Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.04.2022 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

06.04.2022 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

06.04.2022 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.04.2022 tarihli NİSAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.04.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Ahmet GÖÇMEN, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı ve üyelerin tam olduğu tespit edildi. Gündemin IV. maddesi gereğince 02/03/2022 tarihli Mart Ayı Olağan  Meclis Toplantısı I.Birleşim karar tutanağı ve 04/03/2022 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşim karar tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerilmediği görüldü.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından,  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği 2021 Yılı Denetim Raporu okutulmak suretiyle meclise bilgi verildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VIII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin  görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 49

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 07/03/2022 tarih ve 23366 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1545 ada 10 ve 11 parsellerin zorunlu tevhit talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına istinaden konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 50

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 14/03/2022 tarih ve 23872 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1358 ada 1 parsel üzerinde 4,25 m2 belediyemiz hissesinin, diğer hissedar tarafından satın alma talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçilidi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 51

Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 25/03/2022 tarih ve 24573 sayılı "İlçemiz Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Akbulut Caddesi 27 Evler Mevkiinde bulunan park alanının isimlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.       

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine istinaden konunun İsimlendirme Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 52

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/03/2022 tarih ve 24668 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 240 ada 12 parsel malikinin talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 53

Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 30/03/2022 tarih ve 24909 sayılı "14-18 Eylül 2022 tarihlerinde ilçemizde gerçekleştirilecek olan FIVB Plaj Voleybolu U19 Dünya Şampiyonası'nda saha içinde ve dışında yer alacak olan reklam panolarının ücretlerinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 54

Gündem gereği Belediye Başkanlığı'ndan gelen 31/03/2022 tarih ve 25050 sayılı "İptal-İhdas ve çalıştırılacak Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine istinaden karar ekindeki II Sayılı Cetvelde görüldüğü üzere, Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 5.derece Mimar kadrosunun iptal edilerek yerine 7.derece Şehir Plancısı kadrosunun, 3.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 7.derece Mühendis kadrosunun, 5.derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 7.derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine, ayrıca ihdası yapılacak olan 1 adet 7.derece Şehir Plancısı kadrosu, 1 adet 7.derece Tekniker kadrosu ve 1 adet 7.derece Mühendis kadrosunda, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve ücretlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün 22/01/2022 tarihli 6 Sıra Nolu Genelge ekindeki cetvelde gösterilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinden taban ücretin belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 55

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 21/03/2022 tarih ve 24282 sayılı "Encümen Üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "33/b" maddesine dayanılarak yapılan gizli oylamada; Hüsniye YILDIRIM 15 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 15 Oy ve 1 Boş Oy kullanıldığı tespit edildiğinden, 1 yıl görev yapmak üzere Hüsniye YILDIRIM ve Hakan Yıldırım DEMİR Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 56

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25/03/2022 tarih ve 24585 sayılı "İhtisas Komisyonları Üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak yapılan oylamada, İhtisas Komisyonlarının 5 kişiden oluşturulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

     Meclisimizce İmar Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Çiler GÜREL 15 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 15 Oy, Ali KARAKUŞ 15 Oy, Semih YALIN 13 Oy ve Azam Ziya GÜÇ 13 Oy alarak bir yıllığına İmar Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimine geçildi.  Yapılan seçimde;  Mustafa DEMİREL 15 Oy, Nail ÇAĞLIYAN 15 Oy, Ahmet GÖÇMEN 15 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 14 Oy ve Mehmet Akif GÜVELİ 12 Oy alarak bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce Çevre Sağlık Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Doğan İKİZ 15 Oy, Mustafa DEMİREL 15 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 15 Oy, Azam Ziya GÜÇ 14 Oy ve Latif YABAŞ 15 Oy alarak bir yıllığına Çevre Sağlık Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Ahmet GÖÇMEN 14 Oy, Doğan İKİZ 13 Oy, Hüsniye YILDIRIM 13 Oy, Mehmet Akif GÜVELİ 10 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 13 Oy ve Hakan Yıldırım DEMİR 2 Oy aldığı tespit edilerek, Ahmet GÖÇMEN, Doğan İKİZ, Hüsniye YILDIRIM, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ bir yıllığına Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir. 

     Meclisimizce Eşitlik Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Hakan BUDAK 15 Oy, Hüsniye YILDIRIM 15 Oy, Mustafa DEMİREL 15 Oy, Azam Ziya GÜÇ 14 Oy, Latif YABAŞ 14 Oy ve Hakan Yıldırım DEMİR 1 Oy aldığı tespit edilerek, Hakan BUDAK, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL, Azam Ziya GÜÇ ve Latif YABAŞ bir yıllığına Eşitlik Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce Hukuk Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Hakan Yıldırım DEMİR 16 Oy, Çiler GÜREL 15 Oy, Ahmet GÖÇMEN 15 Oy, Azam Ziya GÜÇ 14 Oy ve Latif YABAŞ 13 Oy alarak bir yıllığına Hukuk Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir. 

     Meclisimizce İsimlendirme Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Doğan İKİZ 16 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 15 Oy, Hakan BUDAK 15 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 14 Oy ve Mehmet Akif GÜVELİ 12 Oy alarak bir yıllığına İsimlendirme Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce Gençlik ve Spor Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Nail ÇAĞLIYAN 16 Oy, Hakan BUDAK 15 Oy, Hakan Yıldırım DEMİR 15 Oy, Azam Ziya GÜÇ 12 Oy ve Mehmet Akif GÜVELİ 11 Oy alarak bir yıllığına Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce Deprem ve Afetler Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Nail ÇAĞLIYAN 16 Oy, Mustafa DEMİREL 15 Oy, Ahmet GÖÇMEN 15 Oy, Azam Ziya GÜÇ 13 Oy, Semih YALIN 15 Oy ve Mehmet Akif GÜVELİ 1 Oy aldığı tespit edilerek, Nail ÇAĞLIYAN, Mustafa DEMİREL, Ahmet GÖÇMEN, Azam Ziya GÜÇ ve Semih YALIN bir yıllığına Deprem ve Afetler Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

     Meclisimizce Halkla İlişkiler Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde; Nail ÇAĞLIYAN 16 Oy, Ayhan KAYA 15 Oy, Ali KARAKUŞ 15 Oy, Nihat ÇİFTÇİ 15 Oy ve Latif YABAŞ 14 Oy alarak bir yıllığına Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından gündemin 9.maddesi olan 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun II.Oturumda görüşüleceği belirtilerek, Komisyonlardan gelen kararların görüşülmesine geçildi. 

 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 57

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 46 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde devam eden sayısallaştırma çalışmalarına ilave edilen parsellerde, imar durumu ve inşaat ruhsatı taleplerine yönelik yapılacak iş ve işlemlerin değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında özetle; "3402 Sayılı Kadastro Kanunu’nun Ek 1. Maddesi kapsamında devam eden sayısallaştırma çalışmasına ekli listede belirtilen parsellerde dahil edildiğinden, TKGM'nün 2012/15 Sayılı Genelgesi uyarınca ekli listede belirtilen parsellere ilişkin iş ve işlemlerde, “Bahse konu çalışma alanında mülkiyet, yüzölçümü ve sınırlarda değişiklik meydana gelebileceği sebebiyle 07.02.2022 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğ edilen E-87077351-170.05-3988862 Sayılı Kadastro Müdürlüğü yazısından sonra aplikasyon krokisi alınacak olan taşınmazlara imar durum belgesi ve ruhsat düzenlenebileceği ancak tebliğ tarihinden önce alınan aplikasyon krokilerinin güncellenmeden iş ve işlemlerine devam edemeyeceği” hususunda Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 46 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 58

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 47 sayılı "Trafo amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili komisyon kararında özetle; "15.12.2021 tarih ve 30656 sayılı Ege Mavi Kum Sitesi dilekçesinde; İzmir İli, Dikili İlçesi, Çandarlı Mahallesi, Ege Mavi Kum Sitesi bölgesinin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında altyapı tesisi olarak hizmet veren mevcut trafo tesisinin sorumluluğunu Gediz A.Ş.'ye devredebilmek amacıyla, öneri plan tadilatı sunulmuştur.  

     Çandarlı Mahallesi Ege Mavi Kum Sitesi 987 Ada 1 parsel ile 991 ada 1 parselin arasında bulunan mevcut köşk tipi trafo, İller Bankası tarafından hazırlanarak 02.02.1994 tarih 4 sayılı Çandarlı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında 'Otopark Alanı’ kullanımında kaldığı görülmektedir. 21.12.2021 tarih 67041 sayılı Gdz Elektrik yazısında da devir sürecinin uygun olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda önerilen plan tadilatının uygunluğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak 15/03/2022 tarih ve 47 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 59

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 48 sayılı "2012 Yılı Onaylı Dikili Revizyon İmar Planı Plan Notu İptali" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "01.08.2012 tarih 57 sayılı Dikili Belediye Meclis Kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli Dikili Revizyon İmar Planı Plan Paftasının 2.18.4 maddesinde, 'Konut kullanım alanlarında her 150 m⊃2; inşaat alanına bir otopark, ticaret kullanım alanlarında ise her 50 m⊃2; lik inşaat alanına bir otopark alanı ayrılacaktır. İnşaat alanı inşaat ruhsatındaki toplam değer üzerinden hesaplanacaktır ve konutlarda 75m⊃2; üzeri, ticaret alanlarında ise 25 m⊃2; üzeri artık değerler bir otoparka denk sayılacaktır. Parselinde ve/veya binasında belirlenen otopark alanının karşılanamaması durumunda Belediye Meclisi’nce ilgili yıl için belirlenen otopark bedeli alınır.' denilmektedir.        

Yukarıda yer alan plan notunun Otopark Yönetmeliği ile çelişkili durumlarının olması sebebiyle; 2.18.4 maddesinin  iptal edilerek; iş ve işlemlerin yürürlükteki Otopark Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmesine yönelik hazırlanan Plan Notu İptali komisyonumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak 15/03/2022 tarih ve 48 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 60

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 49 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde devam eden sayısallaştırma çalışmalarına ilave edilen 1567 ada 3-4-5-6 nolu parsellerde imar durumu ve inşaat ruhsatı taleplerine yönelik yapılacak iş ve işlemlerin değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılacak olan 3042 sayılı Ek-1 sayısallaştırılması çalışmasından etkilenen Çandarlı Mahallesi, 1567 Ada 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde yapılacak iş ve işlemlerde; “Bahse konu çalışma alanında mülkiyet, yüzölçümü ve sınırlarda değişiklik meydana gelebileceği sebebiyle 23.02.2022 tarihinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tebliğ edilen E-87077351-170.05-4168374 Sayılı Kadastro Müdürlüğü yazısından sonra aplikasyon krokisi alınacak olan taşınmazlara imar durum belgesi ve ruhsat düzenlenebileceği ancak tebliğ tarihinden önce alınan aplikasyon krokilerinin güncellenmeden iş ve işlemlerine devam edemeyeceği” hususunda Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/03/2022 tarih ve 49 sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 61

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 15/03/2022 tarih ve 50 sayılı "Bahçeli Mahallesi 148 ada 2 parsel hissedarının tevhit ve ifraz talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; "İlgi dilekçe ile mülk sahibi vekili tarafından, ilçemiz Bahçeli Mahallesi 148 ada 2 parsel nolu taşınmaz üzerinde adlarına kayıtlı gerek ruhsatlı gerekse yapı kayıt belgesi bulunan yapılar olması sebebi ile belediyeye ait hisse oranında ifrazı mümkün gelmediği, bu nedenle taşınmazın Bahçeli Mahallesi 148 ada 1 nolu parsel ile tevhid edilmesi sonrası Dikili Belediyesi hisse oranında ifrazına yönelik konunun Belediye Meclisince görüşülmesi talep edilmiştir.

            İlgi dilekçe ekinde ilgilisi tarafından komisyona sunulan ve İmar Komisyonumuzca uygun görülen öneri durum haritası, öneri tescil bildirimi, öneri röleve krokisi, öneri alan hesabı ve öneri koordinat özeti görüldüğü üzere hazırlanan 148 ada 1 ve 2 parselin tevhit edilerek ve sonrasında ifraz edilerek oluşan 9 numaralı parselin, 148 ada 2 parselde bulunan belediyemiz hissesine denk gelecek şekilde üzerinde yapı olmaksızın belediyemiz tüzel kişiliği adına taksim yapılarak tescil edilmesinde sakınca olmadığı Oy Birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/03/2022 tarih ve 50 sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, İsimlendirme Komisyonu’na havale edilen gündemin 3.maddesi olan Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün “İlçemiz Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Akbulut Caddesi 27 Evler Mevkiinde bulunan park alanının isimlendirilmesi” hakkındaki konunun ve 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun II.Oturumda görüşüleceği bildirilerek oturuma 10 dakika ara verilmiştir.

 

 

 

 

  Adil KIRGÖZ                       Doğan İKİZ             Nail ÇAĞLIYAN

Belediye Başkanı                   Meclis Katibi                Meclis Katibi

 

 

 

II.OTURUM

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.04.2022 tarihli NİSAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 9.maddesi gereği yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü oturuma Meclis I.Başkan Vekili’nin başkanlık yapması gerektiğinden, Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek İsimlendirme Komisyonu’na havale edilen kararın ve 2021 Yılı Faaliyet Raporu’nun görüşülmesine geçildi.

 

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 62

Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu'nun 06/04/2022 tarih ve 2 sayılı "İlçemiz Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Akbulut Caddesi 27 Evler Mevkiinde bulunan park alanının isimlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında özetle"İlçemiz Gazipaşa Mahallesi Şehit Sami Akbulut Caddesi 27 Evler Mevkiinde bulunan park isminin “Çocuk Hakları Parkı” olarak belirlenmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/n" maddesine dayanılarak İsimlendirme Komisyonu'nun 06/04/2022 tarih ve 2 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 63

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30/03/2022 tarih ve 24866 sayılı "2021 Yılı Faaliyet Raporu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesine dayanılarak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41.maddesinde belirtilen biçimde hazırlanarak sunulan 2021 Yılı Faaliyet Raporu, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından 2022 Yılı Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Oturumu kapatılmıştır.

 

 

 

 

 

                              Çiler GÜREL                                 Doğan İKİZ                          Nail ÇAĞLIYAN

                        Meclis I.Başkan Vekili                        Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi           

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum