Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06-03-2014 Çandarlı Pitane Res

 

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediyelere Kanunun 20. Maddesi Hükümlerine göre 06.03.2014 tarihinde  Meclis Başkan Vekili, Meclis Başkanı  Yusuf Altıparmak’ın Başkanlığında ve Belediye Başkanlık Makamında saat 16.00 da toplanılmış olup, yapılan Meclis yoklamasında Meclis Üyelerinden Yusuf Altıparmak, Sema Akıncı  , Ş.İsmail Tınay, Hüseyin Çelik,Sedat Öcal,Rıza Gök, Erdoğan Doğan Ahmet Çamer’in  katıldığı ,üye Zeynep Çetin, Güner Güven ‘in mazeretli  olarak bu günkü meclis  toplantısına katılmadığı tespit edilmiştir.

 

Yeterli çoğunluk sağlandığı için toplantının başlatılması ve gündem maddelerinin dünkü toplantıda görüşülüp kabul edildiğinden tekrar okumama  gerek olmadığı için maddelerin görüşülmesine geçiyorum diyerek Belediye Başkan Vekili Meclis Başkanı Yusuf Altıparmak meclisi açtığını duyurdu.

 

Bundan sonra çoğunluk sağlanarak gündem görüşmelerine geçildi.

 

Oybirliği ile  görüşülmesine karar verilen;

 

İmar Komisyonu Kararında ; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 10/01/2014 gün ve 20641 sayılı yazısında İzmir İli Dikili İlçesi Çandarlı Beldesinde 5 Mw güce sahip “Pitane Rüzgar Enerji Santrali”ne ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tekliflerinin 644 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında değerlendirildiği ve plan teklifine esas alan hakkında ilgili Kurum ve kuruluşların ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün görüşlerine dayanarak Çandarlı Belediye Meclisinin 06/12/2013 tarih 5623 sayılı kararı ile onaylanan planlara konu alanın, halen Çandarlı Belediyesinin yetki sahasında kalması sebebiyle teknik ve yasal sorumluluk Çandarlı Belediyesine ait olmak üzere, 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası gereği 3194 sayılı İmar yasasının 8/b maddesine göre onanmasının  uygunluğuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilmesine, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesine karar verilmiştir. Denilmektedir.

Belediye Başkan Vekili Meclis Başkanı Yusuf Altıparmak kararı meclise okuyarak oylamaya sundu.

 

Yapılan görüşmeler sonucunda:

 

İmar komisyonu raporu doğrultusunca; 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 10/01/2014 gün ve 20641 sayılı yazısında İzmir İli Dikili İlçesi Çandarlı Beldesinde 5 Mw güce sahip “Pitane Rüzgar Enerji Santrali”ne ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım ve uygulama imar planı tekliflerinin 644 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında değerlendirildiği ve plan teklifine esas alan hakkında ilgili Kurum ve kuruluşların ve Turizm Bakanlığı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün görüşlerine dayanarak Çandarlı Belediye Meclisinin 06/12/2013 tarih 5623 sayılı kararı ile onaylanan planlara konu alanın, halen Çandarlı Belediyesinin yetki sahasında kalması sebebiyle teknik ve yasal sorumluluk Çandarlı Belediyesine ait olmak üzere, 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Geçici 1. maddesinin 2. fıkrası gereği 3194 sayılı İmar yasasının 8/b maddesine göre onanmasının  uygunluğuna, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilmesine, konunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesine karar verilmiştir.

Bilgi ve gereği için  İmar  ve Şehircilik Müdürlüğüne ve İmar Komisyonuna  yazılarak havalesine. 06.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

MECLİS  BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ                     KATİP                                     KATİP

Yusuf ALTIPARMAK                      Erdoğan DOĞAN                     Ş.İsmail TINAY  

      İmza                                                imza                                       imza

 

  Aslı Gibidir

Hasan Hüseyin ELMA

Yazı İşleri Müdür V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum