Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.10.2023 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

06.10.2023 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

 06.10.2023 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.10.2023 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.10.2023 tarihinde Cuma günü saat 11:00’da Belediye Binası Toplantı Odasında toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL’in teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Hakan Yıldırım DEMİR, Hakan BUDAK, Ali KARAKUŞ, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Doğan İKİZ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi.  

Gündemin IV. Maddesi gereği komisyonlardan gelen kararların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 133

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/10/2023 tarih ve 17 sayılı "2024-2025-2026 yılları tahmini bütçesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "Belediye Meclisimizin 04.10.2023 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşiminde görüşülerek komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “2024 Yılı Bütçe Taslağı” hakkındaki yazısı ve ekli dosyası komisyonumuzca incelenmiştir. (…)

Dikili Belediyesi 2024 yılı gider tahmini (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği üzere 528.000.000,00.-TL.'dır. 

Dikili Belediyesi 2024 yılı gelir tahmini (B) işaretli Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması cetvelinde gösterildiği üzere 475.000.000,00.-TL.'dır.   

Dikili Belediyesi 2024 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere, gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki 53.000.000,00.-TL. net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.madde "2/a" bendi gereği Bütçe Kararnamesi madde madde okundu. Ad okunmak suretiyle oylama yapıldı. Çiler GÜREL, Hakan BUDAK, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul Oy kullanmışlar, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ bütçe denkleştirmesi sırasında satış ve borçlanma olması sebebiyle Ret Oy kullanmışlardır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.madde "2/b" bendi gereği "2024 yılı tahmini Gider Bütçesi Kurumsal Sınıflandırma Ödenek Cetveli" toplamları üzerinden okundu. Çiler GÜREL, Hakan BUDAK, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul Oy kullanmışlar, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ Ret Oy kullanmışlardır.  

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.madde "3/1" bendi gereği "2024 yılı Ayrıntılı Harcama Cetveli" üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden okundu. Çiler GÜREL, Hakan BUDAK, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul Oy kullanmışlar, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ Ret Oy kullanmışlardır.      

 Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.madde "2/c" bendi gereği "2024 yılı tahmini Gelir Bütçesi Ekonomik Sınıflandırması 1.Düzey" toplamları üzerinden okundu. Çiler GÜREL, Hakan BUDAK, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul Oy kullanmışlar, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ Ret Oy kullanmışlardır.    

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.madde "2/ç" bendi gereği "2024 yılı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli" toplamları üzerinden okundu. Çiler GÜREL, Hakan BUDAK, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul Oy kullanmışlar, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ Ret Oy kullanmışlardır.    

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 29.madde "3/2" bendi gereği "Gelir Finansman Programı Cetveli" üç aylık dönemler itibariyle toplamları üzerinden okundu. Çiler GÜREL, Hakan BUDAK, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Nail ÇAĞLIYAN ve Mustafa DEMİREL Kabul Oy kullanmışlar, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ Ret Oy kullanmışlardır.  

Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/10/2023 tarih ve 17 sayılı "2024-2025-2026 yılları tahmini bütçesi" hakkındaki kararı, komisyondan geldiği şekliyle uygun bulunarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 134

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/10/2023 tarih ve 18 sayılı "2024 yılı Ücret Tarifesi ve 2024 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Belediye Meclisi’nin 04/10/2023 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşiminde görüşülerek komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “2024 Yılı Ücret Tarifesi ve 2024 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” hakkındaki yazısı ve ekleri komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan değerlendirmelerde; 2024 Yılı Ücret Tarifesi ve 2024 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin, ekte sunulan cetvellerde görüldüğü şekliyle uygun olduğuna, Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ücretlerin yüksek belirlendiğini ifade ederek Ret Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/10/2023 tarih ve 18 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 2024 Yılı Ücret Tarifesi ve 2024 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak karar ekinde sunulan cetvellerde görüldüğü şekliyle kabulüne, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmalarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

 

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından Meclis I. Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşimi kapatılmıştır.

 

         Çiler GÜREL                Hakan Yıldırım DEMİR             Nail ÇAĞLIYAN

   Meclis I.Başkan Vek.              Meclis Katibi                            Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum