Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.12.2023 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

06.12.2023 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

06.12.2023 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.12.2023 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.12.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binasında toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ’ün teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı,  Hakan BUDAK, Hakan Yıldırım DEMİR ve Doğan İKİZ’in ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 01/11/2023 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimine ait karar tutanaklarında maddi hata yapılmadığı görüldü.

Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından soruldu.

Semih YALIN, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ imzalı önergede; 31.03.2019 tarihinden itibaren belediyenin hissedarı olduğu ve satışı yapılan taşınmazların ada, parsel ve kesinleşen satış değerlerinin gösterildiği listelerin taraflarına verilmesini talep ettikleri görülmüş olup, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından konunun değerlendirilerek bir sonraki mecliste bilgi verileceği belirtilmiştir.

Semih YALIN imzalı ikinci önergede; Denizköy Mahallesi 207 ada 33,34,35,36,37 ve 38 parselleri veya ihtiyaç duyulması halinde daha fazla parseli kapsayacak şekilde 1/1000 ölçekli imar planı tadilatı yapılması ve devamında 18.madde uygulamasının yapılmasının belirtildiği görülmüştür. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce birkaç yerde çalışma yapıldığı, bilgi edindikten sonra detaylı olarak bilgilendirmenin yapılacağı belirtilmiştir.

Latif YABAŞ tarafından sözlü öneri olarak; Çandarlı’ya doğalgaz getirilmesi, ikinci konu olarak Çandarlı Mahallesi siteler yolunun yapılması, üçüncü konu olarak da Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi’nde ormana geçen parseller için belediye tarafından geriye dönük 5 yıllık talep edilen Emlak Vergisinin alınmaması ifade edilmiştir.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından; Çandarlı’nın alt yapısının (elektrik, telefon, temiz su) tamamen değişeceği, onunla birlikte doğalgaz hatlarının da döşeneceği belirtilmiştir. Yollarla ilgili büyükşehir belediyesiyle sürekli görüşüldüğü, sıcak asfalt gönderildikçe büyükşehir belediyesiyle birlikte yolların yapılacağı ifade edilmiştir. Son olarak emlak vergisi ile ilgili konuya dair, ilgili müdürlüklerle konuyu görüşüp, Hukuk Bürosundan da görüş alarak konunun birlikte netleştirilmesi teklif edilmiştir.

Önergelerin hepsine cevap verileceği belirtilerek Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından önergelerin gündeme alınmaması oylamaya sunulmuş ve Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı görüldü.

Belediye Başkanı tarafından gündemin madde başlıkları halinde görüşülmesi oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.  

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 141

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08/11/2023 tarih ve 62383 sayılı "Belediye Meclisinin 07/06/2023 tarih ve 93 sayılı -Çandarlı Mahallesi 1605 ada 30 parselin 31 parsel ile imar uygulaması- hakkında alınan kararına yapılan itiraz" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 142

Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 16/11/2023 tarih ve 62980 sayılı "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin güncellenmesi" hakkındaki yazısı ve eki olan yönetmeliğin görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak sunulan ve 14 maddeden oluşan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği'nin kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 143

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/11/2023 tarih ve 63502 sayılı "Afetlere hazırlık kapsamında riskli yapı tespiti yapılarak yıkılan yapıların bulunduğu parsellerde otopark yapımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 144

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29/11/2023 tarih ve 63779 sayılı "ZF zeminlerde yapılacak zorunlu zemin iyileştirme uygulamaları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 145

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/11/2023 tarih ve 63818 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25j-1a paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 146

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/11/2023 tarih ve 63819 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25h-4a paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 147

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/11/2023 tarih ve 63820 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25g-2a paftasında 297 ada 12 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 148

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/11/2023 tarih ve 63821 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25j-1b paftasında (1055 ada 9 parselin doğusunda) trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 149

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/11/2023 tarih ve 63822 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25h-1d paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 150

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/11/2023 tarih ve 63823 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25g-2a paftasında 277 ada 5 parselin kuzeyinde trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 151

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/11/2023 tarih ve 63824 sayılı "Beş adet trafo alanına yönelik plan tadilatları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesi 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 152

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/11/2023 tarih ve 63825 sayılı "Çandarlı Mahallesi 25j-1b paftasında 1144 ada 1 parselin doğusunda trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 153

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/11/2023 tarih ve 63903 sayılı "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak sunulan ve 5 maddeden oluşan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 154

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30/11/2023 tarih ve 63904 sayılı "Ödenek Aktarımı" hakkındaki yazısı ve eki olan cetvelin görüşülmesine geçildi. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 155

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/11/2023 tarih ve 32 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1536 ada 5 parselin 4 parsel ile imar uygulaması yapılması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında; "İlçemiz Çandarlı Mahallesi'nde bulunan ve konut adasından etkilenen, mülkiyeti belediyemize ait olan 1536 ada 4 parsel için, 1536 ada 5 parsel maliki tarafından onaylı imar planına istinaden tevhit, yoldan ihdas ve yola terk işlemi talepleri mevcut olduğu, bahse konu parseller, Çandarlı Mahallesi Uygulama İmar Planı içinde Serbest nizam 3 kat, konut alanı olarak planlı alanda kaldığı ve belediyemiz parseli olan 1536 ada 4 parsel m2'si sebebiyle ve onaylı imar planı gereği 1536 ada 5 parsel ile tevhit zorunluluğu olduğu görülmektedir.
           1536 ada 4 nolu parselin mülk sahibinin belediye olması sebebiyle, Çandarlı Mahallesi 1536 ada 4 ve 5 parsellerin İmar Planı ve Plan Notlarına uygun olarak tevhit edilerek, 4 nolu parselin ve yoldan ihdas edilen alanın m2'leri korunarak uygulama işlemlerinin yapılmasının imar yönünden sakınca olmadığına komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/11/2023 tarih ve 32 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, Çandarlı Mahallesi 1536 ada 4 ve 5 parsellerin imar planı ve plan notlarına uygun olarak tevhit edilerek, 4 nolu parselin ve yoldan ihdas edilen alanın m2'leri korunarak uygulama işlemlerinin yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 156

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 15/11/2023 tarih ve 33 sayılı "Mülkiyetleri belediyemize ait Çağlan Mahallesi 111 ada 1 parsel arsa nitelikli taşınmaz ile Çağlan Mahallesi 109 ada 12 parsel bahçe nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca yapılan değer tespiti sonucunda Çağlan Mahallesi 111 ada 1 parsel 390,07 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz için 1.000.000,00.-TL. bedel takdir edildiği, Çağlan Mahallesi 109 ada 12 parsel 55,27 m⊃2; yüzölçümlü bahçe nitelikli taşınmaz için 250.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülmüştür.

 Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Çağlan Mahallesi 111 ada 1 parsel 390,07 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz için belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 1.000.000,00.-TL. bedel ile, Çağlan Mahallesi 109 ada 12 parsel 55,27 m⊃2; yüzölçümlü bahçe nitelikli taşınmaz için belirlenen 250.000,00.-TL. bedelin, komisyonumuzca uygun olduğundan satışına, Latif YABAŞ’ın satışlara karşı olması sebebiyle Ret Oyuna karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

İmar Komisyonu Kararında; "Çağlan Mahallesi 111 ada 1 parsel 1/25000 ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında Seyrek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı (Kırsal Yerleşme) olarak planlı olduğu, yapılaşma koşullarının ise Emsal Maksimum:0.50 2 kat Maksimum Yapı İnşaat alanı ise 250 m2 olarak planlı olduğu, parselin yola cephesinin bulunduğu ve parsel cinsinin arsa olduğu, Çağlan Mahallesi 109 ada 12 parsel 1/25000 ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında Seyrek Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı (Kırsal Yerleşme) olarak planlı olduğu, yapılaşma koşullarının ise Emsal Maksimum:0.50 2 kat Maksimum Yapı İnşaat alanı ise 250 m2 olarak planlı olduğu ve parselin yola cephesinin bulunduğu ancak parselin cinsinin bahçe olması sebebi ile Cins Değişikliği için İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden uygun görüş alınmasından sonra yapılaşmaya gidilebileceği, ayrıca parsel yüzölçümünün yetersiz olması sebebi ile tek başına yapılaşamayacağı ve yan parselleri ile birlikte tevhidi sonrasında yapılaşması sağlayabileceği görülmüştür.

Çağlan Mahallesi 111 ada 1 parsel ve 109 ada 12 parselin 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili yönetmelikleri kapsamında satışında sakınca olmadığına katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 15/11/2023 tarih ve 33 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak, mülkiyetleri belediyemize ait Çağlan Mahallesi 111 ada 1 parsel arsa nitelikli taşınmaz ile Çağlan Mahallesi 109 ada 12 parsel bahçe nitelikli taşınmazın satışına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO    : 157

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 15/11/2023 tarih ve 34 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Demirtaş Mahallesi 129 ada 30 parsel 765,27 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca yapılan değer tespiti sonucunda Demirtaş Mahallesi 129 ada 30 parsel 765,27 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz için 2.750.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Demirtaş Mahallesi 129 ada 30 parsel 765,27 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz için belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen 2.750.000,00.-TL. bedelin komisyonumuzca uygun olduğu, fakat İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/09/2023 tarih ve 58219 sayılı yazısında taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmadığı belirtildiğinden, satışının yola cephesi sağlandıktan sonra değerlendirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

İmar Komisyonu Kararında; "Demirtaş Mahallesi 129 ada 30 parsel 1/25000 ölçekli Dikili Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Nazım İmar Planında Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı olarak planlı olduğu, yapılaşma koşullarının ise TAKS:0,30 KAKS:0.60  2 kat Konut Alanı olarak planlı olduğu ancak parselin yola cephesinin bulunmadığı bu sebeple yapılaşma izni verilemeyeceği görülmüştür.

Demirtaş Mahallesi 129 ada 30 parselde kayıtlı taşınmazın yola cephesi sağlanmasından sonra satışına ilişkin konunun yeniden değerlendirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 15/11/2023 tarih ve 34 sayılı kararının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, Demirtaş Mahallesi 129 ada 30 parselde kayıtlı taşınmazın yola cephesi sağlanmasından sonra satışının yeniden değerlendirilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO    : 158

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2023 tarih ve 23 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 15/11/2023 tarih ve 35 sayılı "Mülkiyetleri belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 2008 ada 19-20-21-22-23 ve 24 nolu arsa nitelikli taşınmazların satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca yapılan değer tespitleri sonucunda İsmetpaşa Mahallesi 2008 ada 19 parsel 360,02 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz için 4.500.000,00.-TL. bedel takdir edildiği, 2008 ada 20 parsel 350,05 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz için 4.375.000,00.-TL, 2008 ada 21 parsel 350,07 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz için 4.375.000,00.-TL, 2008 ada 22 parsel 350,01 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz için 4.375.000,00.-TL, 2008 ada 23 parsel 350,02 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz için 4.350.000,00.-TL, 2008 ada 24 parsel 358,02 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmaz için 4.500.000,00.-TL. bedel takdir edildiği görülmüştür.

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi 2008 ada 19-20-21-22-23 ve 24 nolu arsa nitelikli taşınmazlar için, belediyemiz Kıymet Takdir Komisyonu’nca takdir edilen bedellerin uygun olduğundan satışına komisyonumuzca Latif YABAŞ’ın satışlara karşı olması sebebiyle Ret Oyuna karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

İmar Komisyonu Kararında; "İsmetpaşa Mahallesi 2008 ada 19-20-21-22-23 ve 24  parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.15 KAKS:0,30 Konut Alanı olarak planlı olduğu görülmüştür.

İsmetpaşa Mahallesi 2008 ada 19-20-21-22-23 ve 24 parsellerin 3194 sayılı İmar Kanunu ve İlgili yönetmelikleri kapsamında satışında sakınca olmadığına katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/11/2023 tarih ve 23 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 15/11/2023 tarih ve 35 sayılı kararının komisyonlardan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mülkiyetleri belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 2008 ada 19-20-21-22-23 ve 24 nolu arsa nitelikli taşınmazların satışına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve gündemin 14.maddesini oluşturan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “Ödenek Aktarımı” hakkındaki konusunun komisyonda görüşülerek karara bağlanabilmesi için, oturuma on beş dakika ara verileceği duyurulmuştur.

 

II. OTURUM

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.12.2023 tarihli ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: II

            I.Oturumda hazır bulunan meclis üyelerinin II.Oturumda da hazır bulunduğu tespit edildi.

I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 14.maddesini oluşturan Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “Ödenek Aktarımı” hakkındaki konusu Plan ve Bütçe Komisyonunca görüşülerek karara bağlandığından, karara bağlanan konunun görüşülmesi için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılmıştır.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO    : 159

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/12/2023 tarih ve 24 sayılı "Ödenek Aktarımı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Belediye Meclisi’nin 06.12.2023 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Oturumunda görüşülerek komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “Ödenek aktarımı” hakkındaki yazısı ve eki olan cetvel komisyonumuzca incelenmiştir. 

 Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; ödenek yetersizlikleri ve ön görülemeyen gider artışlarından dolayı, karar ekinde sunulan cetvelde yazılı müdürlüklerin ilgili bütçe tertipleri arasında ödenek aktarımı ihtiyacı doğduğundan, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesi gereğince ilgili bütçe tertipleri arasında 6.906.000,00.-TL. ödenek aktarımını yapılmasına, Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin aktarımı yapılan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün kendi giderlerini kendilerinin karşılaması gerektiğini belirtmelerinden dolayı Ret Oy kullanmalarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 06/12/2023 tarih ve 24 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak, karar ekinde sunulan aktarma cetvelinde bulunan müdürlüklerin ilgili bütçe tertipleri arasında 6.906.000,00.-TL. ödenek aktarımının yapılmasına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapatılmıştır.

 

         Adil KIRGÖZ                  Nail ÇAĞLIYAN

                  Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                      

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum