Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06-03-2014 Jeotermal Kuyularının işletme hakkının devri

06-03-2014 Jeotermal Kuyularının işletme hakkının devri

 

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediyelere Kanunun 20. Maddesi Hükümlerine göre 06.03.2014 tarihinde  Meclis Başkan Vekili, Meclis Başkanı  Yusuf Altıparmak’ın Başkanlığında ve Belediye Başkanlık Makamında saat 16.00 da toplanılmış olup, yapılan Meclis yoklamasında Meclis Üyelerinden Yusuf Altıparmak, Sema Akıncı  , Ş.İsmail Tınay, Hüseyin Çelik,Sedat Öcal,Rıza Gök, Erdoğan Doğan Ahmet Çamer’in  katıldığı ,üye Zeynep Çetin, Güner Güven ‘in mazeretli  olarak bu günkü meclis  toplantısına katılmadığı tespit edilmiştir.
 
Yeterli çoğunluk sağlandığı için toplantının başlatılması ve gündem maddelerinin dünkü toplantıda görüşülüp kabul edildiğinden tekrar okumama  gerek olmadığı için maddelerin görüşülmesine geçiyorum diyerek, Belediye Başkan Vekili Meclis Başkanı Yusuf Altıparmak meclisi açtığını duyurdu. 
 
Bundan sonra çoğunluk sağlanarak gündem görüşmelerine geçildi.
 
Oybirliği ile  görüşülmesine karar verilen;
 
Belediyemiz hukuk İşleri’nin 06.02.2014 tarih ve 20 sayılı yazısında; Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait bulunan 5 adet jeotermal kuyu ruhsatı ve elektrik trafosunun Dikili Jeotermal A.Ş.’ne aynı sermaye olarak devri konusunda gerekli inceleme ve araştırma yapılması istenilmiş olup;
Türk Ticaret Kanunu’nun 127. maddesinin ( i ) bendinde maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer hakların sermaye konusu olabileceği düzenlenmiştir. Bu sebeple de Belediyeye ait jeotermal kuyuların işletme hakkı bedelleri Dikili Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2013/196 Değişik İş. sayılı dosyasıyla tespit ettirilmiştir. 
Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait bulunan 5 adet jeotermal kuyu ruhsatının Dikili Jeotermal A.Ş’. ne aynı sermaye karşılığı devrinin mümkün olup olmadığı konusunda 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda açık bir düzenleme olmayıp kuyuların işletme hakkının mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda işletme hakkının devri işlemleri düzenlenmiş olup bu konuda İzmir İl Özel İdaresine müracaat edilmesi gereklidir.
Ancak Belediyeye ait kuyuların işletme hakkının devir işlemleri yapıldıktan sonra mı ayni sermaye olarak konulacağı yoksa ayni sermaye olarak konulmasından sonra mı devir işlemlerinin yapılacağı hususunda İl Özel İdaresinden bilgi alınması gerektiği kanaatine varılmıştır.
Sonuç olarak; ayni sermaye olarak konulması suretiyle devir işlemlerinin yapılması mümkündür. Denilmektedir. Belediye Başkan vekili Meclis Başkanı Yusuf Altıparmak konuyu Meclisin oyuna sundu.
 
Yapılan görüşmeler sonucunda:
 
Belediyemize ait Jeotermal kuyu ruhsatlarının ve 2 adet trafonun aynı sermaye olarak Dikili Jeotermal A.Ş’   Genel Kurulunda aynı sermaye olarak devralınması karar olarak aldıktan sonra Mecliste görüşülmesine.Bilgi ve gereği için Belediye Hukuk İşleri’ne, Jeotermal A.Ş’ye yazılarak havalesine.06.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
 
MECLİS  BAŞKANI 
BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ                     KATİP                                    KATİP
 Yusuf ALTIPARMAK                      Erdoğan DOĞAN                     Ş.İsmail TINAY   
       İmza                                              imza                                         imza
 
   Aslı Gibidir
Hasan Hüseyin ELMA
Yazı İşleri Müdür V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum