Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.08.2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.08.2020 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.08.2020 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.08.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Düğün ve Konferans Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ,  Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı, Ahmet GÖÇMEN’in ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyesinin mazereti Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeret Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 01/07/2020 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 04/08/2020 tarih ve 8714 sayılı “Belediyemiz ile İzmir İş Kadınları Derneği ve Türk Ekonomi Bankası arasında –Teb Aile Akademisi Kadınca Birikimler- projesi için protokol imzalanması” hakkındaki konunun gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 123

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 21/07/2020 tarih ve 8038 sayılı "Kadastro yenileme çalışmaları için bilirkişi seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.  

      Belediye Meclisimizin 01/07/2020 tarih ve 109 sayılı kararı ile belirlenen köylerde yapılacak olan kadastro yenileme çalışmaları için bilirkişi seçimi yapılmış, ancak bilirkişi seçimi yapılan kişiler dışında Yenice, Bahçeli, Gökçeağıl ve Samanlık Mahalleleri için de tekrar bilirkişi seçimi yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

   Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun "22-a" maddesine istinaden güncelleme çalışmaları için yapılan bilirkişi seçiminde;

Yenice Mahallesi İbrahim KORKMAZ

Bahçeli Mahallesi Ahmet CAN

                              Azem PINAR

                              Mehmet ACAR

Gökçeağıl Mahallesi Kadir AKTAŞ

Samanlık Mahallesi Hayati GÜLTEKİN'in bilirkişi olarak seçilmelerine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. 

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 124

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 27/07/2020 tarih ve 8423 sayılı "Belediyemiz bünyesinde park, bahçe, yeşil alanlar ve yolların sulanmasında kullanılmak üzere iki adet su tankeri ve distribütör alımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 125

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 23/07/2020 tarih ve 8296 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazların satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 126

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/07/2020 tarih ve 8494 sayılı "Kabakum 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.   

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 127

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 29/07/2020 tarih ve 8580 sayılı "Belediyemizce plajlarda vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere hizmete sunulacak olan duş ücretlerinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

        Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 128

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 13/07/2020 tarih ve 12 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 22/07/2020 tarih ve 11 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Merdivenli Mahallesi 143 ada 1 parsel fıstık çamlığı nitelikteki taşınmazın satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 22/07/2020 tarih ve 11 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, belediyemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntı göz önüne alınarak, belediyemiz ekonomisine kazandırmak açısından 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mülkiyeti belediyemize ait Merdivenli Mahallesi 143 ada 1 parsel fıstık çamlığı nitelikteki taşınmazın satışına, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucu mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 129

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 13/07/2020 tarih ve 13 sayılı "Geoteknik raporların hazırlanmasında onayı bulunan Tasarım Gözetmeni uzman mühendislerden belge istenmesi hakkındaki önerge" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

   Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 13/07/2020 tarih ve 13 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 130

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 04/08/2020 tarih ve 8714 sayılı "Belediyemiz ile İzmir İş Kadınları Derneği ve Türk Ekonomi Bankası arasında "Teb Aile Akademisi Kadınca Birikimler" projesi için protokol imzalanması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 Belediye Başkanı tarafından, birinci oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonuna havale olunan gündemin 2.maddesi olan “Belediyemiz bünyesinde park, bahçe, yeşil alanlar ve yolların sulanmasında kullanılmak üzere iki adet su tankeri ve distribütör alımı” konusu, 5.gündem maddesi olan “Belediyemizce, plajlarda vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere hizmete sunulacak olan duş ücreti” konusu ve Hukuk Komisyonu’na havale edilen ek gündem maddesi olan “Belediyemiz ile İzmir İş Kadınları Derneği ve Türk Ekonomi Bankası arasında –Teb Aile Akademisi Kadınca Birikimler- projesi için protokol imzalanması” konusunun Komisyonlarda değerlendirilip karara bağlanacağı ve kararların II.Oturumda görüşüleceği bildirilerek, Meclise 15 dakika ara verileceği bildirildi.

 

II. OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.08.2020 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na havale edilen kararların görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 131

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/08/2020 tarih ve 12 sayılı "Belediyemiz bünyesinde park, bahçe, yeşil alanlar ve yolların sulanmasında kullanılmak üzere iki adet su tankeri ve distribütör alımı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

       İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek Komisyonumuza havale edilen iki adet su tankeri ve distribütör alımı hakkındaki konu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, alımının yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/08/2020 tarih ve 12 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, 237 Sayılı Taşıt Kanunu'nun 10.maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 132

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/08/2020 tarih ve 13 sayılı "Belediyemizce, plajlarda vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere hizmete sunulacak olan duş ücretleri" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

       İlgili Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında; "Belediye Meclisinin 05/08/2020 tarihli Meclis toplantısında görüşülerek Komisyonumuza havale edilen “duş ücretleri” hakkındaki konu komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, 1,00.-TL. (BirTürkLirası) olarak kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir.

    Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 05/08/2020 tarih ve 13 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 133

         Gündem gereği Hukuk Komisyonu'nun 05/08/2020 tarih ve 4 sayılı "Belediyemiz ile İzmir İş Kadınları Derneği ve Türk Ekonomi Bankası arasında -Teb Aile Akademisi Kadınca Birikimler- projesi için protokol imzalanması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

   İlgili Hukuk Komisyonu Kararında; "05/08/2020 tarihli Meclis Toplantısında görüşülerek Komisyonumuza havale edilen “Belediyemiz ile İzmir İş Kadınları Derneği ve Türk Ekonomi Bankası arasında “Teb Aile Akademisi Kadınca Birikimler Projesi” için protokol imzalanması” hakkındaki dosya komisyonumuzca görüşülmüştür.

        Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; belediyemiz ile İzmir İş Kadınları Derneği ve TEB arasında TEB Aile Akademisi Kadınca Birikimler Projesi için protokol imzalanmasında hukuksal açıdan herhangi bir sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

   Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 05/08/2020 tarih ve 4 sayılı Hukuk Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine, yapılacak protokol için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ'e yetki verilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "38/g" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                           Nail ÇAĞLIYAN

              Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum