Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.01.2022 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.01.2022 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

05.01.2022 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 05.01.2022 tarihli OCAK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.01.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Mustafa DEMİREL ve Azam Ziya GÜÇ’ün ise mazeretli olarak toplantıya katılım sağlamadığı tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği mazeretli olarak toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesi gereğince 01/12/2021 tarihli Aralık Ayı Olağan  Meclis Toplantısı I.Birleşim karar tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu.

  • Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ imzalı “2018 ve 2021 yılı sonu itibariyle belediye ve belediyeye bağlı şirketlerde çalışan personel sayısı, 1 Ocak 2019 ile 3 Ocak 2022 tarihleri arasında belediye ve belediye şirketlerine kaç personel alındığı ve kaç personelin işten çıkarıldığı, 1 Ocak 2019 ile 3 Ocak 2022 tarihleri arasında kaç personelin emekliye ayrıldığı” hakkındaki bilgilerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesine istinaden yazılı olarak bildirilmesinin talep edildiği önerge okundu, dinlendi.  Belediye Başkanı tarafından, talep edilen bilgilerin bir sonraki mecliste cevaplandırılacağı bildirilmiştir.
  • Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ imzalı “Belediyenin demirbaşında bulunan ve belediyeye bağlı şirketlerin demirbaşında bulunan taşınır veya taşınmaz mülklerinden kaç adet satış işlemi yapıldığı ve bu satışların sonucunda belediye ve bağlı şirketlerin ne kadar gelir elde ettiği” hakkındaki bilgilerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesine istinaden yazılı olarak bildirilmesinin talep edildiği önerge okundu, dinlendi.  Belediye Başkanı tarafından, talep edilen bilgilerin bir sonraki mecliste cevaplandırılacağı bildirilmiştir.
  • Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ imzalı “1 Ocak 2019 tarihinde belediye ve belediyeye bağlı şirketlerin net toplam borcunun ne kadar gerçekleştiği, bu borçların muhatapları ve 3 Ocak 2022 tarihinde belediye ve belediyeye bağlı şirketlerin net toplam borcunun ne kadar olduğu, bu borçların muhataplarının kimler olduğu hakkındaki bilgilerin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 26.maddesine istinaden yazılı olarak bildirilmesinin talep edildiği önerge okundu, dinlendi.  Belediye Başkanı tarafından, talep edilen bilgilerin bir sonraki mecliste cevaplandırılacağı bildirilmiştir.
  • Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ imzalı “CHP Genel Başkanının sözüne istinaden, CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi ile CHP’li ilçe belediyemizin ortak çalışması ile ilçemiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren çiftçilerimize elektriğin ücretsiz temini yada elektrik faturasının ibraz edildiği takdirde tutarının vatandaşımıza verilmesi” hakkındaki önerge okundu, dinlendi. Belediye Başkanı tarafından önergenin gündeme alınması oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Çokluğu ile reddedildi. (Gündeme alınmasını kabul edenler: Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ)

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem önerisinin bulunmadığı tespit edildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen konuların  görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 1

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20/12/2021 tarih ve 19204 sayılı "Nebiler ve Yahşibey Mahallelerindeki taşınmazlarda yapılacak kadastro güncelleme çalışmaları nedeniyle, ilgili parsellere yönelik yapılacak iş ve işlemlerin değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 2

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20/12/2021 tarih ve 19203 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde devam eden sayısallaştırma çalışması nedeniyle, dahil edilen parsellere yönelik yapılacak iş ve işlemlerin değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 3

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 22/12/2021 tarih ve 19310 sayılı "Bahçeli Mahallesi 148 ada 2 parsel hissedarının tevhit ve ifraz talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 4

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 22/12/2021 tarih ve 19296 sayılı "Meclis Üyeleri Huzur Hakları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32.maddesine dayanılarak yapılacak hesaplama sonucunda, Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretinin, Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül edecek ücretin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 5

Gündem gereği Personel İşleri Biriminin 22/12/2021 tarih ve 19297 sayılı "Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemizde 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği görev yapacak 1 Avukat, 2 Veteriner Hekim, 6 Mühendis, 2 Mimar, 1 Ekonomist, 5 Tekniker, 2 Teknisyen ve 2 Şehir Plancısı ücretlerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan genelge ekindeki cetvelde gösterilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel Ücretlerinden taban ücretlerin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 6

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/12/2021 tarih ve 19489 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 412 ada ve bitişiğindeki çocuk bahçesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 7

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 29/12/2021 tarih ve 19691 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait Çandarlı Mahallesi 1599 ada 4 parselin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 8

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 29/12/2021 tarih ve 19690 sayılı "Mülkiyeti belediyemiz adına kayıtlı Çandarlı Mahallesi 1528 ada 12 parselde belediyemiz adına tescil edilen A Blok 15 adet meskenin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 9

Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü'nün 30.12.2021 tarih ve 19776 sayılı "Zabıta personeli aylık maktu fazla çalışma ücreti" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın fiilen görev yapan zabıta personelinin 2022 yılına ait aylık maktu fazla çalışma ücretinin "Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki belediyeler içinde bulundukları Büyükşehir nüfusuna tabidir." hükmü dikkate alınarak, Bütçe Kanunu K Cetveli (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti bölümünde yer alan ücretin 01/01/2022 - 31/12/2022 tarihleri arasında ödenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 10

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 22.12.2021 tarih ve 19295 sayılı "Denetim Komisyonu üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Denetim Komisyonu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilmek üzere 1 Uzman Kişi çalıştırılmasına ve yine 25.maddenin 3.fıkrasına dayanılarak hesaplanacak ücretin uzman kişiye ödenmesine, ayrıca uzman kişi çalışma süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, komisyon üyesi olarak seçilecek meclis üyeleri ücretlerinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 32.maddesine dayanılarak yapılacak hesaplama sonucunda Belediye Başkanına ödenecek olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül edecek olan ücretin belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 22.maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda Mustafa DEMİREL 11 Oy, Çiler GÜREL 11 Oy ve Semih YALIN 13 Oy alarak Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 11

İmar Komisyonu'nun 15/12/2021 tarih ve 40 sayılı "Merdivenli Mahallesi 147 ada 32 nolu parsel malikinin, 147 ada 3 ve 4 parseller ile zorunlu tevhit talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

     İlgili komisyon kararında özetle; "(…) Bu nedenle; 1/25000 Ölçekli İzmir Dikili Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Notları, ilgili yönetmelikler, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 8.Maddesi , Arazi ve Arsa Düzenlemesi Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesi’nin 4. fıkrası, 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerine istinaden resen tevhit uygulanmasının uygun olduğuna komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 15/12/2021 tarih ve 40 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

     

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

 

 

                           Adil KIRGÖZ                                 Doğan İKİZ                          Nail ÇAĞLIYAN

                        Belediye Başkanı                              Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi 

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum