Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.10.2016 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.10.2016 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.10.2016 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 05.10.2016 tarihli EKİM ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.10.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet CANSEVEN, Engin ÖZKAN, Adil KIRGÖZ, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL’ın mazaretli olarak toplantıya katılamadığı, Gazi AKINCI’nın mazeret bildirmeden toplantıya katılmadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunularak mazeretlerin kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 07.09.2016 tarihli Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olup olmadığı Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Gündemin 3.maddesi 89 nolu kararda birkaç yerde geçen “kullanım hakkının” ifadesinden sonra noktalı virgül konularak karardaki anlam kargaşasının düzeltilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Meclis üyelerinden önerge verilmediği tespit edildi.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. 2004 Model 16 SCB 47 Plakalı Otobüsün Belediyemize ivazsız olarak bağış yapılması hakkındaki dilekçe okundu, dinlendi. Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

            Belediye Başkanı tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 100

            Gündem gereği 48’incisi 21-29 Ocak 2017 tarihleri arasında Düsseldorf/Almanya’da icra edilecek olan Boot Düsseldorf Fuarı’na katılım için Deniz Ticaret Odası’ndan gelen yazının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Gençlik ve Spor Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.          

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 101

            Gündem gereği İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 2006 model 35 U 7344 plaka nolu Renault Kangoo Kamyonetin Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine ilişkin alınan kararının görüşülmesine geçildi. Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 28/09/2016 tarih ve 256 sayılı yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 19/09/2016 tarih ve 870 sayılı kararı gereğince Belediyemizce talep edilen 2006 model 35 U 7344 Plaka nolu bir adet Renault Kangoo kamyonetin Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine karar verildiği görülerek, söz konusu aracın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince bedelsiz olarak hibesinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 102

            Gündem gereği “Bademli Turizm İşletme ve Geliştirme Kooperatifi’ne kurucu üye olunması” hakkındaki konunun görüşülmesine geçildi. Başkanlığın 03.10.2016 tarih ve 241 sayılı yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İlçemiz Bademli Mahallesi’nde ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi amacıyla kurulacak olan Bademli Turizm İşletme ve Geliştirme Kooperatifi’ne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun        “14/a” ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 9.maddesine dayanılarak Kurucu Üye olunmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 103

            Gündem gereği Atık Yönetim Sistemi Komisyonunun 23/09/2016 tarih ve 2 sayılı “Evsel Katı Atık Ücretleri” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 104

            Gündem gereği 2017 yılı Ücret Tarifelerinin görüşülmesine geçildi.  

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 105

            Gündem gereği 2017 – 2018 ve 2019 yılları tahmini bütçelerinin görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 106

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 23/09/2016 tarih ve 21 sayılı “Salihler Mahallesi 582 ada 4 ve 5 parsele yönelik imar planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 23.09.2016 tarih ve 21 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 107

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 23/09/2016 tarih ve 22 sayılı “Çandarlı Mahallesi 2664 parselin kamulaştırılması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konuyla ilgili çalışmalar devam ettiğinden gündemde kalmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 108

            Gündem gereği İsimlendirme Komisyonunun 21/09/2016 tarih ve 3 sayılı “Park isimlendirmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 21/09/2016 tarih ve 3 sayılı İsimlendirme Komisyonu Kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 109

            Gündem gereği Bursa Ağır Vasıta Sanayi Ticaret A.Ş.’ne ait 16 SCB 47 Plakalı Otobüsü, ilgili şirketin Belediyemize ivazsız bağış yapma talebi olduğu görülerek konunun görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Bursa Ağır Vasıta Sanayi Ticaret A.Ş.’ne ait 16 SCB 47 Plakalı, 2004 model BMC Marka (Motor No:B2152050713076 – Şasi No:NMC215RDTLDA00201) Otobüsün, ilgili şirket tarafından şartsız ve ivazsız olarak bağışının kabul edilerek, otobüsün belediyemiz hizmetlerinde kullanılmasına ve demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

           

            Belediye Başkanı tarafından; gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından 05/10/2016 tarihli Ekim Ayı I.Birleşimine ait toplantıya son verildiği ve II. Birleşiminin 07/10/2016 Cuma günü saat 14.00’de Belediye Kültür Salonunda yapılacağı bildirilmiştir.

 

         Mustafa TOSUN                      Murat DURAK                          Nazire KÖSTEN

         Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                             Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum