Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.04.2017 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.04.2017 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.04.2017 TARİHLİ NİSAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 05.04.2017 tarihli NİSAN ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.04.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Seyfettin UYSAL, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Hakan BAŞARAN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN’in mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği mazeretli olarak toplantıya katılmayan Meclis Üyesi Nazire KÖSTEN’in mazereti Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 01.03.2017 tarihli Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. 2016 Yılı Faaliyet Raporunun gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  2. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31/03/2017 tarih ve 118 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısıyla belirtilen konunun gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04/04/2017 tarih ve 118 sayılı “Taşınmaz satışı” hakkındaki yazısıyla belirtilen konunun gündem maddesi yapılmasına Gazi AKINCI ve Adil KIRGÖZ’ün Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
  4. Lesvos Turizm ve Gemi Acenteleri Birliği’nin Yunanistan’ın Midilli Adası’nda 25-27 Nisan tarihlerinde “Dikili Midilli Gemi Seferleri Turizm Günleri” etkinliğine davet konusunun gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
  5. Meclis Üyesi Hasan AKSOY’un “Çandarlı’da gerçekleştirilen Meclis Toplantı sayısının dörde çıkarılması” hakkındaki yazılı talebinin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin VII. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı tarafından, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesine dayanılarak Denetim Raporu’nu Komisyon Üyesi Sunay YARAR’a okutmak suretiyle Meclise bilgi verdirildi.  

 

 

 

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından, CHP Meclis Üyesi Ahmet CANSEVEN’in istifa dilekçesi okundu, yerine İlçe Seçim Kurulu tarafından belirlenen Hakan BAŞARAN’ın geldiği belirtilerek oturum açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 44

            Gündem gereği İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün 09/02/2017 tarih ve 61 sayılı “Çandarlı Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 6 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediye Meclisinin 01/03/2017 tarihli Mart Toplantısında isimlerin henüz netleşmemesi sebebiyle gündem maddesinin beklemede kalmasına Oy Birliği ile karar verildiği görülerek, Meclisimizin bugün yapılan toplantısında 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesine istinaden, yenileme kadastro çalışmaları yapılacağı için kadastro ekibinde görev yapmak üzere Namık KIRANTA (T.C. 14777434210), Zekeriya SART (T.C. 51169221232), Hasan PULAT (T.C. 11366547924), Osman ATILAN (T.C. 49069291202), Nuri İKİZ (11516542960) ve Mustafa İKİZ’in (T.C. 11249551840) bilirkişi olarak seçilmelerine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 45

             Gündem gereği İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün 09/02/2017 tarih ve 63 sayılı “Bademli Mahallesi’nde kadastro çalışmaları yapılacağından kadastro ekibinde görev yapmak üzere 1 adet bilirkişi seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Belediye Meclisinin 01/03/2017 tarihli Mart Ayı Meclis Toplantısında ilgili yazı görüşülerek Beş kişinin bilirkişi seçilmesine karar verildiği görülerek bir kişinin daha belirlenmesi gerektiğinden konunun tekrar gündeme getirildiği anlaşılmıştır.    

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İlçemiz Bademli Mahallesi’nde 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesine istinaden, yenileme kadastro çalışmaları yapılacağı için kadastro ekibinde görev yapmak üzere Hüsnü DÜZGÜN’ün (T.C.36355714958) bilirkişi olarak seçilmesine Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 46

            Gündem gereği Başkanlık’ın 31/03/2017 tarihli “Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne (SODEM) üye olunması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5253 sayılı Yasanın 2. ve 3. maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25772 Sayılı Yönetmeliğin 5.maddesinin ( c ) fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “75/c” maddesine dayanılarak Belediyemizin üye olmasına ve Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 47

            Gündem gereği Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 21/03/2017 tarih ve 33 sayılı “İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Belediyemize bedelsiz olarak devredilen araçların devrinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/02/2017 tarih ve 97509404.301.05.117 sayılı kararıyla Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilen 1 adet 35 ED 801 plaka nolu Konteyner Yıkama Aracı, 1 adet 35 EV 501 plaka nolu Vidanjör Temizlik Kamyonu, 1 adet 35 EP 758 plaka nolu Moloz Konteyner Aracının Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılabilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesi gereğince bedelsiz olarak hibesinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 48

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 14/03/2017 tarih ve 101 sayılı “Aysel SANITÜRK’e ait Çandarlı Mahallesi 2664 parsel (park alanı) ile Belediyemiz mülkiyetindeki Çandarlı Mahallesi 1287 ada 1 parselin trampası” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 49

            Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 28/03/2017 tarih ve 47 sayılı “Cumhuriyet Mahallesi 399 Sokakta bulunan parkın isimlendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Cumhuriyet Mahallesi 399 Sokak ve imar planındaki konumu belirtilen alanda bulunan parkın Belediye Meclisimizce görüşülerek Tarık AKAN Parkı olarak isimlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.        

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 50

            Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 48 sayılı “Salihler Mahallesi Töyko Sitesi’nde bulunan parkın isimlendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Salihler Mahallesi Töyko Sitesi ve imar planındaki konumu belirtilen alanda bulunan parkın Belediye Meclisimizce görüşülerek Musa CAN Parkı olarak isimlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 51

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/03/2017 tarih ve 1280 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 123 ada 7 parselin ifraz edildikten sonra oluşan artık parselin Belediyeye bağışlanması ve kalan kısmında yapılaşmaya gidilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 52

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih ve 66 sayılı “Encümen üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “33/b” maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20.maddesine dayanılarak, Belediye Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki Encümen Üye seçimi yapılması gerektiğinden Encümen Üye seçiminin Meclisimizde görüşülmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan gizli oylamada; Hüsniye YILDIRIM 15 Oy, Sunay YARAR 15 Oy aldığı tespit edildiğinden bir yıl görev yapmak üzere Hüsniye YILDIRIM ve Sunay YARAR Encümen Üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 53

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 23/03/2017 tarih ve 67 sayılı “İhtisas Komisyonları Üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21.maddesinde “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbi çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. (…) Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler.” denildiği anlaşılmıştır.

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak yapılan oylamada M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık İhtisas Komisyonlarının 3 kişiden oluşmasına Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

            Meclisimizce İmar Komisyonu Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Evren EVRENOSOĞLU 12 Oy, Engin ÖZKAN 12 Oy, Murat DURAK’ın 12 Oy aldığı, 3 Boş Oy kullanıldığı tespit edildi. Evren EVRENOSOĞLU, Engin ÖZKAN ve Murat DURAK bir yıllığına İmar Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Plan ve Bütçe Komisyonu Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Çiğdem ELİBOL 13 Oy, Seyfettin UYSAL 13 Oy, Sunay YARAR 10 Oy, M.Önder AKŞENGÜR’ün 3 Oy aldığı, 2 Geçersiz Oy kullanıldığı tespit edildi. Çiğdem ELİBOL, Seyfettin UYSAL ve Sunay YARAR bir yıllığına Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

 

 

            Meclisimizce Çevre Sağlık Komisyonu Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Hüsniye YILDIRIM 12 Oy, Sunay YARAR 11 Oy, Seyfettin UYSAL 11 Oy, Murat DURAK’ın 1 Oy aldığı, 3 Boş Oy kullanıldığı tespit edildi. Hüsniye YILDIRIM, Sunay YARAR ve Seyfettin UYSAL bir yıllığına Çevre Sağlık Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Gençlik ve Spor Komisyonu Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Murat DURAK 12 Oy, Hüsniye YILDIRIM 12 Oy, Seyfettin UYSAL 11 Oy, Çiğdem ELİBOL’un 1 Oy aldığı, 3 Boş Oy kullanıldığı tespit edildi. Murat DURAK, Hüsniye YILDIRIM ve Seyfettin UYSAL bir yıllığına Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce İsimlendirme Komisyonu Üye seçimin geçildi. Yapılan seçimde Çiğdem ELİBOL 12 Oy, Evren EVRENOSOĞLU 12 Oy, Hakan BAŞARAN’ın 12 Oy aldığı, 3 Boş Oy kullanıldığı tespit edildi. Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU ve Hakan BAŞARAN bir yıllığına İsimlendirme Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Halkla İlişkiler Komisyonu Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Engin ÖZKAN 12 Oy, Sunay YARAR 11 Oy, Seyfettin UYSAL’ın 11 Oy aldığı, 3 Boş Oy kullanıldığı tespit edildi. Engin ÖZKAN, Sunay YARAR ve Seyfettin UYSAL bir yıllığına Halkla İlişkiler Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Murat DURAK 12 Oy, Hüsniye YILDIRIM 11 Oy, Sunay YARAR 11 Oy ve Engin ÖZKAN’ın 1 Oy aldığı, 3 Boş Oy kullanıldığı tespit edildi. Murat DURAK, Hüsniye YILDIRIM ve Sunay YARAR bir yıllığına Eğitim Kültür ve Sanat Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

            Meclisimizce Eşitlik Komisyonu Üye seçimine geçildi. Yapılan seçimde Sunay YARAR 12 Oy, Hüsniye YILDIRIM 12 Oy, Seyfettin UYSAL 10 Oy ve Engin ÖZKAN’ın 1 Oy aldığı, 3 Boş Oy kullanıldığı tespit edildi. Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM ve Seyfettin UYSAL bir yıllığına Eşitlik Komisyonu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

 GÜNDEM NO : 11

KARAR NO      : 54

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 15/03/2017 tarih ve 55 sayılı “Çandarlı Mahallesi 4798 parselde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 55

            Gündem gereği 2016 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 9.maddesi gereği Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un 2016 Yılı Faaliyet Raporunu Meclise sunduğu görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Belediye Başkanı tarafından Meclis Üyelerine dağıtılarak okutulması sağlanan 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesine dayanılarak, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun

 

41.maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporu, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 56

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 31/03/2017 tarih ve 118 sayılı “Bütçe İçi Aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, eki cetvel incelendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun ''18/b'' maddesine dayanılarak Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre toplamda 2.775.000,00.-TL. tutarında Bütçe İçi Aktarma yapılarak ilgili gider kalemindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 57

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/04/2017 tarih ve 118 sayılı “Taşınmaz satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; mülkiyeti Belediyemize ait 6 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/e” maddesine dayanılarak satışının Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Salimbey Mahallesi 195 ada 4 parsel arsa (1.203,00 m²), Çandarlı Mahallesi Dutlubahçe Mevkii 577 ada 3 parsel arsa (1.380,00 m²), Çandarlı Mahallesi Dutlubahçe Mevkii 577 ada 2 parsel arsa (956,00 m²), İsmetpaşa Mahallesi Geren Mevkii 579 ada 1 parsel arsa (1.217,00 m²), İsmetpaşa Mahallesi Gökcivarı Mevkii 2202 ada 1 parsel arsa (966,00 m²), İsmetpaşa Mahallesi 482 ada 2 parsel arsanın (309,00 m²) 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” bendine dayanılarak satışına Seyfettin UYSAL, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 58

            Gündem gereği Lesvos Turizm ve Gemi Acenteleri Birliği’nin Yunanistan’ın Midilli Adası’nda 25 – 27 Nisan tarihlerinde “Dikili Midilli Gemi Seferleri Turizm Günleri” etkinliğine davet yazısının görüşülmesine geçildi. Davet yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 25-27 Nisan 2017 tarihleri arasında Dikili Belediyesi, Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası ile ortaklaşa düzenlenecek olan Dikili Midilli Gemi Seferleri Turizm Günleri etkinliğine katılınmasına, söz konusu etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem ELİBOL, yabancı dil bilgisi bulunan Belediyemiz Basın Biriminde görevli personelimiz Gönenç TURAN, stand görevlileri olarak Serpil TAŞEL ve Esra SEZER, 10 tane de basın mensubu, ayrıca Belediyemiz Meclis Üyeleri Evren

 

 

 

EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Hüsniye YILDIRIM ve Nasuh SAK’ın katılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 59

            Gündem gereği Meclis Üyesi Hasan AKSOY’un “Çandarlı’da gerçekleştirilen Meclis Toplantı sayısının dörde çıkarılması” hakkındaki yazılı talebinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesine dayanılarak Mart, Haziran, Eylül ve Aralık Aylarındaki Belediyemiz Meclis Toplantılarının Çandarlı Mahallesindeki Belediyemiz hizmet binasında her ayın ilk haftası Çarşamba günü saat 14.00'de yapılmasına ve bilgi için kararın ilgili tüm birimlere gönderilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

 

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanınca oturuma son verildi.

 

 

   

 

 

 

         Mustafa TOSUN                       Murat DURAK                     Seyfettin UYSAL

        Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                          Meclis Kâtibi

 

                            

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum