Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.02.2020 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.02.2020 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.02.2020 tarihli ŞUBAT Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.02.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ,  Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tamamının toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Mazeret bildiren meclis üyesi olmadığından gündemin IV.maddesine geçilmiştir.  Gündemin IV.Maddesi gereğince 06/01/2020 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimine ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Latif YABAŞ imzalı 05/02/2020 tarihli “Deprem ve Afetler Komisyonu” kurulması hakkındaki önergenin gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Yazı İşleri Müdürlüğü Hukuk Servisi’nin 31/01/2020 tarih ve 1412 sayılı “İşçi Tazminatı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04/02/2020 tarih ve 1568 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 727 ada 4 parseldeki belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 04/02/2020 tarih ve 1569 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1349 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 05/02/2020 tarih ve 1691 sayılı “İslamlar Mahallesi 290 parselin satışı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Başka ek gündem maddesi önerisi olmadığından gündemin görüşülmesine geçildi.

           

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 20

             Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 15/01/2020 tarih ve 772 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 103 ada 1 parselde bulunan taşınmazın Roman Eğitim Kültür Sanat Projesi için kullanımına ilişkin alınan Belediye Meclisinin 07/03/2018 tarih ve 33 sayılı kararının iptali" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilçemiz İsmetpaşa Mahallesi 103 ada 1 parselde bulunan taşınmazın Roman Eğitim Kültür Sanat Projesi için kullanımına ilişkin Belediye Meclisince alınan 07/03/2018 tarih ve 33 sayılı kararının, gerek 5018 Sayılı Kanun gerekse de 5393 Sayılı Kanun hükümlerine uygun olmadığı görüldüğünden iptal edilerek söz konusu binanın belediyemiz hizmetlerinde kullanılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 21

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15/01/2020 tarih ve 764 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1264 ada 1 parselin imar durumu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine istinaden konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 22

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17/01/2020 tarih ve 872 sayılı "Çandarlı Mahallesi 2015 parsel (yeni 1634 ada 10 parsel) Nazlıhan Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi imar planlarının ve 07/03/2014 tarih 8 sayılı Çandarlı Belediye Meclisi kararının değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 23

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü'nün 28/01/2020 tarih ve 1241 sayılı "Sıhhi işyerlerinin açılacağı alanların tespiti" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Çevre Sağlık Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 24

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün 29/01/2020 tarih ve 1305 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde satışı yapılan ürünlerin fiyatlarının tekrar değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.     

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 25

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 31/01/2020 tarih ve 1411 sayılı "2020 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 26

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü'nün 28/01/2020 tarih ve 1281 sayılı "07/11/2018 tarih ve 159 sayılı "Limana yükleme-boşaltma için gelen araçlar ile kargo şirketi araçlarının, süpermarket ve mağazalara mal tedarik eden araçların yükleme ve boşaltma işlemi" hakkındaki Meclis Kararında geçen saat aralığının güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Çevre Sağlık Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 27

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 29/01/2020 tarih ve 1306 sayılı "İbadet alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 28

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 35 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 33 ada 10 parselin imar durumu" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

       İlgili Komisyon Kararında özetle; ada bütünündeki mülkiyetlerin konum ve düzenine göre, 33 ada 9 parselin 33 ada 10 parsel ile tevhidine ilgili yönetmelik gereği Oy Birliği ile karar verildiği görülmüştür.

Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 16/01/2020 tarih ve 35 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 29

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 22 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 36 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 25 ada 19 ve 20 parsellerdeki belediye hisselerinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 22 sayılı kararında özetle; “Söz konusu taşınmazların takdir edilen bedelleri Komisyonumuzca uygun bulunmuştur. Belediye Meclisimizce değerlendirilmesini arz ederiz.” denilmektedir.

İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 36 sayılı kararında özetle; Taşınmazın bulunduğu alan, 1/1000 Ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında (A Kitle-Blok Nizam) 2 kat konut amaçlı planlı alanda kalmakta olup, belediyemiz hisse oranının plan notları ve yönetmelikler çerçevesinde inşaata elverişli müstakil parsel oluşmaması sebebiyle satışının yapılmasına komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 22 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 36 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 30

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 23 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 37 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 44 ada 21 parseldeki belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 23 sayılı kararında özetle; “Söz konusu taşınmaz ve dosya içeriğinin komisyonumuzca değerlendirmesi sonucu, Kıymet Takdir Komisyonunca takdir edilen bedel üzerinden satışı uygun bulunmuştur. Belediye Meclisimizce değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir.

İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 37 sayılı kararında özetle; “Söz konusu taşınmaz, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam 2 kat (Taks:0,40) ticaret + konut amaçlı planlı alanda kalmakta olduğu, belediyemizin hisse oranı sebebiyle, plan notları ve yönetmelikler çerçevesinde inşaata elverişli müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından, satışının uygun olduğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 23 Sayılı Kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 37 sayılı Kararının Komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 31

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 24 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 38 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 482 ada 3 parseldeki belediye hissesi satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 24 sayılı kararında özetle; “Söz konusu taşınmaz ve dosya üzerinde komisyonumuzun değerlendirmesi sonucu, Kıymet Takdir Komisyonunca takdir edilen bedel üzerinden satışı uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 38 sayılı kararında özetle; “Belediyemizin hisse oranı sebebiyle, plan notları ve yönetmelikler çerçevesinde inşaata elverişli müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından, satışının uygun olduğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 08/01/2020 tarih ve 24 sayılı Kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 38 sayılı Kararlarının komisyonlardan geldiği şekliye kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 32

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 25 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 39 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 630 ada 8 parseldeki belediye hissesi satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 25 sayılı kararında özetle; “Gerek dosya üzerinde, gerekse Kıymet Takdir Komisyonunun belirlemiş olduğu tespitler göz önüne alınarak, Kıymet Takdir Komisyonunca takdir edilen değer, 3194 Sayılı Kanun’un 17’nci ve 18’inci maddelerine göre işlem yapılması göz önüne alınarak Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir. 

İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 39 sayılı kararında özetle; “Söz konusu taşınmaz, Uygulama İmar Planında kitle nizam 2 kat konut alanında kalmakta olup, belediyemiz hisse oranı sebebiyle, plan notları ve yönetmelikler çerçevesinde inşaata elverişli müstakil parsel oluşmamasından dolayı satışının uygun olduğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 25 Sayılı Kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 39 Sayılı Kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 33

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 26 sayılı Kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 40 sayılı "Çandarlı Mahallesi 4094 parseldeki belediye hissesi satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 26 sayılı Kararında özetle; “Gerek dosya üzerinde, gerekse Kıymet Takdir Komisyonunun belirlemiş olduğu tespitler göz önüne alınarak, Kıymet Takdir Komisyonunca takdir edilen değer, komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yine 3194 Sayılı Kanun’un 17’nci ve 18’inci maddelerine göre işlem yapılması göz önüne alınarak Komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 40 sayılı kararında özetle; “Tapu kayıtlarında hissedar olan kişinin vefat ettiği ve henüz veraset intikalinin yapılmadığı görülmektedir. Veraset intikal sonucu oluşacak olan malik ve hisse oranları çerçevesinde belediyemiz hissesinin satılmasına komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 26 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 40 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 34

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih 41 sayılı "Çandarlı Mahallesi 895 ada 19 parseldeki belediye hissesi satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 27 sayılı kararında özetle; “134,00 m² belediye hissesinin 5393 Sayılı Kanunun 17’nci ve 18’inci maddelerine istinaden satışı uygun görülmüştür. Komisyonumuzca yukarıda değinilen nitelikler dikkate alınarak değeri uygun bulunmuştur.” denilmektedir.

İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih 41 sayılı kararında özetle; “Belediyemizin hisse oranı sebebiyle, plan notları ve yönetmelikler çerçevesinde inşaata elverişli müstakil parsel oluşmasının mümkün olmadığından dolayı satışının yapılmasına komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 27 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 41 sayılı kararının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 35

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 28 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 42 sayılı "İslamlar Mahallesi 115 ada 8 parsel, Kıratlı Mahallesi 776 parsel, Nebiler Mahallesi 167 parsel ve Salihler Mahallesi 523 ada 1 parselin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 28 sayılı kararında özetle; “Komisyonumuzca yapılan değerlendirme sonucu Kıymet Takdir Komisyonumuzca da belirlenen değerler üzerinden satışı uygun görülmüştür.” denilmektedir.

İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 42 sayılı kararında özetle; “İmar Komisyonumuzca; ilgili parsellerin satışı Semih YALIN’ın muhalefeti ile Red Oy kullanması sonucu Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 13/01/2020 tarih ve 28 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 16/01/2020 tarih ve 42 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 36

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü Hukuk Servisi'nin 31/01/2020 tarih ve 1412 sayılı "İşçi Tazminatı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclislimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/h" bendine dayanılarak belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verilmesine, sulhun yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 37

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 04/02/2020 tarih ve 1568 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 727 ada 4 parseldeki belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 38

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 04/02/2020 tarih ve 1569 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1349 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 39

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 05/02/2020 tarih ve 1691 sayılı "İslamlar Mahallesi 290 parselin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Latif YABAŞ imzalı 05/02/2020 tarihli “Deprem ve Afetler Komisyonu” kurulması hakkındaki önergenin görüşülmesi ve gündemin 6.maddesinde görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen "2020 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki konunun ve gündemin 8.maddesinde görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edilen "İbadet alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki konunun ilgili komisyonlarda görüşülerek karara bağlanması için Belediye Başkanınca oturuma ara verildiği bildirildi.

 

II. OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.02.2020 tarihli ŞUBAT Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek Komisyonlara havale edilen kararlar ile önergenin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO     : 40

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 05/02/2020 tarih ve 29 sayılı "2020 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin Revize Edilerek Güncellenmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 05/02/2020 tarih ve 29 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararı ve eki olan cetvelin komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 22

KARAR NO     : 41

             Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 05/02/2020 tarih ve 43 sayılı "İbadet alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İmar Komisyonu'nun 05/02/2020 tarih ve 43 sayılı kararında özetle; “Komisyonumuzca değerlendirilen uygulama imar planı değişikliğinde, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ilgili maddesine göre eş değer alan sağlandığı ve mevcutta kullanılan Cem Evinin Uygulama İmar Planında da mevcuttaki kullanım kararı ile aynı nitelikli olması gerektiği düşünüldüğünden ‘Dikili- Salimbey Mahallesi İbadet Alanı ( Cem Evi ) Belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği’ Semih YALIN’ın Red Oy kullanması sonucu Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak 05/02/2020 tarih ve 43 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Azam Ziya GÜÇ ve Nihat ÇİFTÇİ'nin Red Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 23

KARAR NO     : 42

Gündem gereği Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Latif YABAŞ tarafından sunulan "Deprem ve Afetler Komisyonu kurulması" hakkındaki önergenin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/k" maddesine dayanılarak Deprem ve Afetler Komisyonu'nun dört kişiden oluşmasına Oy Birliği ile karar verilerek yapılan seçimde; Çiler GÜREL, Doğan İKİZ, Ali KARAKUŞ ve Azam Ziya GÜÇ Oy Birliği ile seçilmişlerdir.

 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

 

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                   Nail ÇAĞLIYAN

             Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                      Meclis Kâtibi     

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum