Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.10.2021 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

06.10.2021 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

06.10.2021 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 06.10.2021 tarihli EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.10.2021 Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Ahmet GÖÇMEN, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı ve üyelerin tam olduğu görüldü. Gündemin IV. maddesi gereğince 01/09/2021 tarihli Eylül Ayı Olağan  Meclis Toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu.

  • Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı  “2022 yılı ücret tarifesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Ücretleri kısmında yer alan Ruhsat Ücretleri altında Dosya Kontrol ve Zemin Etüdü Kontrol ve Onay Ücreti ile diğer ücretlerin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre tekrar düzenlenmesi” hakkında vermiş olduğu önerge okundu, dinlendi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından; önergenin gündem maddesi yapılması oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

  • Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait işlemlerin, Çandarlı’da ikamet eden hemşerilerimiz için Çandarlı’daki hizmet binasında yapılması” hakkındaki önergeleri okundu, dinlendi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından gerek fiziki şartlar, gerek memur sayısı düşünülerek ve işlerin bölünmemesi açısından böyle bir uygulamanın uygun olmadığı belirtilerek, önergenin gündeme alınması oylamaya sunulmuştur. Oy Çokluğu ile gündeme alınmamasına karar verilmiştir.

  • Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ imzalı “Covid-19 salgınını önlemek amaçlı öncelikle işyerlerinde denetimlerin yapılması, belediyemize girişte personel ve vatandaşların Hes Kodu sorgulaması yapılması ve halkımıza uyarı ve bilgilendirmelerin yapılması” hakkındaki önergeleri okundu, dinlendi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, konuyla ilgili gerekli önlem ve uyarıların yapıldığı belirtilerek, önergenin gündeme alınması oylamaya sunulmuştur. Oy Çokluğu ile gündeme alınmamasına karar verilmiştir.

  • Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı “Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçe miktarlarının düşük olduğu” hakkındaki önergeleri okundu, dinlendi.   

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından; önergenin gündem maddesi yapılması oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

  • Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı “Ücret tarifesindeki bazı kalemlerdeki artış miktarının 3'ü bulan oranlarda yapıldığı, aynı madde başlığı altındaki alt kalemlerde değişik oranlarda artış öngörüldüğü, artışı geçen kalemlerin ile sınırlandırılması” hakkındaki önergeleri okundu, dinlendi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından; önergenin gündem maddesi yapılması oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı görüldü.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 147

Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 13/09/2021 tarih ve 13337 sayılı "Belediyemizce her yıl düzenlenen Geleneksel Dikili Deve Güreşlerinin yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 148

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20/09/2021 tarih ve 13867 sayılı "Dikili-Bergama ilçelerinin ortak mahalle sınırlarının belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 149

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 23/09/2021 tarih ve 14147 sayılı "Kıroba Mahalle sınırının revize edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 150

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/09/2021 tarih ve 14294 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1492 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 151

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 24/09/2021 tarih ve 14296 sayılı "2022 Mali Yılı Bütçe Taslağı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 152

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 24/09/2021 tarih ve 14300 sayılı "Ek Ödenek" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 153

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30/09/2021 tarih ve 14692 sayılı "2022 Yılı Ücret Tarifesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 154

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30/09/2021 tarih ve 14691 sayılı "2022 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 155

Gündem gereği Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 30/09/2021 tarih ve 14721 sayılı "Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün güncellenerek hazırlanan Çalışma Yönetmeliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; yirmidört maddeden oluşan Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 156

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 34 sayılı "Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) kentsel 3.derece arkeolojik ve 1.derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında özetle; "(…)1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı Plan Notu önerisinin ve 1608 ada 27 parsel ve 1608 ada 2 parsel tevhid zorunluluğun kaldırılarak 1608 ada 2 parselin 1608 ada 1 parsel ile tevhid edilmesine yönelik Koruma Amaçlı İmar Tadilatları önerilerinin; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun olduğu, 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre Belediyemiz meclisince uygun görülmesi halinde onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun görülmüştür." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 34 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 157

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 33 sayılı "Bölge regülatörüne ilişkin 1/1000 Ölçekli İmar Planı Tadilatı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "(…) Gazipaşa Mahallemizde Doğalgaz yapımına ilişkin olarak altyapı çalışmalarına başlanılmış olup, bu kapsamda tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli Regülatör Alanına ilişkin Plan Tadilatının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre uygun olduğu, 5216 sayılı Kanun’un 7/b maddesine göre Belediyemiz meclisince uygun görülmesi halinde onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun görülmüştür." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 33 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 158

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/09/2021 tarih ve 16 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Merdivenli Mahallesi 126 ada 8 parsel 162,29 m2 arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında özetle; "(…) Komisyonumuzca ilgili plan ve plan notları doğrultusunda imar yönünden satışının yapılmasının sakıncası olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir."  denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; "İnceleme neticesinde; ilçemiz Merdivenli Mahallesi 126 ada 8 parsel 162,29 m⊃2; arsa nitelikli taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen fiyatın komisyonumuzca da uygun olduğuna Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oyuna karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/09/2021 tarih ve 16 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmalarına karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 159

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/09/2021 tarih ve 15 sayılı "Çandarlı Mahallesi 554 ada 11 parseldeki 184,00 m2 belediyemiz hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. 

İmar Komisyonu Kararında özetle; "(…)  Çandarlı Mahallesi 554 ada 11 parsel onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 3 kat, ön bahçe 5 m. yan bahçe:3 m. çekme mesafeli sahip Taks:0.30 Kaks:0.90 yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı kullanımında kalmaktadır. Taşınmazdaki hisse oranımız doğrultusunda belediyemiz adına inşaata elverişli parsel oluşmamaktadır. İmar Kanunu’nun 17 3.fıkrasında “Belediye veya valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde, belediye veya valilikler, hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir.” hükmü doğrultusunda satışının yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığına komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "İnceleme neticesinde; ilçemiz Çandarlı Mahallesi 554 ada 11 parseldeki 301 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazdaki 184/301 payda oranıyla 184,00 m⊃2; hissemizin satışı için Takdir Kıymet Komisyonu’nca belirlenen bedelinin uygun olduğu görülerek 3194 Sayılı Kanun’un 17.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 10/09/2021 tarih ve 31 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/09/2021 tarih ve 15 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 160

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 13/09/2021 tarih ve 35 sayılı "Salimbey Mahallesi 2063 ada 1 parselde bulunan mevcut trafoya yönelik plan tadilatı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu Kararında özetle; "(…) Plan tadilatının mevcutta parsel içerisinde yer alan binalara engel oluşturmaması sebebiyle, tarafımıza sunulan 1/1000 ölçekli Trafo Alanına ilişkin Plan Tadilatının uygunluğuna, onanmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne gönderilmesine komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 13/09/2021 tarih ve 35 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 161

Gündem gereği Mehmet Akif GÜVELİ, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı "2022 yılı ücret tarifesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat Ücretleri kısmında yer alan Ruhsat Ücretleri altında Dosya Kontrol ve Zemin Etüdü Kontrol ve Onay Ücreti ile diğer ücretlerin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na göre tekrar düzenlenmesi" hakkında vermiş oldukları önergenin görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 162

Gündem gereği Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı "Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bütçe miktarlarının düşük olduğu" hakkında vermiş oldukları önergenin görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO    : 163

Gündem gereği Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı "Ücret tarifesindeki bazı kalemlerdeki artış miktarının 3'ü bulan oranlarda yapıldığı, aynı madde başlığı altındaki alt kalemlerde değişik oranlarda artış öngörüldüğü, artışı geçen kalemlerin ile sınırlandırılması" hakkında vermiş oldukları önergenin görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

     

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilerek, II. Birleşimin 08/10/2021 tarihinde Cuma günü saat:10:00’da Belediye Başkanlık Odasında gerçekleştirileceği bildirilmiştir.

 

 

 

                     Adil KIRGÖZ                              Doğan İKİZ                          Nail ÇAĞLIYAN

                   Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi          

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum