Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.09.2018 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.09.2018 TARİHLİ EYLÜL AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I. BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.09.2018 tarihli EYLÜL Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi 

     Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.09.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Evren EVRENOSOĞLU, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN, Ali İMREN, Nasuh SAK, M. Önder AKŞENGÜR ve Hasan AKSOY,’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Hüsniye YILDIRIM ve Adil KIRGÖZ’ün mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları, Seyfettin UYSAL’ın ise toplantıya katılmadığı tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 01.08.2018 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu.

1)M. Önder Akşengür,Ali İMREN ve Nasuh SAK tarafından “2014-2018 yılları arasındaki Meclis ve Encümen kararları ile ilgili Belediyemizin satmış olduğu gayrimenkul bedelleri ile bu gayrimenkullerin kimler tarafından alındığı” hakkında önerge verildiği görülerek, önerge okundu. Belediye Başkanı tarafından gündeme alınması oylanarak, Oy Birliği ile kabul edildi.

2) M. Önder Akşengür, Ali İMREN ve Nasuh SAK tarafından“ Dikili Merkez de su kesintileri” hakkında önerge verildiği görülerek, önerge okundu. Belediye Başkanı tarafından gündeme alınması oylanarak ,Oy Birliği ile kabul edildi.

 

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

1)    Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 03/09/2018 tarih ve 184 sayılı Bütçe İçi Aktarma” hakkındaki konu Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

2)    İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 05/09/2018 tarih ve 5038 sayılı “Çandarlı Mahallesi Ada Mevkiinde 2840 parselde ifraz ve yola cephesi” hakkındaki konu, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 135

            Gündem gereği  İmar Komisyonunun 13/08/2018 tarih ve 29 sayılı “Çandarlı Mahallesi 5257 parseldeki 279,12 m2’lik hissemizin sağlık hizmeti verilmek üzere Sağlık Bakanlığı’na tahsisi” hakkındaki kararın görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 13/08/2018 tarih ve 29 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 136

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 13/08/2018 tarih ve 30 sayılı “Salimbey Mahallesi 191 ada 1,2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi” hakkındaki kararın görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; İmar Komisyonunun 13/08/2018 tarih ve 30 sayılı kararının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/c” maddesine dayanılarak geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 137

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 13/08/2018 tarih ve 31 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2203 ada 142 ve 143 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonunun 13/08/2018 tarih ve 31 sayılı kararının 5393 Sayılı Belediye Kanununun “18/c” maddesine dayanılarak   komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 138

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 14/08/2018 tarih ve 32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/08/2018 tarih ve 10 sayılı  “Demirtaş Mahallesi Balat Mevkii 221 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonunun 14/08/2018 tarih ve 32 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/08/2018 tarih ve 10 sayılı kararının 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesi gereğince komisyonlardan geldiği şekliyle oylamaya sunularak Nasuh SAK, Ali İMREN ve  M. Önder AKŞENGÜR’ün red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 139

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 14/08/2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/08/2018 tarih ve 11 sayılı “Nebiler Mahallesi 20 parsel üzerinde 50 m2 ‘lik alanın Evrensel GSM Vericisi yapılması planlandığından Avea-Vodafone Evrensel İş Ortaklığı tarafından 3 yıl süre ile kiralama talebi” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonunun 14/08/2018 tarih ve 33 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonunun 14/08/2018 tarih ve 11 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 140

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 15/08/2018 tarih ve 34 sayılı “Salihler Mahallesi Sahil Yolu olarak adlandırılan caddeye yönelik zemin katlarda ticaret yapılması için yol boyu ticaret kararı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/08/2018 tarih ve 34 sayılı İmar Komisyonu kararının 5393 Belediye Kanununun “18/c” maddesine dayanılarak   komisyondan geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 141

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 15/08/2018 tarih ve 35 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 121 ada 5 ve 21 parseller ” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonunun 15/08/2018 tarih ve 35 sayılı kararının 5393 Belediye Kanununun “18/c” maddesine dayanılarak komisyondan geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 142

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03.09.2018 tarih ve 184 sayılı Bütçe İçi Aktarma konulu yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Mali Hizmetler Müdürlüğünün 03/09/2018 tarih ve 184 sayılı yazısının 5393 Belediye Kanununun “18/b” maddesine dayanılarak kabulüne Oy Birliği ile karar verildi

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 143

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/09/2018 tarih ve 5038 sayılı “Çandarlı Mahallesi Ada Mevkiinde 2840 parselde ifraz ve yola cephesi” konulu yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği karar verilmiştir.     

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı Mustafa TOSUN  tarafından oturuma son verildi. 

 

     Mustafa TOSUN                   Murat DURAK                      Engin ÖZKAN  

     Belediye Başkanı                   Meclis Kâtibi                        Meclis Kâtibi

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum