Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.09.2017 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

06.09.2017 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

06.09.2017 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 06.09.2017 tarihli EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.09.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Seyfettin UYSAL, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN, Hakan BAŞARAN, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tam olduğu tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği mazeret bulunmadığı, üyelerin tamamının toplantıya katıldığı görüldü. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 25.08.2017 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.  

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu.

Hasan AKSOY’un sözlü önergesi olduğu görülerek Belediye Başkanı tarafından kendisine söz verildi. Çandarlı Mahallesi Eyko Kooperatifi Site sakinlerinin 102 Sokak isminin değiştirilerek, Eyko Kooperatifi kurucularından olan “Erdoğan Erdoğan” isminin verilmesinin talep edildiği ifade edildi.

Belediye Başkanı tarafından ilgili önergenin gündem maddesi yapılması oylamaya sunuldu, Oy Birliği ile kabul edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 06/09/2017 tarih ve 430 sayılı “Boat Duesseldorf 2018 Fuarına katılım” yazısı okundu. Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 117

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 14/08/2017 tarih ve 341 sayılı “İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin içme suyu paket arıtma tesisi yapımı için Deliktaş Mahallesi 197 ada 6 parseldeki taşınmazımızın 225 m²’lik kısmının tahsis talebi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İlçemiz merkezine ve bağlı mahallelerine sağlanan içme ve kullanma suyunun su kalite standartlarına uygunluğunun sağlanması amacı ile içme suyu paket arıtma tesisi yapımı için Deliktaş Mahallesi 197 ada 6 parsel 25.445,00 m² yüzölçümlü taşınmazımızın 225 m²’lik kısmının 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47.maddesine dayanılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü’ne tahsisine ve yapılacak protokol için Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’a yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 118

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 15/08/2017 tarih ve 312 sayılı “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eshot Genel Müdürlüğü Atölyeler Bilgi Yönetimi ve Planlama Şube Müdürlüğü tarafından 2008 Model İsuzu marka aracın Belediyemize bedelsiz olarak hibesi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/05/2017 tarih ve 500 sayılı kararı ile belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine karar verilen 35 Y 0590 plaka nolu 2008 model İsuzu marka aracın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince bedelsiz olarak hibesinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 119

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/08/2017 tarih ve 4259 sayılı “Salimbey Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 120

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/08/2017 tarih ve 4260 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı İlave Plan Notu Değişikliği” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

             Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 121

            Gündem gereği Çevre Sağlık Komisyonu’nun 07/08/2017 tarih ve 4 sayılı “Süpermarket ve mağazalara mal tedarik eden araçların saatlerinde düzenleme yapılması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 07/08/2017 tarih ve 4 sayılı Çevre Sağlık Komisyonu kararına, limana yükleme ve boşaltma için gelen araçlar ile kargo şirketleri araçlarının ilave edilmesine ve saatlerin 23:00 – 08:00 olarak düzeltilerek kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 122

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 16/08/2017 tarih ve 22 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 252 ve 430 adalara yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 16/08/2017 tarih ve 22 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliye aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 123

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 06/09/2017 tarih ve 430 sayılı “Boat Düsseldorf 2018 fuara katılım” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi. İlgili fuara katılımın olup olmayacağının belirlenmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 20-28 Ocak 2018 tarihleri arasında 49’uncusu Düsseldorf/Almanya’da gerçekleşecek olan dünyanın en büyük yat ve su sporları fuarı “Boat Düsseldorf 2018 Fuarı”na katılım sağlanmasına, Nazire KÖSTEN’in “Fuara katılımın olması fakat önce komisyonlara gönderilip, katılacak kişi sayısının ve bütçemizin yeterli olup olmayacağının belirlenmesi gerektiği” şerhi düşülerek Red Oyuna karşılık Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 124

            Gündem gereği Meclis Üyesi Hasan AKSOY’un sözlü önergesi olan “Çandarlı Mahallesi Eyko Sitesi sakinlerinin 102 Sokak isminin, Eyko kurucularından Erdoğan Erdoğan isminin verilmesi talebi”nin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

             Mustafa TOSUN                     Murat DURAK                    Seyfettin UYSAL  

            Belediye Başkanı                      Meclis Kâtibi                       Meclis Kâtibi

 

                            

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum