Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.07.2017 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

05.07.2017 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

 05.07.2017 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 05.07.2017 tarihli TEMMUZ ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.07.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Çiğdem ELİBOL, Murat DURAK, Hüsniye YILDIRIM, Nazire KÖSTEN, Sunay YARAR, , Hakan BAŞARAN,  Engin ÖZKAN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL’ın mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği mazeretli olarak toplantıya katılmayan Meclis Üyesi Seyfettin UYSAL’ın mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 07.06.2017 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından soruldu.

Hasan AKSOY’un 05/07/2017 tarihli %50 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızdan stant ücreti ve işgaliye alınmamasına dair önerge verdiği görüldü.

           Yapılan oylamada ilgili önergenin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Meclis Üyeleri Mehmet Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK imzalı sunulan önergede; Belediyemize giren hırsızlar tarafından çalınan bilgisayarların kimlere ait olduğu ve hangi evrakların çalındığı konusunda kamuoyuna açıklama yapılmasının talep edildiği görülmüştür.

            Önerge konusu hakkında Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU ve Çiğdem ELİBOL tarafından açıklama yapıldı.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkan Vekilince ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/07/2017 tarih ve 283 sayılı “Samanlık 438 parsel üzerinde 25 m²’lik alan ile Çağlan Mahallesi 120 ada 8 parsel üzerinde 27 m²’lik alanın 2 adet su kuyusu açılması için İZSU adına tahsis edilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  2. Çandarlı Mahallesi’nde bulunan Koçanlı Köşkü ile Pinea Garden’ın Belediye tarafından mı işletilsin, kiraya mı verilsin? konusunun gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Belediye Başkan Vekili tarafından oturum açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 104

            Gündem gereği 09/06/2017 tarih ve 102 sayılı “Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü sporcularına ödül verilmesi” hakkındaki karar alınırken okunan isimlerin bir tanesinde, sehven başka bir isim okunduğundan kararda gerekli düzeltmenin yapılmasının görüşülmesine geçildi.

            2017 Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminde görüşülerek, 09/06/2017 tarih ve 102 nolu Meclis Kararı ile Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü sporcularına ödül verilmesine karar verildiği görülmüştür.

            İlgili kararda sporcu isimlerinden, Furkan Kaan DEMİR isminin yanlışlıkla okunduğu için geçtiği, doğru ismin Berkin TOPÇU olduğu anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 09/06/2017 tarih ve 102 sayılı Meclis Kararında geçen Furkan Kaan DEMİR ismi yerine Berkin TOPÇU isminin getirilerek 09/06/2017 tarih ve 102 sayılı karara ek düzeltme kararı alınmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 105

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 13/06/2017 tarihli “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan Turizm Geliştirme İşletmelerinde satışı yapılacak ürünlerinin fiyatlarının belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün sunmuş olduğu listenin geldiği şekliyle aynen kabulüne 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 106

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 21/06/2017 tarih ve 17 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 2049 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak Komisyon kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 107

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 21/06/2017 tarih ve 18 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 101 ada 16 parsel Kamulaştırma” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak Komisyon kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 108

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04/07/2017 tarih ve 283 sayılı “Samanlık 438 parsel üzerinde 25 m²’lik alan ile Çağlan Mahallesi 120 ada 8 parsel üzerinde 27 m²’lik alanın 2 adet su kuyusu açılması için İZSU adına tahsis edilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgili yazıdan; Dikili İlçemize bağlı Samanlık ve Çağlan Mahallelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının son zamanlarda yetersiz olması nedeniyle mülkiyeti Belediyemize ait Samanlık Mahallesi Köy civarı Mevkii 438 parsel ve Çağlan Mahallesi Köy Civarı Mevkii 120 ada 8 parsel sayılı taşınmazlar üzerine toplam 2 adet su kuyusu açılması planlandığı, bu nedenle koordinat bilgileri belirtilen 438 parsel 8.200 m² yüzölçümlü taşınmazın 25 m²’lik kısmı ve 120 ada 8 parsel 2.068,28 m² yüzölçümlü taşınmazın 27 m²’lik kısmında su kuyularının açılabilmesi için belirtilen alanın 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47.maddesi uyarınca İzsu adına tahsis edilmesi, Belediye Başkanına yetki verilmesi ve protokol işlemlerinin yapılabilmesi konusunun Belediye Meclisince değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” ve “15/h” maddelerine dayanılarak bahsi geçen parsellerin kullanımında ileriye yönelik sıkıntı yaşanmaması adına, belirlenen koordinatlarda su çıkmaması durumunda tahsisin kaldırılmasının protokol maddelerine eklenmesi şartıyla ilgili parsellerdeki alanların İzsu adına tahsisine, protokol işlemleri için Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’a yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verildi.       

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 109

            Gündem gereği Çandarlı Mahallesi’nde bulunan Koçanlı Köşkü ve Pinea Garden isimli yerlerin otel veya pansiyon olarak işletilmesinin Belediye tarafından mı yoksa kiraya verilmek suretiyle mi yapılmasının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 110

Gündem gereği Hasan AKSOY’un 05/07/2017 tarihli %50 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızdan stant ücreti ve işgaliye alınmamasına dair vermiş olduğu önergenin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

         Evren EVRENOSOĞLU                  Murat DURAK          Hüsniye YILDIRIM  

            Belediye Başkan V.                        Meclis Kâtibi                Meclis Kâtibi

                           

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum