Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.04.2016 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

06.04.2016 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

06.04.2016 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 06.04.2016 tarihli NİSAN ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.04.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı ve Nazire KÖSTEN, Adil KIRGÖZ ve   Gazi AKINCI’nın toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Başkanlıkça oylamaya sunularak mazeretlerin kabulüne Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 02.03.2016 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu.

  • M.Önder Akşengür, Ali İmren ve Nasuh Sak’ın gündem içi konuşma hakkını

kullanma isteği hakkındaki dilekçesi okundu. İlgili önergeye istinaden M.Önder Akşengür tarafından yapılan açıklamalara istinaden Belediye Başkanınca bilgilendirme yapıldı.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. İmar Komisyonunun 16.03.2016 tarih ve 9 sayılı “Dikili kent merkezinde bulunan kentsel sit alanına yönelik koruma amaçlı imar planı” hakkındaki kararı
  2. İsmetpaşa Mahallesi 344 ada 56-57-58-59 numaralı parsellerin satışı

konularının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

            06/04/2016 tarihli Yüksel UÇAR’ın “İlçemiz Şehit Sami Akbulut Caddesi’nde trafiğin yoğunluğu ve yayaların kullanımına açık olması gereken yerlerin yaya kullanımına açılması hakkındaki dilekçesi okundu. Belediye Başkanınca ilgili birimlere sevk edileceği bilgilendirmesi yapıldı.

            Gündemin VIII. Maddesine dayanılarak, Meclis Katibi Sunay YARAR tarafından Denetim Raporu okunarak Meclise bilgi verildi.

 Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 38

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25/03/2015 tarih ve 89 sayılı "Meclis Başkan Vekilleri ve Katip üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce, Meclis I. ve II. Başkan Vekili üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Çiğdem ELİBOL 13 oy, Gazi AKINCI 12, Hüsniye YILDIRIM'ın 1 oy aldığı tespit edildi. Çiğdem ELİBOL Meclis I. Başkan Vekilliğine, Gazi AKINCI   Meclis II. Başkan Vekilliğine seçilmişlerdir.   

          Meclisimizce, Meclis Asil Katip üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Murat DURAK 13 Oy, Nazire KÖSTEN 13 oy aldığı tespit edildi. Murat DURAK, Nazire KÖSTEN Meclis Asil Katip üyesi olarak seçilmişlerdir.

Meclisimizce, Meclis Yedek Katip üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Hüsniye YILDIRIM 13 Oy, Sunay YARAR 13 oy aldığı tespit edildi. Hüsniye YILDIRIM, Sunay YARAR Meclis Yedek Katip üyesi olarak seçilmişlerdir.

           

 

 

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 39

 Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 25/03/2015 tarih ve 90 sayılı "Encümen üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

        Meclisimizce yapılan gizli oylamada; Sunay YARAR 10 (On) oy, Ahmet CANSEVEN 13 (Onüç) oy, M. Önder AKŞENGÜR 3 (Üç) oy aldığı tespit edildiğinden, bir yıl görev yapmak üzere  Ahmet CANSEVEN ve Sunay YARAR Encümen üyesi olarak seçilmişlerdir.

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 40

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/03/2015 tarih ve 89 sayılı "İhtisas Komisyonları üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

       Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak yapılan oylamada Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Evren EVRENOSOĞLU, Gazi AKINCI, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Murat DURAK'ın Kabul, M. Önder AKŞENGÜR, Nasuh SAK ve Ali İMREN'in Red oyuna karşılık İhtisas Komisyonlarının 3 kişiden oluşturulmasına oy çokluğu ile karar verildi. 

 Meclisimizce İmar Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Nazire KÖSTEN 13 oy, Evren EVRENOSOĞLU 12 Oy, Engin ÖZKAN 10 Oy, Ali İMREN 4 oy aldığı tespit edildi. Nazire KÖSTEN, Evren EVRENOSOĞLU ve Engin ÖZKAN bir yıllığına İmar Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.   

            Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Çiğdem ELİBOL 10 Oy, Sunay YARAR 13 Oy, Seyfettin UYSAL 13 Oy, Nasuh SAK 3 Oy aldığı tespit edildi. Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR ve Seyfettin UYSAL bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Çevre Sağlık Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Hüsniye YILDIRIM 10 Oy, Seyfettin UYSAL 10 Oy, Ahmet CANSEVEN 10 Oy, ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL ve Ahmet CANSEVEN bir yıllığına Çevre Sağlık Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.        

            Meclisimizce Gençlik ve Spor Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Murat DURAK 10 Oy, Seyfettin UYSAL 9 Oy, Gazi AKINCI 10 Oy, Evren EVRENOSOĞLU 1 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Murat DURAK, Seyfettin UYSAL ve Gazi AKINCI bir yıllığına Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

 Meclisimizce İsimlendirme Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Çiğdem ELİBOL 10 Oy, Evren EVRENOSOĞLU 10 Oy, Ahmet CANSEVEN 10 Oy  ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU ve Ahmet CANSEVEN, bir yıllığına İsimlendirme Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Halkla İlişkiler Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Seyfettin UYSAL 10 Oy, Gazi AKINCI 10 Oy, Engin ÖZKAN 10 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Seyfettin UYSAL, Gazi AKINCI ve Engin ÖZKAN bir yıllığına Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Hüsniye YILDIRIM 10 Oy, Murat DURAK 10 Oy, Sunay YARAR 10 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Hüsniye YILDIRIM, Murat DURAK ve Sunay YARAR bir yıllığına Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Eşitlik Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Hüsniye YILDIRIM 10 Oy, Seyfettin UYSAL 10 Oy, Sunay YARAR 10 Oy ve 3 boş oy kullanıldığı tespit edildi. Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL ve Sunay YARAR bir yıllığına Eşitlik Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 41

Gündem gereği İmar Komisyonunun 16/03/2016 tarih 9 sayılı "Dikili Kent Merkezinde bulunan kentsel sit alanına yönelik koruma amaçlı imar planı" hakkındaki kararı okundu, dinlendi.

  Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonunun 16/03/2016 tarih 9 sayılı kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine Hasan AKSOY'un Red oyuna karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 42

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 05/04/2016 tarih ve 210 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 344 ada 56-57-58-59 numaralı parsellerin İzsu’ya satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     İlgi yazıda; Dikili Belediye Meclisinin 05.11.2014 tarih ve 181 sayılı kararı ile İsmetpaşa Mahallesi (su pompaları) 344 ada 56-57-58-59 parsellerin 6360 Sayılı Kanunun geçici 1.maddesi gereğince İzmir Büyük Şehir Belediyesi'ne devredilmesine karar alınmış olup, alınan kararın 2 nolu bendinin iptal edilmesi ve İsmetpaşa Mahallesi (su pompaları) 344 ada 56-57-58-59 parsellerin İzsu'ya satışının yapılabilmesi için gerekli olan meclis kararının alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır. 

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 05.11.2014 tarih ve 181 sayılı kararın İptal edilmesine ve yeni düzenlenen; 

 1) Bahçeli Mahallesi (içme suyu kuyuları) 125 ada 2 parsel, 125 ada 4 parsel, 126 ada 1 parsel, 126 ada 6 parsel

2)   İsmetpaşa Mahallesi (su depoları ve pompaları) 381 ada 44 parsel üzerinde yer alan 500 m³'lük - 1000 m³'lük - 3000 m³'lük su depoları binaları ile su pompaları binaları

3)   **Cumhuriyet (İsmetpaşa) Mahallesi 22 M-I paftasında yer alan Çetin Emeç Caddesi ve 488 Sokak kesişimindeki Kanalizasyon Terfi Merkezi (TM 0) binası,

** Cumhuriyet (İsmetpaşa) Mahallesi 719 ada 2 parsel (Kanalizasyon Terfi Merkezi TM1)

** İsmetpaşa Mahallesi 283 ada 7 parsel üzerindeki Kanalizasyon Terfi Merkezi binası (TM 2)

** Gazipaşa Mahallesi 440 ada 7 parsel (Kanalizasyon Terfi Merkezi TM 3), ayrıca TM 3 binası Gazipaşa Mahallesi 440 ada 11 ve 12 parsellere tecavüzlü olduğu için Belediyemiz 5 Yıllık İmar Programında Kamulaştırma kararı alınmış olması sebebiyle 440 ada 11 ve 12 parsellerin de 6360 sayılı Kanun'un geçici 1.maddesi gereğince İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesine,

     İsmetpaşa Mahallesi (su pompaları) 344 ada 56-57-58-59 parsellerin ise  kamu idaresi olan İzsu'ya satışının (bedel karşılığı devir) yapılarak kararın yenilenmiş şekliyle kabulüne  Oy Birliği ile karar verildi.

 

Belediye Başkanınca Gündemin 4 ve 9 nolu maddelerinin önden görüşülmesi oylamaya sunulmuş olup, Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 43

            Gündem gereği işletme ve İştirakler Müdürlüğünün 03/03/2016 tarih 46 sayılı "Dikili Belediyesi Turizm Geliştirme İşletmeleri Şafak PAVEY Gençlik Merkezinde satışa sunulacak ürünlerin fiyat tarifesinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı ve ekindeki fiyat listesi okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 44

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih 108 sayılı "Kadın Dayanışma Merkezine isim verilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı  okundu ve dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konunun 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. maddesi gereğince İsimlendirme Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

            Belediye Başkanınca, Plan ve Bütçe Komisyonu ile İsimlendirme Komisyonuna havale edilen konularla ilgili Komisyonların karar verebilmesi için Meclis Toplantısına ara verildi.

 

OTURUM NO : 2

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.04.2016 tarihli NİSAN ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi. Oturum No:2 Toplantı Tarihi: 06.04.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Murat DURAK, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Hasan AKSOY’un  II.Oturuma katıldığı ve I.Oturumda mazeretli olarak toplantıya katılamayan Nazire KÖSTEN, Adil KIRGÖZ ve   Gazi AKINCI ile I.Oturuma katılan Nasuh SAK’ın II.Oturuma katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü.

 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 45

Gündem gereği Plan Bütçe Komisyonunun 06/04/2016 tarih 1 sayılı "Şafak PAVEY Gençlik Merkezi Ücret Tarifesi" hakkındaki kararı okundu, dinlendi.

            İlgili Komisyon kararında; "06/04/2016 tarih 43 sayılı Meclis kararı ile İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 03/03/2016 tarih ve 46 sayılı "Şafak Pavey Gençlik Merkezinde satışa sunulacak ürünlerin ücret tarifesi" konulu yazısı Komisyonumuza havale edilmiş olup, uygulanacak olan ücret tarifesi ile ilgili yapılan görüşmelerde, aşağıda hazırlanan cetvel kabul edilmiştir.

       Önerimiz doğrultusunda gerekli değerlendirmenin Belediyemiz Meclisince yapılmasını arz ederiz." denildiği görülmüştür. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 06/04/2016 tarih 1 sayılı Plan Bütçe Komisyonunun kararı ve eki listenin geldiği şekliyle kabul edilmesine M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN'in Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 46

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 195 sayılı "Kızılçukur Mahallesi 103 ada 3 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Dikili Kızılçukur Mahallesi 103 ada 3 parsel 50.637,00 m2 yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait tarla nitelikli taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonunca fiyat değerlendirilmesi yapılmış olduğu ve taşınmazın satışının Meclisimizce değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.  

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Kıymet Takdir Komisyonunun 28/03/016 tarih ve 16 sayılı kararıyla değeri 428.822,00.-TL. olarak belirlenen Dikili Kızılçukur Mahallesi 103 ada 3 parsel 50.637,00 m2 yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait tarla nitelikli taşınmazın satışı için yapılan oylamaya; Mustafa TOSUN, Evren EVRENOSOĞLU, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Murat DURAK, Seyfettin UYSAL, Hasan AKSOY'un Kabul,  Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR'ün ise Red oyu kullandığı görüldüğünden, 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/e" maddesine dayanılarak satışının yapılmasına Oy Çokluğu ile karar verildi.

           

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 47

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 31.03.2016 tarih ve 194 sayılı  "Kızılçukur Mahallesi 104 ada 5 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

             İlgi yazıdan; Dikili Kızılçukur Mahallesi 104 ada 5 parsel 22.594,00 m2 yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait tarla nitelikli taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonunca fiyat değerlendirilmesi yapılmış olduğu ve taşınmazın satışının Meclisimizce değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.  

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Kıymet Takdir Komisyonunun 28/03/016 tarih ve 15 sayılı kararıyla değeri 203.111,00.-TL. olarak belirlenen Dikili Kızılçukur Mahallesi 104 ada 5 parsel 22.594,00 m2 yüzölçümlü tamamı Belediyemize ait tarla nitelikli taşınmazın satışı için yapılan oylamada, Mustafa TOSUN, Evren EVRENOSOĞLU, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Murat DURAK, Seyfettin UYSAL, Hasan AKSOY'un Kabul,  Ali İMREN ve M.Önder AKŞENGÜR'ün Red oyu kullandığı görüldüğünden 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/e" maddesine dayanılarak satışının yapılmasına Oy Çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 48

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 01.04.2016 tarih 198 sayılı "Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazların satışının değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Belediyemiz mülkiyetinde onaylı listede bulunan taşınmazların satış işleminin yapılabilmesi için gerekli Meclis Kararının  alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; tamamı Belediyemize ait taşınmazların satışı için yapılan oylamada,  Mustafa TOSUN, Evren EVRENOSOĞLU, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Murat DURAK, Seyfettin UYSAL, Hasan AKSOY'un Kabul, Ali İMREN, M.Önder AKŞENGÜR'ün ise Red oy kullandığı görülerek, 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/e" maddesine dayanılarak satışının yapılmasına Oy Çokluğu ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 49

Gündem gereği Atık Yönetim Sistemi Komisyonunun 18/03/2016 tarih 1 sayılı "Katı Atık Ücreti" hakkındaki kararı okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon kararında; "18.03.2016 tarihinde komisyonumuzca yapılan toplantıda 2016 yılı evsel katı atık yönetim sistem ücreti tarifesinde aşağıdaki düzenlemelerin yapılması yönünde öneri karar alınmıştır.

1-) Tarifenin  5 nolu konaklama ve spor tesisleri başlıklı ücret düzenlemesinde;

a-) Tarifesi 1-20 yatak kapasitesine kadar 20,00.- TL. aylık (kdv dahil)

b-) Tarifesi 21-50 yatak kapasitesine kadar 50,00.- TL. aylık (kdv dahil)

olarak ilave edilmesi

2-) Tarifenin 9 nolu maddesi aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

"9. Maden işletmeleri, seralar, hazır beton tesisleri, kum ocakları vb. madde başlığına liman, depolar, balık çiftlikleri ifadesinin ilave edilmesine

3-) Tarifenin 21 nolu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

a-)  Müstakil Villa inşaatı 500,00.-TL yıllık (kdv dahil)

b-) Apartman inşaatı her bir dairesi için 250,00.-TL yıllık (kdv dahil). (daire sayısı x250,00.-TL.)

c-) Toplu site inşaatlarında ayrı bina sayısı 10 kadar olan şantiyeler için 2.500,00.-TL.

d-) Toplu site inşaatlarında ayrı bina sayısı 10 üzeri olan şantiyelerde her bir bina için 500,00.-TL. 

            Konunun mecliste görüşülmesinin önerilmesine karar verilmiştir." denildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizde yapılan görüşmede; 18.03.2016 gün ve 1 sayılı Atık Yönetim Sistemi Komisyonunun kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 50

Gündem gereği İsimlendirme Komisyonunun 06/04/2016 tarih ve 1 sayılı "Kadın Dayanışma Merkezine isim verilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            İlgili Komisyon kararı; "06/04/2016 tarih 44 sayılı Meclis kararı ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 01/04/2016 tarih ve 108 sayılı "Kadın Dayanışma Merkezine isim verilmesi konulu yazı Komisyonumuza havale edilmiş olup; Kadın Dayanışma Merkezine Ebe Perihan ELİBOL Kadın Dayanışma Merkezi isminin verilmesi Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Önerimiz doğrultusunda gerekli değerlendirmenin Belediyemiz Meclisince yapılmasını arz ederiz." denilmekte olduğu görülmüştür. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsimlendirme Komisyonunun 06.04.2016 tarih ve 1 sayılı kararı geldiği şekliyle Oy Birliğiyle kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 51

Gündem gereği 2015 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9. maddesi gereği Belediye Başkanı Mustafa TOSUN 2015 yılı Faaliyet raporunu Meclise sunmuş olup, Meclise Başkanlık yapmak üzere yerini Meclis I. Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL'a  bırakmıştır. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanunun 56. maddesine dayanılarak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu M.Önder Akşengür ve Ali İmren'in Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edilerek raporun bir örneğinin İçişleri Bakanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 52

Gündem gereği İmar Komisyonunun 16/03/2016 tarih ve 6 sayılı "Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ve 1/500 ölçekli Kentsel Tasarım Projesine ilişkin askı süresinde gelen itirazların değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 16/03/2016 tarih 6 sayılı İmar Komisyonu Kararı M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN'in Red, Hasan AKSOY'un Çekimser oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 53

Gündem gereği İmar Komisyonunun 16/03/2016 tarih ve 7 sayılı "Çekek yeri yapılması" hakkındaki kararı okundu, dinlendi.

            İlgili Komisyon kararında; "Belediye Meclisinin 02/03/2016 tarih ve 31 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 26/02/2016 tarih ve 129 sayılı "Çekek yeri" konulu dosya Komisyonumuzca incelenmiş olup; Komisyonumuzca dosya üzerinde yapılan incelemede gösterilen alanda Belediyemize ait mülkiyet olmadığından tahsis ile ilgili değerlendirme yapılamayacağına oy birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz." denildiği görülmüştür.

 

 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 16/03/2016 tarih 7 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 54

Gündem gereği İmar Komisyonunun 16/03/2016 tarih 8 sayılı "Çandarlı Mahallesi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşasına uygun arsa tahsisi" hakkındaki kararı okundu, dinlendi.

            İlgili Komisyon kararında; "Belediye Meclisinin 02/03/2016 tarih ve 32 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 26/02/2016 tarih ve 127 sayılı "Çandarlı Mahallesi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşasına uygun arsa tahsisi" konulu dosya Komisyonumuzca incelenmiş olup; Komisyonumuzca dosya üzerinde yapılan incelemede, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün ilgi yazısında belirtilen Çandarlı Mahallesi Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşasına uygun 500 m2 genişliğinde arsa tahsis talebine istinaden, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Komisyonumuza önerilen Çandarlı Mahallesi İslam Mevkiinde Belediyemiz adına kayıtlı 4159 parsel nolu 12.163 m2 yüzölçümlü taşınmazın niteliğinin metruk mezarlık olması ve söz konusu parselin cins değişikliği yapılması gerektiğinden Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşasına uygun olmadığına karar verilerek bu konudaki çalışmaların Komisyonumuzca devam ettirilmesine Oy birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 16/03/2016 tarih 8 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

        Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

 

 

 

 

 

    Mustafa TOSUN                           Murat DURAK                               Sunay YARAR

    Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                                              Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum