Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.07.2022 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

06.07.2022 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

06.07.2022 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.07.2022 tarihli TEMMUZ Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.07.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Semih YALIN, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Nail ÇAĞLIYAN, Ali KARAKUŞ, Hakan Yıldırım DEMİR ve Mustafa DEMİREL’in mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi. Gündemin III.maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesi gereğince 01/06/2022 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04/07/2022 tarih ve 31080 sayılı “Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin, jeotermal sondaj çalışması için izin talebi”  hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’nün 04/07/2022 tarih ve 31082 sayılı “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 04/07/2022 tarih ve 31081 sayılı “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin  görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 89

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 08/06/2022 tarih ve 29367 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1755 ada 1 parselden 27 parsele kadar (eski parseller 3960'tan 3986'ya kadar) mülkiyet kayıklığının giderilmesi ve yapılaşması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 90

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 21/06/2022 tarih ve 30205 sayılı "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak, yönetmeliğin incelenmesi için konunun Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 91

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27/06/2022 tarih ve 30633 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Salimbey Mahallesi 156 ada 51 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 92

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27/06/2022 tarih ve 30634 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Samanlık Mahallesi 104 ada 103 parsel zeytinli tarla nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 93

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/06/2022 tarih ve 30530 sayılı "Çandarlı Mahallesi, Çandarlı Tatil Köyü bölgesinde yol boyu ticaret kararı alınması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 94

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 04/07/2022 tarih ve 31080 sayılı "Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi'nin, jeotermal sondaj çalışması için izin talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereği konunun Hukuk Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 95

Gündem gereği İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün 04/07/2022 tarih ve 31082 sayılı "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine istinaden, yönetmeliğin incelenmesi için konunun Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 96

Gündem gereği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 04/07/2022 tarih ve 31081 sayılı "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak, yönetmeliğin incelenmesi için konunun Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 97

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/06/2022 tarih ve 10 sayılı "Dikili Gazipaşa Mahallesi küçük tekne yanaşma yeri amaçlı imar planı teklifi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "01/06/2021 tarih ve 81 sayılı Belediye Meclis Kararı ile komisyonumuza havale edilen “Dikili Gazipaşa Mahallesi küçük tekne yanaşma yeri amaçlı imar planı teklifi” hakkındaki İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yazısı ve 12.05.2022 tarih 3637277 sayı ile Belediyemize iletilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü yazısında Belediyemize iletilen, İzmir İli, Dikili İlçesi, Gazipaşa Mahallesi Salhane Mevkiinde 'Küçük Tekne Yanaşma Yeri' yapılması amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğünce hazırlatılan Barınak amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

    3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca Kıyı Kenar onaylı Halihazır Harita üzerine, Jeolojik Etüt Raporu yapılarak Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafına yapılacak yapılar için 0.05 emsal tanımlanarak,  yükseklik bir katı ve  4.50 m’yi, asma kat yapılması halinde 5.50 m’yi geçemez ibresinin tanımlandığı görülmüştür.  3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca yapılması uygun görülen   'Küçük Tekne Yanaşma Yeri'ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının komisyonumuzca uygun olduğu, ancak 12.05.2022 tarih 3637277 sayı ile iletilen yazı ekinde yer alan kurum ve kuruluşlardan uygun görüşlerinin alınması koşuluyla komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak, 14/06/2022 tarih ve 10 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 98

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 14/06/2022 tarih ve 11 sayılı "Dört adet trafo alanına yönelik plan tadilatı önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında özetle; "Gediz Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından, 07.12.2020 tarih 66440 sayılı yazı ile yatırım planı kapsamında tesis edilecek trafo yerlerine ilişkin müellif Şehir Plancısı tarafından hazırlanan, 01.06.2022 tarih 79 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Çandarlı Mahallesi 25J-1A, 25J-1B, Gazipaşa Mahallesi 19M-IV, İsmetpaşa Mahallesi 22M-2 paftalarında yer alan 4 adet öneri plan tadilatının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak, 14/06/2022 tarih ve 11 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Hukuk Komisyonu’na havale edilen gündemin 2.maddesi ile olan “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesi”, ek gündem maddeleri olarak gündeme ilave edilen “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile “Çevre ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesi” hakkındaki konuların görüşülüp karara bağlanması için oturuma on beş dakika ara verilmiştir.

 

II.OTURUM

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.07.2022 tarihli TEMMUZ Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

            I.Oturumda hazır bulunan meclis üyelerinin II.Oturumda da hazır bulunduğu tespit edildi.

I.Oturumda görüşülerek Hukuk Komisyonu’na havale edilen ve komisyonca karara bağlanan “İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesi”, “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği” ile “Çevre ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesi”  hakkındaki kararların görüşülmesine geçildi.  

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açıldı.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 99

Gündem gereği Hukuk Komisyonu'nun 06/07/2022 tarih ve 2 sayılı "İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nde ihtiyaçlara ve doğan aciliyetlere cevap vermek için çalışma alt birimi olarak Numarataj Birimi, Yapı Kontrol ve Kentsel Dönüşüm Birimi, Ruhsat ve Yapı Denetim Birimi, Harita ve Planlama Birimi adı altında dört yeni birim oluşturulduğundan, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmiş şekliyle uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün güncellenerek oluşturulan ve Onaltı maddeden oluşan Görev ve Çalışma Yönetmeliği,  Hukuk Komisyonu'nca karara bağlandığı görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak, 06/07/2022 tarih ve 2 sayılı Hukuk Komisyonu Kararı'nın komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 100

Gündem gereği Hukuk Komisyonu'nun 06/07/2022 tarih ve 3 sayılı "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; 17/04/2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe istinaden, 05/05/2022 tarih ve 64 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kadro ihdası gerçekleştiğinden, hazırlanan yönetmeliğin uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nün yirmiiki maddeden oluşan Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Hukuk Komisyonu'nca karara bağlandığı görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak, 06/07/2022 tarih ve 3 sayılı Hukuk Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 101

Gündem gereği Hukuk Komisyonu'nun 06/07/2022 tarih ve 4 sayılı "Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi. 

İlgili Komisyon Kararında; "Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; 17/04/2022 tarih ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliğe istinaden, 05/05/2022 tarih ve 64 sayılı Belediye Meclis Kararı ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü kadro ihdası gerçekleştiğinden, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü çalışma yönetmeliğinin güncellenmesi gerekli görülmüş ve güncellenerek hazırlanan yönetmeliğin uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün güncellenerek oluşturulan ve yirmiiki maddeden oluşan Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Hukuk Komisyonu'nca karara bağlandığı görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak 06/07/2022 tarih ve 4 sayılı Hukuk Komisyonu Kararı'nın komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından 2022 Yılı TEMMUZ Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Oturumu kapatılmıştır.

 

                              Adil KIRGÖZ                                 Doğan İKİZ                            Hakan BUDAK

                           Belediye Başkanı                              Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi          

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum