Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.02.2018 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

07.02.2018 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

07.02.2018 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 07.02.2018 tarihli ŞUBAT  Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.02.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Hasan AKSOY, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN’in ise mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 05.01.2018 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşim Meclis Karar Tutanağında maddi hata olduğu Belediye Başkanınca belirtildi. İlgili karar tutanağının 18 nolu kararında, “80.Yıl Cumhuriyet Stadı Orhan Hassoy Spor Tesislerinin Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü Derneği’ne 10 yıllığına tahsis edilmesi” hakkındaki tutanakta “yıllık tahsis ücreti rakamının 1.00,00.-TL. olarak hatalı yazıldığı görülerek 1.000,00.-TL.(BinTürkLirası) olarak düzeltilmesi Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu.

Meclis Üyesi ve Dikili Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanı Engin ÖZKAN’ın 07.02.2018 tarihli önergesi okundu. İlgi önergede, belediyemize ait tarla, zeytinlik, bahçe, tarla niteliğindeki meraların ve yeşil alanların koruma ücretleri karşılığı, çiftçimize destek olunması ve kamu yararının gözetilmesi amacıyla Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’nın hayata geçirilmesi adına geçici olarak 5 adet personelin Belediyemizce görevlendirilmesi ve bir adet aracın masrafları kendilerince karşılanmak üzere kullanımlarına verilmesinin talep edildiği görülmüştür.

İlgili önergenin gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Önerge Oy Birliği ile kabul edildi.

Murat DURAK’ın “Belediyemizin 2018 yılı bütçesinden amatör spor kulüplerine yardım yapılması, Dikili Belediye Spor süper amatör lige çıktığından başarılı olan sporcular ile diğer amatör spor kulüplerinde de başarılı olan sporculara ödül verilmesi” hakkında önergesi olduğu görüldü. Yapılan oylamada ilgili önerge Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmıştır.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05/02/2018 tarih ve 65 sayılı “Deliktaş Mahallesi 197 ada 6 parselde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne tahsis edilen 225,00 m² alana ilave olarak 275,00 m² ek alan talebi” hakkındaki konu, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

           Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/02/2018 tarih ve 70 sayılı “Çandarlı Mahallesi 383 ada 22-23-24 parsellerin satışı” hakkındaki konu, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            Gündeme ait konular guruplara dağıtıldığı için madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunularak Oy Birliği ile kabul edildi.  Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 22

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü’nün 24/01/2018 tarih ve 25 sayılı “Zabıta personellerine aylık maktu fazla çalışma ücreti ödenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Zabıta Müdürlüğü’nün yazısı kabul edilerek, Zabıta personellerine 01/01/2018 – 31/12/2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Brüt 648,00.-TL. Aylık Fazla Çalışma Ücretinin ödenmesine ve 6767 Sayılı Bütçe Kanunu K Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünün 3.maddesinin a, b ve ç bentlerinin uygulanmasına Oy Birliği ile karar verildi.    

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 23

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 10/01/2018 tarih ve 5 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2304 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 10/01/2018 tarih ve 5 sayılı kararına dayanılarak konunun gündemde kalmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 24

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 10/01/2018 tarih ve 2 sayılı “Dikili Jeotermal Gıda Tur.Teks.Tic. ve San. A.Ş.’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borcuna karşılık Belediyemize ait Kabakum Mahallesi 544 parsel ile İslamlar Mahallesi 77 parselin teminat olarak gösterme talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 10/01/2018 tarih ve 2 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 25

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05/02/2018 tarih ve 65 sayılı “Deliktaş Mahallesi 197 ada 6 parselde İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne tahsis edilen 225,00 m² alana ilave olarak 275,00 m² ek alan talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 26

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/02/2018 tarih ve 70 sayılı “Çandarlı Mahallesi 383 ada 22-23-24 parsellerin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 27

            Gündem gereği Meclis Üyesi ve Dikili Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanı Engin ÖZKAN’ın 07/02/2018 tarihli önergesinin görüşülmesine geçildi.

İlgili önergede belediyemize ait tarla, zeytinlik, bahçe, tarla niteliğindeki meraların ve yeşil alanların koruma ücretleri karşılığı, çiftçimize destek olunması ve kamu yararının gözetilmesi amacı ile Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının hayata geçirilmesi adına geçici olarak beş adet personelin belediyemizce görevlendirilmesi, buna ilaveten arazide kullanmak üzere uygun olan bir adet aracın masrafları kendilerince karşılanmak üzere bedelsiz olarak kullanımlarına verilmesinin talep edildiği görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; yeni kurulmuş ve hiçbir geliri olmayan Dikili Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı’nın çok geniş bir alana hizmet vereceği de göz önüne alınarak, kendi gelirleri sağlanana kadar Vedat SUHA, Ufuk ŞENGÜL, Tugay DANIŞMAN, Tekin YILMAZ ve Orçun KOZAK’ın Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmelerine ayrıca arazide kullanılmak üzere bir adet aracın kullanımlarına verilmesine, masrafların da Belediyemizce üstlenilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 28

            Gündem gereği Murat DURAK’ın “Belediyemizin 2018 yılı bütçesinden amatör spor kulüplerine yardım yapılması, Dikili Belediye Spor süper amatör lige çıktığından başarılı olan sporcular ile diğer amatör spor kulüplerinde de başarılı olan sporculara ödül verilmesi” hakkındaki önergesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı tarafından oturuma son verildi.

 

 

 

             Mustafa TOSUN                        Murat DURAK                     Engin ÖZKAN  

            Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                        Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum