Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

06-03-2014 Borçlanma Yetkisi

 

Belediyemiz Meclisi 5393 Sayılı Belediyelere Kanunun 20. Maddesi Hükümlerine göre 06.03.2014 tarihinde  Meclis Başkan Vekili, Meclis Başkanı  Yusuf Altıparmak’ın Başkanlığında ve Belediye Başkanlık Makamında saat 16.00 da toplanılmış olup, yapılan Meclis yoklamasında Meclis Üyelerinden Yusuf Altıparmak, Sema Akıncı  , Ş.İsmail Tınay, Hüseyin Çelik,Sedat Öcal,Rıza Gök, Erdoğan Doğan Ahmet Çamer’in  katıldığı ,üye Zeynep Çetin, Güner Güven ‘in mazeretli  olarak bu günkü meclis  toplantısına katılmadığı tespit edilmiştir. Yeterli çoğunluk sağlandığı için toplantının başlatılması ve gündem maddelerinin dünkü toplantıda görüşülüp kabul edildiğinden tekrar okumama  gerek olmadığı için maddelerin görüşülmesine geçiyorum diyerek Belediye Başkan Vekili Meclis Başkanı Yusuf Altıparmak meclisi açtığını duyurdu.

 

Bundan sonra çoğunluk sağlanarak gündem görüşmelerine geçildi.

 

Oybirliği ile  görüşülmesine karar verilen;

 

4. ek gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilen;Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03.03.2014 tarih ve 65 sayılı yazılarında; Belediyemiz stratejik planına göre hazırlanan 2014 yılı Performans programında öngörülen amaç ve hedeflerimize yönelik olarak Belediye Meclisimizce 2014 yılı Bütçesiyle ödenek tahsis edilen faaliyetlerimizin ve yatırım projelerimizin gerçekleştirilmesi hususunda 1.000,000.00._ TL Ulusal Bankalardan kredi kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (d) bendi gereğince hesaplarımızda kayıtlı borç stokumuz ilişik 2013 yılı genel mizanda gösterilmiş olup 2013 yılı kesinleşmiş bütçe gelirlerimiz 19.585.690,15 ._ TL dir.2013 yılı yeniden değerlendirme oranı ile arttırılan miktar 1.527.683.83 olup Belediye Meclis Kararı ile  Borçlanılacak miktar 2.111.337,40.-TLdir. Yazımız ekinde bulunan 2013 yılı Genel Mizan’a göre Belediyemiz Finansman yapısı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşullara uygun olduğundan 60 ay vadeye kadar Ulusal Bankalarda toplam 1.000.000.00._TL kredi kullanılarak borçlanılması, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve gerektiğinde temlik verilmesi hususlarında  Belediye Başkan V. Yusuf ALTIPARMAK’a yetki verilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/d fıkrası gereğince karar alınmak üzere teklifimizin Belediye Meclisine havalesini arz ederim.Denilmektedir.

Belediye Başkan Vekili Meclis Başkanı Yusuf Altıparmak dilekçeyi okuyarak  meclisin oyuna sundu.

 

Yapılan görüşmeler sonucunda:

 

2013 yılı Genel Mizan’a göre Belediyemiz Finansman yapısı 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşullara uygun olduğundan 60 ay vadeye kadar Ulusal Bankalarda toplam 1.000.000.00.-TL kredi kullanılarak borçlanılmasına, bu konuda tüm işlemlerin yürütülmesi ve gerektiğinde temlik verilmesi hususlarında  Belediye Başkan V. Yusuf ALTIPARMAK’a yetki verilmesine.

 

Bilgi ve gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne yazılarak havalesine.5393 sayılı kanunun 18/d fıkrası gereğince 06.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

MECLİS  BAŞKANI

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ                    KATİP                                     KATİP

Yusuf ALTIPARMAK                           Erdoğan DOĞAN                     Ş.İsmail TINAY  

      İmza                                                imza                                       imza

 

   Aslı Gibidir

Hasan Hüseyin ELMA

Yazı İşleri Müdür V.

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum