Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.06.2018 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

06.06.2018 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.06.2018 tarihli HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.06.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I. Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK, Hasan AKSOY ve Seyfettin UYSAL’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Hüsniye YILDIRIM’ın ise mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 04.05.2018 tarihli Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşim Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu. Önerge verilmediği görüldü.

02.05.2018 tarihli Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşiminde M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK tarafından “İsmetpaşa Mahallesi 33 ada 6 parseldeki eski belediye binası” hakkında önergeye cevap olarak hazırlanan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 06/06/2018 tarih ve 3293 sayılı yazısı okundu, dinlendi. Soru ve cevap şeklinde konuyla ilgili görüşmeler gerçekleşti.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            1) 29 Haziran – 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yunanistan’ın Sakız Adası’ndaki “Now Belediye Başkanları Ağı” toplantısına Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un ve yabancı dil bilgisi bulunan personelimiz Gönenç TURAN’ın katılımıyla ilgili konu, Meclis I.Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            2) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05/06/2018 tarih ve 327 sayılı “Kıyı kenarlardaki büfe yerlerinin kiralama sürelerinin belirlenmesi” hakkındaki konu, Meclis I.Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            3) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/06/2018 tarih ve 3248 sayılı “Trafo alanının devrine ilişkin Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki konu, Meclis I.Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            4) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04/06/2018 tarih ve 302 sayılı “29.Geleneksel Dikili Deve Güreşi Festivali’nin yapılması” hakkındaki konu, Meclis I.Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            5) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/06/2018 tarih ve 244 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 34 ada 23 parselin gece pazarı olarak kullanılmak üzere yaz sezonu boyunca kiralanması ve stand ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki konu, Meclis I.Başkan Vekili tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi. 

            Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Gündem raporları gruplara dağıtıldığından madde üzerinden oylanması için Çiğdem ELİBOL tarafından oylamaya sunuldu, Oy Birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 83

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 08/05/2018 tarih ve 199 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 814 ada 8 parseldeki 33,54 m2 belediye hissesinin satışı” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi 814 ada 8 parseldeki 33,54 m2 belediye hissesinin 3194 Sayılı Kanun’un 17.maddesine istinaden satışı talep edildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 84

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/05/2018 tarih ve 219 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 233 ada 14 parseldeki 20,43 m2 belediye hissesinin satışı” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Gazipaşa Mahallesi 233 ada 14 parseldeki 20,43 m2 belediye hissesinin 3194 Sayılı Kanun’un 17.maddesine istinaden satışı talep edildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 85

             Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 15/05/2018 tarih ve 209 sayılı “Nebiler Mahallesi 48 parsel tarla nitelikli taşınmaz fiilen mezarlık olarak kullanıldığından ilgili taşınmazın İzmir Büyükşehir Belediyesi adına devri” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, mülkiyeti Belediyemize ait Nebiler Mahallesi 48 parsel 20.550,00 m2 yüzölçümlü tarla nitelikli taşınmaz fiilen mezarlık alanı olarak kullanıldığından 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7.maddesinin “s” bendine dayanılarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne devri talep edildiği görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “75/d” maddesine dayanılarak devir edilmesine Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 86

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/05/2018 tarih ve 218 sayılı “Salimbey Mahallesi Ilıca-Maltepe Mevkii 214 ada 46 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 87

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 22/05/2018 tarih ve 217 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 368 ada 28 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 88

            Gündem gereği Dikili Jeotermal Gıda Tur.Teks.Tic. ve San.A.Ş.’nin 29/05/2018 tarih ve 80 sayılı “696 Sayılı KHK gereği Dikili Belediyesi taşeron işçilerin Dikili Jeotermal Gıda Tur.Teks.Tic. ve San.A.Ş.’nde çalışabilmesi için Ana Sözleşme Tadilatı” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 696 Sayılı Kanun maddesi kapsamında belediye taşeron işçileri, mevcut veya yeni kurulacak belediye şirketlerine geçirilmesi hakkında düzenleme gereği, belediyemizin mevcut şirketi Dikili Jeotermal Gıda Tur.Teks.Tic. ve San.A.Ş.’nde istihdam edilmesi kararı alındığı, bu karara istinaden Dikili Jeotermal A.Ş. Ana Sözleşmesi’nde belediye işçilerinin çalışmasına dair bir sözleşme maddesi bulunmadığı için tadil metninin olağan genel kurul toplantısında düzenlendiği görülerek kabulüne  Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 89

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 31/05/2018 tarih ve 47 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerde satılacak olan dondurma ve çerez çeşitlerinin fiyatlarının belirlenmesi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak dondurma ve çerez çeşitleri ile ilgili talep edilen satış fiyatlarının uygunluğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 90

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 3 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 25H-3C paftasında yer alan Kardeş Villaları Sitesi içinde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 3 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 91

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 4 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 26İ-3D paftasında yer alan Körfez Sitesi yolu üzerinde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 4 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 92

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 5 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Gazipaşa Mahallesi 18M-1 paftasında yer alan 73 Sokağın üzerindeki park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 5 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 93

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 6 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 26İ-3C paftasında yer alan Yaylayurt yolu üzerinde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 6 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 94

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 7 sayılı “Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-1 paftasında yer alan ve 329 ile 306 Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 7 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 95

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 8 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 6Ş-4 paftasında yer alan Başaran Sitesi içinde 47 Sokağın karşısındaki park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 8 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 96

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 9 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 25J-1B paftasında yer alan Ferhat Uysal ile Çandarlı yolunun kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 9 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 97

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 10 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Gazipaşa Mahallesi 19M-IV paftasında Şakayık Sokak’ta yer alan eski Yunus Emre Camiinin sağ tarafındaki trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 10 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 98

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 11 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 50L-1B paftasında yer alan 271 ada 1 parsel civarında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 11 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 99

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 12 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 25İ-2B paftasında yer alan Rafet Kayakıran ile 14 Eylül Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 12 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 100

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 13 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 50L-1C paftasında yer alan 137 ada 5 parsel civarında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 13 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 101

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 14 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 6S-2 paftasında yer alan Eğitimciler Sitesi karşısındaki park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 14 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 102

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 15 sayılı “Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-2 paftasında yer alan 334 ile 340 Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 15 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO     : 103

Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 16 sayılı “Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-1 paftasında yer alan 313 ile 302 Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 16 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 22

KARAR NO     : 104

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 17 sayılı “Salimbey Mahallesi 191 ada 1, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 15/05/2018 tarih ve 17 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 23

KARAR NO     : 105

            Gündem gereği 29 Haziran – 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yunanistan’ın Sakız Adası’ndaki “Now Belediye Başkanları Ağı” toplantısına Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un ve yabancı dil bilgisi bulunan personelimiz Gönenç TURAN’ın katılımının görüşülmesine geçildi.

            Sakız Adası Belediye Başkanı’nın davetiyesinde; 29 Haziran – 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yunanistan’ın Sakız Adası’ndaki “Now Belediye Başkanları Ağı” toplantı konusunun “Koşulları belirleme- Avrupa, Balkan ve Menat (Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) Bölgesi’ndeki Sorunların Tartışılması” hakkında olduğu görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 29 Haziran – 2 Temmuz 2018 tarihleri arasında Yunanistan’ın Sakız Adası’ndaki “Now Belediye Başkanları Ağı” toplantısına Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un ve yabancı dil bilgisi bulunan personelimiz Gönenç TURAN’ın katılmasına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 24

KARAR NO     : 106

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05/06/2018 tarih ve 327 sayılı “Kıyı kenarlardaki büfe yerlerinin kiralama sürelerinin belirlenmesi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilçemizdeki kıyı ve sahil şeritleri ile dolgu alanlarının doğal ve kültürel özelliklerini gözeterek korumak, bu yerlerin toplumun yararlanmasına açık şekilde ve kamu yararına kullanılmalarını sağlamak koşuluyla başvurusunda bulunduğumuz ve ilgili teknik süreçleri yürütülen, kıyı kiralama işlemleri protokol aşamasında olan 134 adet büfeye ilişkin protokol işlemlerinin tamamlanmasını müteakiben kiralama işlemlerine başlanabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin “e” fıkrası gereğince kiralama sürelerinin 5 yıl olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 25

KARAR NO     : 107

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/06/2018 tarih ve 3248 sayılı “Trafo alanının devrine ilişkin Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 26

KARAR NO     : 108

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04/06/2018 tarih ve 302 sayılı “29.Geleneksel Dikili Deve Güreşi Festivali’nin yapılmasının değerlendirilmesi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 27

KARAR NO     : 109

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 06/06/2018 tarih ve 244 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 34 ada 23 parselin gece pazarı olarak kullanılmak üzere yaz sezonu boyunca kiralanması ve stant ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

            Meclis I.Başkan Vekili tarafından Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 08/06/2018 tarihinde Cuma günü saat 14:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında yapılacağı duyuruldu.

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Meclis I.Başkan Vekili tarafından oturuma son verildi.

 

 

 

        Çiğdem ELİBOL                           Murat DURAK                       Engin ÖZKAN  

      Meclis I.Başk.Vekili                        Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum