Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.02.2019 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

07.02.2019 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.02.2019 tarihli ŞUBAT Ayı Olağan Meclis Toplantısı

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.02.2019 Perşembe günü saat 10:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Sunay YARAR, Evren EVRENOSOĞLU, Hakan BAŞARAN, Hüsniye YILDIRIM, Nazire KÖSTEN, M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL, Hasan AKSOY’un ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI ve Nasuh SAK’ın mazeret bildirmeden toplantıya katılmadıkları görüldü. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin onuncu maddesine dayanılarak meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlandığı görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 17.01.2019 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/02/2019 tarih ve 951 sayılı “İlçemizde Tarıma Dayalı Süs Bitkileri ve Çiçekçilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  •  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/02/2019 tarih ve 964 sayılı “Asansör ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06/02/2019 tarih ve 24 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının  gündem maddesi yapılması Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06/02/2019 tarih ve 25 sayılı “Sözleşmeli personel çalıştırılması” hakkındaki yazısının  gündem maddesi yapılması Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

 

          Başka ek gündem önerisi olmadığından Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

            Meclis I.Başkan Vekili tarafından gündem raporları gruplara dağıtıldığı için madde üzerinden oylama yapılması oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 15

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 07/01/2019 tarih ve 9 sayılı “Zabıta personellerine ödenecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; zabıta personellerine 01/01/2019 – 31/12/2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Brüt 701,00.-TL. Aylık Fazla Çalışma Ücretinin ödenmesine ve 7156 Sayılı Bütçe Kanunu K Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünün 3.maddesinin a, b ve ç bentlerinin uygulanmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 16

            Gündem gereği Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.’nin 29/01/2019 tarih ve 11 sayılı “Sermaye Artırımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.’nin, Şubat ayı içerisinde maaş ödemeleri ve cari ödemeler için 1.500.000,00.-TL. tutarındaki sermaye artırımı talebinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/i” maddesine dayanılarak kabulüne Mehmet Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in Red Oylarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 17

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/02/2019 tarih ve 908 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 780 ada 4 ve 5 parseller ve 2196 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 18

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/02/2019 tarih ve 907 sayılı “Salihler ve Kabakum Mahallesi kıyı kesimine ilişkin kısmi yapılaşma kararının alınması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 19

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/02/2019 tarih ve 916 sayılı “Dikili kentsel sit alanı ve etkileme geçiş bölgesine yönelik koruma amaçlı imar planı çalışması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 20

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 14/01/2019 tarih ve 1 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 61 ada 9 parsel önündeki alanın yoldan ihdası” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 14/01/2019 tarih ve 1 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 21

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 14/01/2019 tarih ve 2 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1606 ada 21 parselin (2556 eski parsel numarası) imar planında imar yolunda kalması nedeniyle kamulaştırılması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 14/01/2019 tarih ve 2 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 22

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/02/2019 tarih ve 951 sayılı “İlçemizde Tarıma Dayalı Süs Bitkileri ve Çiçekçilik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 23

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/02/2019 tarih ve 964 sayılı “Asansör ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 05/02/2019 tarihi itibariyle asansörü üretip satışını yapan firmadan her bir asansör için “Asansör Kontrol ve Tetkik Ücreti” olarak 750,00.-TL. hizmet bedeli belirlenmesine,

            Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği EK-1 tabloda A tipi muayene kuruluşundan Bakanlığın açıkladığı Periyodik Kontrol Ücretlerinin tavan ücretlerden alınmasına 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 24

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06/02/2019 tarih ve 24 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, 1.Derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 5.derece Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesine, 1.derece Sosyolog kadrosunun iptal edilerek yerine 5.derece Eğitmen kadrosunun ihdas edilmesine ayrıca ihdası yapılacak olan iki adet 5.derece Eğitmen kadrolarında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince sözleşmeli personel çalıştırılmasına, Eğitmen kadrolarında çalıştırılacak sözleşmeli personel ücretlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge ekindeki cetvelde gösterilen ücretlerden taban ücretin belirlenmesine Nazire KÖSTEN, Hüsniye YILDIRIM, M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in Red Oylarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO      : 25

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06/02/2019 tarih ve 25 sayılı “Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemizde 2019 yılında 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince Norm Kadro cetvelinde boş bulunan 7.derece Şehir Plancısı kadrosunda Tam Zamanlı Şehir Plancısı çalıştırılmasına, Şehir Plancısı kadrosunda çalıştırılacak sözleşmeli personel ücretinin  Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge ekindeki cetvelde gösterilen ücretlerden taban ücretin belirlenmesine Nazire KÖSTEN, Hüsniye YILDIRIM, M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in Red Oylarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verildi.

 

            Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

       Çiğdem ELİBOL                               Murat DURAK                   Engin ÖZKAN

   Meclis I.Başkan Vekili                           Meclis Kâtibi                     Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum