Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.12.2018 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.12.2018 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.12.2018 tarihli ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.12.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Engin ÖZKAN, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Hakan BAŞARAN,  Hasan AKSOY, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Murat DURAK, Hüsniye YILDIRIM, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, Nazire KÖSTEN ve Seyfettin UYSAL’ın mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 07.11.2018 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkanı  tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından sunulan “Salimbey Mahallesi 108 Sokak No:2 (744 ada 4 parsel) ve Çandarlı Mahallesi 203 Sokak No:36 (981 ada 2 parsel) adreslerindeki Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezlerinin kurulması” hakkındaki önerge, gündem maddesi yapılması konusunda Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Act.Now tarafından gönderilen 27-29 Ocak 2019 tarihinde Avusturya’nın Viyana kentinde gerçekleştirilecek olan “Sosyal Uyumu Teşvik Etme-Toplumlarınızda Gençlerin Katılımı” konulu 6.NOW Uluslararası Belediye Başkanları Konferansı’na katılım” hakkındaki davetiyenin gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  •  Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/12/2018 tarih ve 415 sayılı “05/04/2018 tarih ve 52 sayılı –Tahsis İşlemi- konulu Meclis kararının iptali” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

 

          Başka ek gündem önerisi olmadığından Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 160

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 21/11/2018 tarih ve 406 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2020 ada 22 parseldeki 144,23 m2 belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi 2020 ada 22 parseldeki 144,23 m2 belediye hissesinin 3194 Sayılı Kanunun 17. maddesine istinaden satışı talep edildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanununun "18/e" maddesine dayanılarak satışına Oy Birliği ile karar verildi.         

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 161

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/11/2018 tarih ve 7785 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1606 ada 4 parsel ile 1606 ada 10 parseldeki (eski parsel numaraları 2580 ve 2581) yolda kalan kısımlarının kamulaştırılması adına 5 Yıllık İmar Programına ilave edilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 162

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/11/2018 tarih ve 410 sayılı “Çandarlı Mahallesi’nde yer alan 80.Yıl Cumhuriyet Stadı Orhan Hassoy Spor Tesislerinin Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü Derneği’ne intifa hakkı verilmesine dair alınan Meclis Kararlarının iptali” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü Derneği'nin protokol ve meclis kararı şartlarını yerine getirmediği tespit edildiğinden, Belediye Meclisinin 05.01.2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile 07.03.2018 tarih ve 39 sayılı kararlarının iptaline, 03.04.2018 tarihinde karşılıklı olarak yapılan protokolün fesh edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 163

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/11/2018 tarih ve 242 sayılı “Bütçe İçi Aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği'nin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre listede yer alan gider kalemlerine toplamda 1.160.000,00.-TL.'nın bütçe içi aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/b" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 164

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 30/11/2018 tarih ve 414 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2047 ada 1 parsel 274,00 m2 arsa nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi 2047 ada 1 parsel 274,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin "e" bendine istinaden satışına, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 165

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/11/2018 tarih ve 7885 sayılı “Düz zeminlerde veya iskan edilemeyen (Çandarlı) eğimli arazilerde kot krokisi ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak düz zeminlerde veya iskan edilemeyen (Çandarlı) eğimli arazilerde Kot Krokisi ücretinin 275,00.-TL. olarak belirlenerek 2019 yılı ücret tarife cetveline işlenmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 166

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 27/11/2018 tarih ve 41 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 6S-2 paftasında yer alan Eğitimciler Sitesi karşısındaki park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 27/11/2018 tarih ve 41 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 167

            Gündem gereği Act.Now tarafından gönderilen “27-29 Ocak 2019 tarihinde Avusturya’nın Viyana kentinde gerçekleştirilecek olan “Sosyal Uyumu Teşvik Etme-Toplumlarınızda Gençlerin Katılımı” konulu 6.NOW Uluslararası Belediye Başkanları Konferansı’na katılımın” hakkındaki davetiyenin görüşülmesine geçildi. Davetiye okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 27-29 Ocak 2019 tarihinde Avusturya'nın Viyana kentinde gerçekleştirilecek olan "Sosyal Uyumu Teşvik Etme-Toplumlarınızda Gençlerin Katılımı'' Konferansına Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, yabancı dil bilgisi bulunan Belediyemiz Basın Biriminde görevli personelimiz Gönenç TURAN ve iki genç katılımcı olarak Öznur YILDIZ (TC No:14420445914)  ve Hasancan KEMERLİOĞLU'nun (TC No:13736468716) katılmasına, konferans başlangıç tarihinin 27/01/2019 olması nedeniyle yurt dışı çıkış işlemlerinin 26/01/2019 tarihi itibariyle yapılmasına Oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM NO :9

KARAR NO     : 168

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/12/2018 tarih ve 415 sayılı "Tahsis işlemi İptali" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi 4159 parsel Hürriyet Meydanı No:9/A adresinde bulunan dükkanın İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü  Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Bergama Şubesine ''tahsilat veznesi'' olarak tahsisine karar verilen 05.04.2018 tarih ve 52 sayılı Meclis kararının, ilgili kurumun söz konusu taşınmazı tahsis etmeyeceklerini bildirmeleri nedeniyle iptaline, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 169

Gündem gereği Belediye Başkanı Mustafa TOSUN'un "İlçemiz Salimbey Mahallesi 108 Sokak No:2 (744 ada 4 parsel) ve Çandarlı Mahallesi 203 Sokak No:36 (981 ada 2 parsel) adreslerindeki Okul Öncesi Eğitim kurulması" hakkında vermiş olduğu önergenin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İlçemiz Salimbey Mahallesi 108 Sokak No:2 (744 ada 4 parsel) ve Çandarlı Mahallesi 203 Sokak No:36 (981 ada 2 parsel) adreslerindeki Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezlerinin  Destek Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı olarak kurulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.  

 

            Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

 

 

   Mustafa TOSUN                          Sunay YARAR                     Engin ÖZKAN

   Belediye Başkanı                         Meclis Kâtibi                       Meclis Kâtibi

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum