Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

07.01.2015 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

07.01.2015 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 

Dikili Belediye Meclisi’nin 07.01.2015 tarihli OCAK ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.
 
            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 07.01.2015 Çarşamba günü saat 15:00’de Belediye Kültür Evi’nde toplandı.
 
            Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Nazire KÖSTEN, Murat DURAK,  Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Ali İMREN, Nasuh SAK, M.Önder AKŞENGÜR ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı tespit edildi. Ekseriyetin tam olduğu görüldü. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 03.12.2014 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi. Gündemin 5.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. Akp Meclis Üyelerinin 07.01.2015 tarihli vermiş oldukları birinci önergede; ilçemizdeki şehit yakınları ve gaziler ile 65 yaş üstü vatandaşların seyahatlerinde sıkıntı yaşadıkları, “ücretsiz veya indirimli seyahat yönetmeliği” gereği gerekli işlemlerin yapılmasının talep edildiği görüldü. 07/01/2015 tarihli ikinci önergede; Meclis ve Encümen gündemlerinin belediye internet sitesinde yayınlanmasını talep ettikleri görülmüştür. Belediye Başkanınca, önergelerin konular üzerinde çalışma yapmak üzere ilgili birimlere havale edilmesi önerildi, Oy Birliği ile kabul edildi.
 
Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Başkanlıkça, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Başkanlığın 06/01/2015 tarih 4 sayılı “Özel ve kamu bankalarından 3 milyona kadar kredi kullanılması ve kredi ile ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-Başkanlığın 06/01/2015 tarih 2 sayılı “Özel ve kamu bankalarından 5 milyona kadar kredi kullanılması ve kredi ile ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 06/01/2015 tarih 3 sayılı “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği” hakkındaki yazısı ve ekinin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 07/01/2015 tarih 5 sayılı “Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısı ve ekinin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-Belediye Meclisinin tatil ayı ve gün ve saatinin belirlenmesi Başkanlıkça önerilerek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
-Çandarlı kasap esnafının vermiş olduğu taksitlendirme talep dilekçesi okundu, dinlendi. Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.       
 
GÜNDEM NO : 7
 
KARAR NO      : 1
 
            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 16/12/2014 tarih 797 sayılı “S.S.Komşukent Konut Yapı Kooperatifi’nin 474 ada 1 parsel trafo yerinin peşin veya taksitli olarak satış talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 8
 
KARAR NO     : 2
 
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 15/12/2014 tarih 567 sayılı “Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 2014 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışmakta olan Çevre Mühendisi, Şehir Plancısı, İnşaat Mühendisi, Mimar, Harita Teknikeri, Gıda Teknikeri, Ziraat Teknikeri, Bilgisayar Teknisyeninin 2015 yılı aylık ücretlerinin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
 
         Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda, sözleşmeli personelin sözleşmelerinin 1 yıl daha yenilenmesine, ücretlerinin 2015 yılı Ocak ayı itibariyle norm kadro unvan bazında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenen net aylık tutara eşit olarak yapılmasına (Çevre Mühendisi 2.285,87.-TL.- Şehir Plancısı 2.285,87.-TL. - İnşaat Mühendisi 2.285,87.-TL. – Mimar 2.285,87.-TL. - Harita Teknikeri 1.817,13.-TL. - Gıda Teknikeri 1.817,13.-TL. - Ziraat Teknikeri 1.817,13.-TL. - Bilgisayar Teknisyeni 1.466,73.-TL.+ ek ödemelerin yapılmasına) Oy Birliği ile karar verildi.         
 
GÜNDEM NO : 9
 
KARAR NO     : 3
 
Gündem gereği Başkanlığın 18/12/2014 tarih 585 sayılı “Kısmi Zamanlı Veteriner Hekim ve Tam Zamanlı Avukat çalıştırılması ve aylık ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 4.fıkrası gereğince 2015 yılında 1.derece Veteriner Hekim kadrosunda Kısmi Zamanlı Veteriner Hekim çalıştırılması, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince 1.derece Avukat kadrosunda Tam Zamanlı Avukat çalıştırılması için meclis kararının alınması ve aylık ücretinin belirlenmesi gerektiği anlaşılmıştır.
 
         Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Kısmi Zamanlı Veteriner Hekim ve Tam Zamanlı Avukat çalıştırılmasına, ücretlerinin 2015 yılı Ocak ayı itibariyle norm kadro unvan bazında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre belirlenen net aylık tutara eşit olarak yapılmasına (Kısmi Zamanlı Veteriner Hekim 1.071,69.-TL. – Tam Zamanlı Avukat 2.114,16.-TL. + ek ödeme) Oy Birliği ile karar verildi.
 
        
 
GÜNDEM NO : 10
 
KARAR NO     : 4
 
Gündem gereği Başkanlığın 23/12/2014 tarih 761 sayılı “Denetim Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması,” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi; “ İl ve İlçe belediyeleri ile nüfusu 10.000’in üzerindeki Belediyelerde, her yılın Ocak ayı toplantısında meclis, üyeleri arasından gizli oyla üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur” denilmektedir.
 
           Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Denetim Komisyonu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
 
           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilmek üzere 1 Uzman kişi çalıştırılmasına Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
 
           Komisyonda görevlendirilecek Meclis üyeleri ücretinin Brüt 70.-TL. olarak belirlenmesine Oy Birliği ile,
 
           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesine gereği Uzman kişi ücretinin Brüt 60.-TL. olarak belirlenmesine Oy Birliği,
 
           5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereği Uzman kişi çalışma süresinin 45 gün olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
          Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda, Sunay YARAR, Seyfettin UYSAL ve Hüsniye YILDIRIM 13 Oy ile Denetim Komisyonu üyesi seçilmelerine karar verildi.
 
          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesi; “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.” denildiğinden, Meclis üyeleri huzur hakkı ücretinin Brüt 70.-TL. olarak belirlenmesine Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 11
 
KARAR NO     : 5
 
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/12/2014 tarih 811 sayılı “Çandarlı Mahallesi Sanayi Caddesi No:16 869 ada 11 parseldeki Belediyemize ait misafirhane tanımlı taşınmazın lojman olarak değiştirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
                 Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Belediyemize ait Çandarlı Mahallesi Sanayi Caddesi No:16, 869 ada 11 parseldeki Belediyemize ait misafirhane tanımlı taşınmazın lojman olarak değiştirilmesine Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 12
 
KARAR NO     : 6
 
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih 676 sayılı “10/10/2014 tarih 176 sayılı Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifelerinin bazı maddelerinde değişiklik yapılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
 
            2015 Yılı ücret tarifeleri, 10.10.2014 tarih ve 176 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaya başlanacağı, fakat İmar Müdürlüğü Ücret Tarifesinde;
 
            1. Belediye İmar Durumu verilirken alınacak m² üzerinden başlığı altında “3000 m²’ye kadar olan yerler m²’si:40 TL,  3001 m²’den 10.000 m²’ye kadar m²’si 40TL olarak, söz konusu bedellerin geçmiş yılların rakamları da sehven 2013 yılı: 30TL, 2014 yılı: 35TL belirtilmektedir. Adı geçen bedellerin uygulaması 2013 yılı 0,30TL, 2014 yılı 0,35 TL’dir. Çizelgede bu iki bedelin sehven 40TL yazıldığı tespit edilmiştir.
 
            2.İmar Müdürlüğü Ücret Tarifesi/Bld.İmar Durumu Verilirken Alınacak m² üzerinden başlığı altında “3000 m²’ye kadar olan yerler m²’si:0,40 TL, 3001 m²’den 10.000 m²’ye kadar m²’si:0,40TL” olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
 
            20.11.2013 gün 152 sayılı Belediye Meclis kararında Bağımsız bölüm onay ücreti(bir bağımsız bölüm için) 75TL olarak belirlenmiş olan kalemin, İlgi Belediye Meclis kararı tarifesinde, önceki yıllarının ve 2015 yılı uygulanacak bedelin belirlenmediği tespit edilmiştir.
 
             Ayrıca İlgi Karar ile; Mücavir Alan yol bakım onarım, Merkez yolların bakım ücreti ve 23.Maddeye tabi olmayan yerlerde yol onarım bakım ücreti kalemlerinde,
 
             6360 Sayılı Yasa ile Mücavir Alan tanımlaması kalktığından, uygulamanın;
 
             Meskun Yerlerde yol onarım bakım ücreti: bağımsız bölüm başına 1000TL(İnşaat Ruhsatı aşamasında), Gelişme Alanlarında altyapı ilgililerince karşılanan alanlarda yol bakım tamirat bedeli bağımsız bölüm başına:500TL (İnşaat Ruhsatı aşamasında) olarak 2015 yılı ücret tarifesinin tekrar düzenlenmesi gerektiği görüldüğünden, Meclisimizce karar ekindeki ücret tarife cetvellerinin ilgili düzeltmeler yapılarak tekrar düzenlenmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 13
 
KARAR NO     : -
 
            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 26/12/2014 tarih 677 sayılı “İlan ve reklam vergisi taksitlendirmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 07/01/2015 tarih 7 sayılı yazısıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 20/12/2006 gün ve B.07.1.GİB.0.66/6623-82/99506 sayılı yazısına dayanılarak gündem maddesinin geri çekilmesi belirtildiğinden,  ilgili madde gündemden kaldırılarak görüşülmemiştir.
 
GÜNDEM NO : 14
 
KARAR NO     : 7
 
Gündem gereği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 24/12/2014 tarih 1195 sayılı “Belediyemiz sınırları içerisinde hafriyat toprağı depolanmasına ve inşaat/yıkıntı atıklarının geri kazanılmasına ilişkin uygun depolama alanlarının belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince İmar Komisyonu ve Çevre Sağlık Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
 
 
 
 
GÜNDEM NO : 15
 
KARAR NO     : -
 
            Gündem gereği Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün 29/12/2014 tarih 183 sayılı “Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
 
            Meclisimizce, Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği görüşmelerinin Meclisin II.Birleşimine bırakılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 16
 
KARAR NO     : -
 
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/12/2014 tarih 3954 sayılı “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
 
            Meclisimizce, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği görüşmelerinin Meclisin II.Birleşimine bırakılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 17
 
KARAR NO     : 8
 
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/12/2014 tarih ve 3956 sayılı “ İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.12.2014 tarihli toplantısında Meclis Gündemine alınan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine istinaden 1/1000 ölçekli plan değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı değişiklik önerisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/c maddesine dayanılarak Oy Birliği ile kabul edilerek , 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmek üzere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sevkine karar verildi.  
 
GÜNDEM NO : 18
 
KARAR NO     : 9
 
                 Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2014 tarih ve 3957 sayılı Salimbey ve İsmetpaşa Mahallesi kentsel sit alanına yönelik koruma amaçlı imar Planı çalışması yapılması hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
 
                 Meclisimizce yapılan görüşmelerde,  ilgili kanun ve yönetmelik kapsamında Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmalarının başlatılmasına ve Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payının kullanılması  için Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’A  yetki verilmesine, Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 19
 
KARAR NO     : 10
 
                 Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/12/2014 tarih ve 3971 sayılı  Gazipaşa mahallesi 222 ada 1 parsel  hakkındaki raporunun görüşülmesine geçildi. Rapor okundu, dinlendi.
 
          5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi gereğince  Gazipaşa Mahallesi 222 ada 1 parsele ile ilgili konunun İmar Komisyonuna havalesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar başlıklı 27.maddesinde.- Belediye Başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dâhil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.” denilmekte olduğundan belediye Meclis Üyemiz Nazire Kösten konunun kendisini ilgilendirdiğinden meclis toplantısından  çıkarak görüşme ve oylamaya katılmamıştır. Bilgi için kararın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne sevkine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 20
 
KARAR NO     : 11
 
Gündem gereği Başkanlığın 06/01/2015 tarih 4 sayılı “Özel ve kamu bankalarından kredi talebi ve yetki” konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; cari borç ödemeleri ve yatırım işlerinde kullanılmak üzere özel bankalar ve kamu bankalarından 3 Milyona kadar (faiz hariç) kredi kullanılmasına, özel bankalar ve kamu bankalarınca belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her sözleşme ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesine Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 21
 
KARAR NO     : 12
 
Gündem gereği Başkanlığın 06/01/2015 tarih 2 sayılı “Özel ve kamu bankalarından kredi talebi ve yetki” konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; cari borç ödemeleri ve yatırım işlerinde kullanılmak üzere özel bankalar ve kamu bankalarından 5 Milyona kadar (faiz hariç) kredi kullanılmasına, özel bankalar ve kamu bankalarınca belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her sözleşme ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, krediye konu işle ilgili işlemleri yapmak üzere Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un yetkilendirilmesine Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 22
 
KARAR NO     : 13
 
Gündem gereği Belediye Meclisi’nin tatil yapacağı ay ve toplantı gün, saatinin belirlenmesinin görüşülmesine geçildi.
 
            5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20.maddesi: “Belediye meclisi, her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır. Meclis, resmî tatile rastlayan günlerde çalışmasına ara verebilir. Belediye meclisi her yıl bir ay tatil kararı alabilir.” denilmektedir.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Meclis toplantılarının her ayın ilk haftası Çarşamba günü saat 14.00’de Belediye Kültür Evi’nde yapılmasına, sadece Şubat ve Haziran Meclis toplantılarının Çandarlı Mahallesi’ndeki belediyemiz hizmet binasında yine ayın Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmasına ayrıca Meclisin tatil ayının Temmuz ayı olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 23
 
KARAR NO     : 14
 
Gündem gereği Çandarlı Mahallesi’ndeki kasap esnaflarının taksitlendirme taleplerinin görüşülmesine geçildi. 30/12/2014 tarihli dilekçeleri okundu, dinlendi. İlgi dilekçede; 30 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehire bağlanılması nedeniyle mezbaha kesim ücretlerinin tahsil edilmediği, Aralık ayı itibariyle kendilerine tebliğ edilen ücretleri kış olması nedeni ile işlerinin düşük olmasından dolayı toplu şekilde ödeyemeyecek durumda olduklarından ücretlerin taksitlendirilmesini talep ettikleri görülmüştür.
 
            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; tecil faizi alınmak kaydıyla, borçlarının 1+5 taksit suretiyle (takip eden aylarda ödenmesi suretiyle) tahsiline Oy Birliği ile karar verildi.
 
 
 
            Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Yönetmeliği, Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Yapı Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin Meclisin II.Birleşiminde görüşülmesi için II.Birleşim tarihinin 10.01.2015 tarihinde saat 10.00’da Belediye Başkanlık Odasında yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
 
 
                 Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Mustafa TOSUN                         Nazire KÖSTEN                          Murat DURAK  
 
    Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum