Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06.03.2019 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

06.03.2019 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 06.03.2019 tarihli MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 06.03.2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Evren EVRENOSOĞLU, Hakan BAŞARAN, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Hasan AKSOY ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Nazire KÖSTEN, M.Önder AKŞENGÜR ve Ali İMREN’in ise mazeret bildirmeden toplantıya katılmadıkları tespit edildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin onuncu maddesine dayanılarak meclisin toplanması için gerekli çoğunluğun sağlandığı görüldü. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 07.02.2019 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı’nın 19/02/2019 tarih ve 2 sayılı kararının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  •  İmar Komisyonu’nun 05/03/2019 tarih ve 8 sayılı “Salihler ve Kabakum Mahallesi kıyı kesimine ilişkin kısmi yapılaşma kararı” hakkındaki kararının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  • Dikili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün “Çandarlı Mahallesi’nde Aile Sağlığı Merkezi’nin ve 112 İstasyonunun hizmet vereceği minimum 200 m²’lik fiziki mekanın geçici süreli tahsisi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06/03/2019 tarih ve 64 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

 

          Başka ek gündem önerisi olmadığından Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

            Belediye Başkanı tarafından gündem raporları gruplara dağıtıldığı için madde üzerinden oylama yapılması oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 26

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/02/2019 tarih ve 1459 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave İmar Planı Plan Notu” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 27

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28/02/2019 tarih ve 53 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemiz norm kadro cetvelinde 5.Derece Tekniker kadrosunda görev yapan Emel KIRDI AVCI 07/02/2019 tarihinde 4.derecenin 1.kademesine yükseldiğinden, 5.Derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 3.Derece Tekniker kadrosunun ihdas edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 28

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 3 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Gazipaşa Mahallesi 18M-1 paftasında yer alan 73 Sokağın üzerindeki park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 20/02/2019 tarih ve 3 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 29

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 4 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 50L-1C paftasında yer alan 137 ada 5 parsel civarında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 20/02/2019 tarih ve 4 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 30

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 5 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 780 ada 4 ve 5 parseller ve 2196 ada 15 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 5 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 31

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 6 sayılı “Dikili kentsel sit alanı ve etkileme geçiş bölgesine yönelik koruma amaçlı imar planı çalışması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 20/02/2019 tarih ve 6 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 32

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 7 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/02/2019 tarih ve 15 sayılı “İlçemizde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 20/02/2019 tarih ve 7 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/02/2019 tarih ve 15 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 33

            Gündem gereği Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı’nın 19/02/2019 tarih ve 2 sayılı kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı talebi uygun bulunarak, Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı’nın bütçelerinin yeterli boyuta ulaşamamasından dolayı, 07/02/2018 tarih ve 27 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Çiftçi Malları Koruma Meclis Başkanlığı’verilen desteğin devamına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 34

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 05/03/2019 tarih ve 8 sayılı “Salihler ve Kabakum Mahallesi kıyı kesimine ilişkin kısmi yapılaşma kararı alınması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 05/03/2019 tarih ve 8 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 35

            Gündem gereği Dikili İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün “Çandarlı Mahallesi’nde Aile Sağlığı Merkezinin ve 112 İstasyonunun hizmet vereceği minimum 200 m²’lik fiziki mekanın geçici süreli tahsis talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi Palmiye Sokak No:43 (561 ada 3 ve 4 parseller) adresinde bulunan Belediye Sosyal Tesisinin zemin kat ile 1.katının, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 İstasyonu olarak hizmet vermesi için yeni binaları yapılıncaya kadar Dikili İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75.maddesinin “d” bendi ve 18.maddesinin “e” bendine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 36

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 06/03/2019 tarih ve 64 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre 7.Derece Mimar ve 5.Derece Eğitmen kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 3.Derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine, ayrıca ihdası yapılacak olan 2 adet 3.Derece Mühendis kadrosunun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve ücretinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge ekindeki cetvelde gösterilen ücretlerden taban ücretin belirlenmesine Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Murat DURAK, Seyfettin UYSAL ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

            Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

 

       Mustafa TOSUN                          Murat DURAK                   Engin ÖZKAN

      Belediye Başkanı                         Meclis Kâtibi                     Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum