Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.09.2019 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

06.09.2019 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.09.2019 tarihli EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.09.2019 Cuma günü saat 09:00’de Belediye Başkanlık Odasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM,  Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerden  Doğan İKİZ ve Nihat ÇİFTÇİ ‘nin bu günkü toplantıya katılmadığı görüldü. Gündemin IV. Maddesi gereğince 04/09/2019 tarihli Eylül Ayı Olağan Meclisi I. Birleşimine ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanınca soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak Eylül Ayı I. Birleşiminde görüşülerek II. Birleşime havale edilen komisyon kararlarının görüşülmesine geçildi.

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.  

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 127

      Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 05/09/2019 tarih ve 21 sayılı  " Salihler ve Kabakum Mahallesi kıyı kesmine ilişkin kısmi yapılaşma hakkındaki imar komisyonu kararının görüşülmesi geçildi. Karar okundu, dinlendi.
       İmar Komisyonu'nun ilgili kararında; “ Salihler ve Kabakum Mahallesi kıyı kesimine ilişkin kısmi yapılaşma kararı alınması hakkında ki konu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Salihler ve Kabakum Mahallelerinde 1/1000 ölçekli bütüncül revizyon imar planı yapılmasına ilişkin çalışmalar yapılmış olup; söz konusu revizyon planı çalışmaları doğrultusunda kıyı kanunu ve ilgili yönetmelikleri kapsamında gerekli incelemeler yapılmış olup, kısmi yapılaşma tanımına uyan alanlarının kıyı kanunundan ve ilgili yönetmeliğinden muaf olması için 13 Temmuz 1992 yılından önce ilgili uygulama imar planına göre yapılaşması tamamlamış veya su basman seviyesine kadar inşaatını tamamlamış olan yapılar için kısmi yapılaşma kararı alınması gerektiği anlaşılmıştır. Dikili Belediye Meclisinin 06.03.2019 tarih ve  34 sayılı kararı ile Salihler ve Kabakum Mahallesi kıyı kesmine ilişkin kısmi yapılaşma kararı alınmış ancak söz konusu karar eki paftada onama sürecinin tamamlanmadığı görülmüştür. Bu nedenle kısmi yapılaşma karar eki pafta tarafımızca kıyı kanunu ve yönetmelikleri çerçevesinde değerlendirilmiş olup, komisyonumuzca oy birliğiyle uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 05/09/2019 tarih ve 21 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO      : 128

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 05/09/2019 tarih ve 22 sayılı” Salimbey Mahallesi 160 ada 84 parsel Tahsis amacı değişikliği hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu ve dinlendi.

Niteliği mera olan 160 ada 84 parselden Ambulans yolu yapımı için tahsis amacı değişikliği  hakkındaki konu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Salimbey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan; Dikili Devlet Hastanesi için Ambulans yolunun, mera vasıflı 160 ada 84 parselden geçmesi nedeniyle 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin (c) bendi kapsamında ’Kamu Yatırımı’ yapılacak tahsis amacı değişikliğinin. T.C İzmir Valiliği İl Tarım Orman Müdürlüğünün 263891 sayılı ilgi yazısıyla yönetmeliğin 8/3 gereğince ‘’Kamu Yatırımı kararının belediye meclisi tarafından alınması gerekmektedir.’’ denilmektedir. ‘’ bu kapsamda imar planında 12 metrelik mera alanından geçen imar yolunun onaylı uygulama imar planına uygun olarak yaklaşık 3200 m2’lik alanın tahsis amacı değişikliği komisyonumuzca oy birliğiyle kabul edilmiştir.  denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 05/09/2019 tarih ve 22 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 129

Gündem gereği Plan Bütçe Komisyonunun 05/09/2019 tarih ve 12 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonunun, Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezinin ücretli tahsisinin değerlendirilmesi, hakkındaki kararının görüşülmesi geçildi. Karar okundu ve dinlendi.

Plan Bütçe Komisyonunun ilgili kararında; İlçemiz Salimbey Mahallesi (744 ada 4 Parsel) 108 Sokak No:2 adresinde bulunan Mülkiyeti Belediyemize ait Sosyal Tesisin (Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi) İzmir Büyükşehir Belediyesine 5 yıllığına tahsisi için hazırlanan Protokolün uygun olduğuna aylık tahsis ücretinin 1.250,00 TL. olarak belirlenmesine ve her yıl Tüfe oranında arttırılmasına komisyonumuzca oy birliğiyle karar verilmiştir. denilmektedir.

Belediye Başkanınca Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısının II.Birleşimi gündeminde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturuma son verildi.

 

             Adil KIRGÖZ                          Ali KARAKUŞ                 Nail ÇAĞLIYAN

          Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                   Meclis Katibi

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum