Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.04.2018 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.04.2018 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.04.2018 tarihli NİSAN  Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.04.2018 Perşembe günü saat 08:30’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Hüsniye YILDIRIM ve Seyfettin UYSAL’ın mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın ise mazeret bildirmeden toplantıya katılmadıkları tespit edildi. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 22.maddesi 2.fıkrasında; “Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç üç gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır.” denildiğinden Nisan Ayı Meclisinin bugün yapılan toplantısında üye sayısının yeterli olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 07.03.2018 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            1)Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/04/2018 tarih ve 154 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 401 ada 9 parseldeki 86,34 m² hissemizin satışı” hakkındaki konu, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            2)Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/04/2018 tarih ve 157 sayılı “Çandarlı Mahallesi sınırlarında Pitane Res Enerji Nakil Hattı trafo yeri yapılabilmesi için Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne irtifak hakkı tesis edilmesi halinde bedeli konusunda Encümene yetki verilmesi” hakkındaki konu, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            Gündemin VII. maddesi gereği, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı tarafından, Denetim Komisyonu Başkanı Sunay YARAR’a 2017 Yılı Denetim Raporu okutturulmak suretiyle Meclis bilgilendirildi.

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Gündem raporları gruplara dağıtıldığından madde üzerinden oylanması için Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu, Oy Birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 41

            Gündem gereği Dikili Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü’nün 09/03/2018 tarih ve 3075 sayılı “Taşınmaz Mal Satış Komisyonu üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 6183 Sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerine göre 2018 yılında yapılacak gayrimenkul satışlarında, anılan yasanın 90.maddesi uyarınca teşekkül ettirilecek “Satış Komisyonu”nda üye olarak görev yapmak üzere, Asil Üye Murat DURAK, Yedek Üye Engin ÖZKAN mevcudun Oy Birliği ile seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 42

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 21/03/2018 tarih ve 61 sayılı “Yurtiçi kamu ve özel sektör bankalardan nakdi kredi kullanımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/d” maddesine dayanılarak, belediyemiz işletme yatırımlarının ve tüm diğer görev hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak üzere yurt içi kamu ve özel sektör bankalardan nakdi kredi kullanımına ve nakdi kredi kullanılabilmesi için Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’a yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.   

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 43

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27/03/2018 tarih ve 146 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi Uçaraltı Katrancı Mevkii 477 ada 8 parsel 419,00 m² yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.  

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi Uçaraltı Katrancı Mevkii 477 ada 8 parsel 419,00 m² yüzölçümlü “arsa” nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 44

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27/03/2018 tarih ve 147 sayılı “Bahçeli Mahallesi Köyiçi Mevkii 856 parsel 316,00 m² yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Bahçeli Mahallesi Köyiçi Mevkii 856 parsel 316,00 m² yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.      

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 45

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27/03/2018 tarih ve 148 sayılı “Bademli Mahallesi Hayıtlılimanı Mevkii 1849 parsel 988,00 m² yüzölçümlü “Zeytinli Tarla” nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Bademli Mahallesi Hayıtlılimanı Mevkii 1849 parsel 988,00 m² yüzölçümlü “Zeytinli Tarla” nitelikli taşınmazın 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 46

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Numarataj Servisi’nin 26/03/2018 tarih ve 361 sayılı “İlçemiz muhtelif mahallelerinde imar uygulamasına esas oluşan yeni yol güzergahlarına tanımlanan sokak isimlerinin” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.          

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 47

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/03/2018 tarih ve 67 sayılı “Encümen Üye Seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan gizli oylamada; Sunay YARAR 8 Oy, Murat DURAK 8 Oy alarak bir yıl görev yapmak üzere Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 48

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/03/2018 tarih ve 66 sayılı “İhtisas Komisyonları Üye Seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak İhtisas Komisyonlarının üç kişiden oluşmasına Oy Birliği ile karar verildi.

            Meclisimizce İmar Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Evren EVRENOSOĞLU 8 Oy, Engin ÖZKAN 8 Oy ve Murat DURAK 8 Oy alarak bir yıllığına İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Çiğdem ELİBOL 8 Oy,  Sunay YARAR 8 Oy ve Evren EVRENOSOĞLU 8 Oy alarak bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Çevre Sağlık Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Murat DURAK 8 Oy, Sunay YARAR 8 Oy ve Evren EVRENOSOĞLU 8 Oy alarak bir yıllığına Çevre Sağlık Komisyonu üyesi olarak seçilmişleridir.

            Meclisimizce Gençlik ve Spor Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Murat DURAK 8 Oy, Engin ÖZKAN 8 Oy ve Hakan BAŞARAN 8 Oy alarak bir yıllığına Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce İsimlendirme Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Çiğdem ELİBOL 8 Oy, Evren EVRENOSOĞLU 8 Oy ve Hakan BAŞARAN 8 Oy alarak bir yıllığına İsimlendirme Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Halkla İlişkiler Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Engin ÖZKAN 8 Oy, Çiğdem ELİBOL 8 Oy ve Sunay YARAR 8 Oy alarak Halkla İlişkiler Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Murat DURAK 8 Oy, Çiğdem ELİBOL 8 Oy ve Sunay YARAR 8 Oy alarak Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Eşitlik Komisyonu üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Sunay YARAR 8 Oy, Evren EVRENOSOĞLU 8 Oy ve Engin ÖZKAN 8 Oy alarak Eşitlik Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 49

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30/03/2018 tarih ve 67 sayılı “2017 Yılı Faaliyet Raporu” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 9.maddesi gereği Belediye Başkanı Mustafa TOSUN 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nu Meclise sunmuş olup, Meclise başkanlık yapmak üzere yerini Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL’a bırakmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesine dayanılarak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu mevcudun Oy Birliği ile kabul edilerek, raporunun bir örneğinin İçişleri Bakanlığı’na gönderilmesine ve kamuoyuna açıklanmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 50

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 12/03/2018 tarih ve 10 sayılı “Bademli Mahallesi 2247, 2210, 2211, 2246 ve 2209 parsellerin alt ölçekli 1/5000 ve 1/1000’lik planların onayı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 12/03/2018 tarih ve 10 sayılı kararının geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 51

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 12/03/2018 tarih 11 sayılı kararı ile Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu’nun 14/03/2018 tarih 1 sayılı “Bebek Emzirme ve Bakım Kabini Projesinin hayata geçirilebilmesi adına Türk Kanser Derneği ile Belediyemiz arasında protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’a yetki verilmesi” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            İmar Komisyonu’nun 12/03/2018 tarih 11 sayılı kararı ile Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu’nun 14/03/2018 tarih 1 sayılı kararlarında, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olunmadığından olumsuz görüş verildiği görülmüş olup, Meclisimizce yapılan görüşmelerde, sosyal bir proje olması sebebiyle Bebek Emzirme ve Bakım Kabini Projesinin hayata geçirilebilmesi adına Türk Kanser Derneği ile Belediyemiz arasında protokol yapılabilmesi için Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’a yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 52

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/03/2018 tarih ve 5 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4159 parsel Hürriyet Meydanı No:9/A dükkanın İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanlığı Bergama Şubesi tarafından tahsilat veznesi olarak kullanılmak üzere tahsis talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/03/2018 tarih ve 5 sayılı kararının, ilgili dükkanın Çandarlı Mahallesi Ek Hizmet Binasında bulunması nedeniyle, bina Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kullanımına verileceğinden üniversite ile protokol yapımı aşamasında ilgili dükkan yerinin de talep edilmesi halinde kiralamadan vazgeçileceği şartı konularak kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 53

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/04/2018 tarih ve 154 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 401 ada 9 parseldeki 86,34 m² hissemizin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden İsmetpaşa Mahallesi 401 ada 9 parseldeki 86,34 m² hissemizin satış işlemi talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 54

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/04/2018 tarih ve 157 sayılı “Çandarlı Mahallesi sınırlarında Pitane Res Enerji Nakil Hattı için trafo yeri yapılabilmesi için Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne irtifak hakkı tesis edilebilmesi halinde bedeli konusunda Encümene yetki verilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Yasanın 15/h, 18/e ve 75/d maddelerine dayanılarak, TH1 (YOLB), TH2, TH3, TH4 ve TH5 olarak ifade edilen alanlarda, Çandarlı Mahallesi sınırlarında Pitane Res Enerji Nakil Hattı için trafo yeri yapılabilmesi için Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü'ne irtifak hakkı tesis edilebilmesine ve bedeli konusunda Encümene yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı tarafından oturuma son verildi.

 

       Mustafa TOSUN                      Murat DURAK                             Engin ÖZKAN  

      Belediye Başkanı                      Meclis Kâtibi                               Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum