Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.10.2022 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.10.2022 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.10.2022 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.10.2022 tarihli EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.10.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hakan Yıldırım DEMİR ve Nihat ÇİFTÇİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı tespit edildi. Gündemin III. maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin IV. maddesi gereğince 07/09/2022 tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi. Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/09/2022 tarih ve 36237 sayılı “Bütçe İçi Aktarma” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunularak, mevcudun Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03/10/2022 tarih ve 36254 sayılı “2022 yılı ücret tarifesinde “Yanan Yıkılan Yapılar Formu Ücreti” kaleminin revize edilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunularak, gündem maddesi yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin  görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 116

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 21/09/2022 tarih ve 35600 sayılı "Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarına karşılık, mülkiyeti belediyemize ait Gazipaşa Mahallesi 241 ada 13 parseldeki tarla nitelikli taşınmazın teminat olarak gösterilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 117

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31/08/2022 tarih ve 34360 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1106 ada 1 parsele yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 118

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 31/08/2022 tarih ve 34361 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1630 ada 1 parsele yönelik öneri plan tadilatı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 119

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29/09/2022 tarih ve 36105 sayılı "2023 yılı Bütçe Taslağı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 120

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29/09/2022 tarih ve 36107 sayılı "Belediyemiz tarafından uygulanacak olan 2023 yılı ücret tarifesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 121

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29/09/2022 tarih ve 36108 sayılı "Belediyemiz tarafından uygulanacak olan 2023 yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 122

Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 29/09/2022 tarih ve 36131 sayılı "Belediyemizce her yıl düzenlenen Geleneksel Deve Güreşlerinin yapılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 123

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28/09/2022 tarih ev 36061 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 2097 ada 3 ve 4 nolu parseller ile 2098 ada 5 ve 6 nolu parsellerin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 124

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 29/09/2022 tarih ve 36133 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Katıralanı Mahallesi'nde bulunan arsa nitelikli taşınmazların satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Semih YALIN'ın; köylerde yaşayan gençleri köyde tutabilmek ve köylerdeki arsaların öncelikli olarak köyde yaşayan gençlere satılmasının yolunu açabilmek için belediye önderliğinde yapı kooperatifi kurularak gençlerin kooperatife üye yapılmasının komisyonlarda değerlendirilmesini içeren sözlü önergesi Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Kabul, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Ayhan  KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN ve Mustafa DEMİREL'in Ret Oy kullanmaları sonucunda mevcudun Oy Çokluğu ile Ret edilmiştir.  Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 125

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 14/09/2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 21/09/2022 tarih ve 21 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Katıralanı Mahallesi 116 ada 2 parsel 451,88 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun kararında; "(…) Katıralanı Mahallesi 116 ada 2 parsel 451,88 m⊃2; yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın Kıymet Takdir Komisyonu’nca belirlenen fiyatının, komisyonumuzca da uygun olduğundan satışına Mehmet Akif GÜVELİ’nin Ret Oyuna karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

İmar Komisyonu kararında; "(…) Katıralanı Mahallesi 116 ada 2 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışında imar yönünden sakınca olmadığına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun  14/09/2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 21/09/2022 tarih ve 21 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" bendine dayanılarak  mülkiyeti belediyemize ait Katıralanı Mahallesi 116 ada 2 parsel 451,88 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmasına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 126

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 30/09/2022 tarih ve 36237 sayılı "Bütçe içi aktarma" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 127

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 03/10/2022 tarih ve 36254 sayılı "2022 yılı ücret tarifesinde "Yanan Yıkılan Yapılar Formu Ücreti" kaleminin revize edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşiminde görüşülerek komisyonlara havale edilen ve gündemin 1,4,5,6,7,8,9 ve ek gündem maddesi olarak sunularak gündeme ilave edilen 11. ve 12.maddelerin, Meclisin II.Birleşimde görüşüleceği Belediye Başkanı tarafından belirtilmiş olup, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 07/10/2022 tarihinde Cuma Günü Saat 17:30’da Belediye Başkanlık Makamında yapılacağı Belediye Başkanı tarafından bildirilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından 2022 Yılı EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi kapatılmıştır.

 

     Adil KIRGÖZ                                 Doğan İKİZ                            Nail ÇAĞLIYAN

Belediye Başkanı                              Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum