Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.11.2019 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

06.11.2019 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 06.11.2019 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 06.11.2019 tarihli KASIM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.11.2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı, Semih YALIN’ın mazeret bildirerek toplantıya katılmadığı görüldü. Gündemin III. Maddesine geçilerek mazeret bildirerek toplantıya katılamayan meclis üyesinin mazeretinin kabulü Meclis I.Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Mazeretin kabulüne Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 04/10/2019 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimine ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu.

  • Mhp Meclis Üyesi Azam Ziya GÜÇ imzalı 06/11/2019 tarihli “Merkez Çarşı Camiinin Adnan Menderes Caddesi cephesindeki kaldırıma araçların park edebilmesi için cep yapılması” hakkındaki önergesi okundu, dinlendi.  Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından, Dikili’de başlayacak olan içme suyu altyapı çalışmaları sebebiyle önergenin gündeme alınmasının uygun olmayacağı belirtildi.
  • MHP Meclis Üyesi Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen 06/11/2019 tarihli “Belediyemizden yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde verilen dosyalara zamanında işlem yapılmaması ve ruhsat verilmemesi” hakkındaki önergesi okundu, dinlendi. Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından önergenin gündem maddesi yapılması oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  •  Mehmet Akif GÜVELİ ve Latif YABAŞ tarafından verilen “Şehit Mesut AKMEŞE isminin parklardan birine verilmesi” hakkındaki önergesi ile “Dikili Adliyesi yanındaki parka, Şehit Selim KİRAZ Savcının isminin verilmesi” hakkındaki önergeleri okundu, dinlendi.  Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından gündemde “park isimlendirmesi” olduğu için ilgili önergelerin gündem maddesi içinde değerlendirileceği belirtildi.

 

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Dikili Mal Müdürlüğü’nün 04/10/2019 tarih ve 387629 sayılı “Satış Komisyonu Üye Seçimi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Meclis I.Başkan Vekilince oylamaya sunularak, gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.
  2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 04/11/2019 tarih ve 13648 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2203 ada 142 ve 143 parsellerdeki ifraz hattının kaldırılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Meclis I.Başkan Vekilince oylamaya sunularak, gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından, gündem raporları meclis üyelerine dağıtıldığı için gündemin madde üzerinden oylanması oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin görüşülmesine geçildi.

           

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 153

            Gündem gereği imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21/10/2019 tarih ve 13070 sayılı "Çandarlı Mahallesi 4799 parsel (1658/3) malikinin talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 154

Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 22/10/2019 tarih ve 13126 sayılı "Park isimlendirmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      İlgili yazıdan; - Adliye yanı: Cumhuriyet Mahallesi 307 Sokak, 

- Tenis kortu: Cumhuriyet Mahallesi 336 Sokak ile 408 Sokak kesişimi

- Öztop Sitesi önü : Cumhuriyet Mahallesi Turan Dursun Caddesi 376 Sokak

- Cumhuriyet Mahallesi Sümerkent Sitesi 477 Sokak ile 520 Sokak kesişimi

- Çandarlı Mahallesi: Talatemmi Caddesi ile Sahil Plaj Caddesi kesişimi

- Cumhuriyet Mahallesi 435 Sokak'taki parkların Belediye Meclisimizce görüşülerek isimlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 155

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 23/10/2019 tarih ve 13242 sayılı "Halkla İlişkiler Müdürü İhdası" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.   

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak, belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 1.Derece Müdür kadrosunun iptal edilerek yerine 1.Derece Halkla İlişkiler Müdürü kadrosunun ihdasına ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün kurulmasına Latif YABAŞ ve Mehmet Akif GÜVELİ'nin Red Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 156

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 23/10/2019 tarih ve 13243 sayılı "İptal-İhdas" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak Belediyemiz norm kadro cetvelinde 5.Derece Mühendis kadrosunda görev yapan Evren BALTA, 05.10.2019 tarihinde 4.derecenin 1.kademesine yükseldiğinden 5.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 3.Derece Mühendis Kadrosunun ihdas edilmesine Latif YABAŞ ve Mehmet Akif GÜVELİ'nin Red Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 157

Gündem gereği Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün 24/10/2019 tarih ve 13290 sayılı "Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yönetmelik güncellemesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak güncellenerek hazırlanan 24 maddelik yönetmelik, Mehmet Akif GÜVELİ'nin Red Oy kullanmasına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir. 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 158

Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 23/10/2019 tarih ve 13237 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerde satılacak ürün fiyatları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 159

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 26 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 252 ada çekme mesafeleri" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

             İlgili Komisyon kararında; “Yapıların ruhsatlarının alınmış olması, kısa dönemde çekme mesafelerinin arazi üzerinde değişmesinin mümkün olmadığından bu bölgede yapılacak İmar planı Revizyonunda dönemin belirlediği yönetmeliğe göre çekme mesafelerinin düzenlenmesinin gerektiği ve söz konusu parselin çekme mesafesinin 3 metreden 2 metreye düşürülmesi Komisyonumuzca Oy Birliği ile reddedilmiştir." denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 26 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 160

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 27 sayılı "Yeni yapılacak yapıların mimarilerinde işyeri-dükkan için ayrılmış bölümlerde tuvalet (WC) aranmasının zorunlu olması ve işyerinin mimari projede gösterilen nitelikte olması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

 

     İlgili Komisyon Kararında; "İmar Komisyonumuzca yeni yapılacak yapıların mimarilerinde işyeri dükkan için ayrılmış bölümlerinde Planlı Alan İmar Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince tuvalet ve wc aranması ve işyerinin mimari projede gösterilen nitelikte olmasına, insan sağlığı ve hijyen açısından konunun Çevre Sağlık Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 27 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 161

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 28 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 453 ada etüdü" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     İlgili Komisyon Kararında; "Belediyemiz teknik personelince yapılan çalışmada 453 ada ve çevresinde bu konu incelenmiş olup, adalarda ruhsatlı yapıların çoğunlukta olduğu, yapılacak plan tadilatında ikiz yapıların ortaya çıkması ada bazında bütünlüğü bozacağından Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği gereğince işlemelerin yürütülmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 28 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 162

             Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 29 sayılı "Salihler Mahallesi 258 ada 24 ve 25 parseller Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

             İlgili Komisyon Kararında; "  Yapılan plan değişiminde emsal artışına yönelik kentsel teknik altyapı kullanımlarına ilişkin bir düzenlemenin olmadığı ve çevresindeki ve bulunduğu adadaki kat yüksekliğinin 2 kat olması ve öneri planda 3 kat olarak belirlenmesi kent silüetini bozacağından plan tadilatının Komisyonumuzca Oy Birliği ile Reddine karar verilmiştir." denilmektedir.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 16/10/2019 tarih ve 29 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmalarına karşılık  mevcudun Oy  Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 163

Gündem gereği Dikili Mal Müdürlüğü'nün 04/10/2019 tarih ve 387629 sayılı "Satış Komisyonu Üye Seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre 2019 yılında yapılacak gayrimenkul satışlarında belirtilen yasanın 90.maddesi uyarınca oluşturulacak Satış Komisyonunda üye olarak görev yapmak üzere Asil Üye Ahmet GÖÇMEN, Yedek Üye Ali KARAKUŞ mevcudun Oy Birliği ile seçilerek, kararın bir örneğinin Dikili Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 164

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 04/11/2019 tarih ve 13648 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 2203 ada 142 ve 143 parsellerdeki ifraz hattının kaldırılmasına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine göre konunun İmar Komisyonu'na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 165

Gündem gereği MHP Meclis Üyesi Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen "Belediyemizden yapı ruhsatı almak için dilekçe ekinde verilen dosyalara zamanında işlem yapılmaması ve ruhsat verilmemesi" hakkındaki önergesinin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından oturuma son verildi.

                Çiler GÜREL                            Ali KARAKUŞ                            Nail ÇAĞLIYAN

           Meclis I.Başk.Vekili                       Meclis Kâtibi                    Meclis Katibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum