Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

05.01.2018 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

05.01.2018 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 05.01.2018 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 05.01.2018 tarihli OCAK   Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 05.01.2018 Cuma günü saat 10:00’da Belediye Başkanlık Odasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Meclis Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN, Nazire KÖSTEN, Hüsniye YILDIRIM, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL ve M.Önder AKŞENGÜR’ün ise mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 03.01.2018 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşim Meclis karar tutanağında hata olup olmadığı tespit edildi.

Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 15

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 26/12/2017 tarih ve 286 sayılı “Meclis üyeleri huzur hakkı ücretleri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Meclis üyeleri huzur hakkı ücretinin 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 39’uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt tutarının üçte birine tekabül eden rakam olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 16

            Gündem gereği Denetim Komisyonu emrinde görevlendirilecek uzman kişinin çalışma süresinin ve ücretinin belirlenmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.madde 3.fıkrasına dayanılarak uzman kişi çalışma süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, ayrıca 25.madde 3.fıkra hükümlerine dayanılarak hesaplanacak ücretin belirlenmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 17

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 04/01/2018 tarih ve 1 sayılı “Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında köy statüsünden mahalle statüsüne geçen alanlarda kottan dolayı iskan verilemeyen alanlardaki kot krokisi ücreti” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 04/01/2018 tarih ve 1 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabulüne Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4 – 8

KARAR NO     : 18

            Gündem gereği Gençlik ve Spor Komisyonu’nun 04/01/2018 tarih ve 1 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 04/01/2018 tarih ve 4 sayılı “80.Yıl Cumhuriyet Stadı Orhan Hassoy Spor Tesislerinin Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü Derneği’ne 10 yıllığına tahsis edilmesi” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. Kararlar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; hazırlanan protokole “Protokolün Noterde onaylanması”, “Takımın oynayacağı maçlar Dikili ve Çandarlı dışında oynanırsa protokolün Belediye Başkanlığımızca iptal edilebileceği” ve “Yıllık tahsis ücreti 1.00,00.-TL.” olarak ek madde konularak 80.Yıl Cumhuriyet Stadı Orhan Hassoy Spor Tesislerinin Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü Derneği’ne 10 yıllığına tahsis edilmesine Nazire KÖSTEN, Hüsniye YILDIRIM, Nasuh SAK ve Ali İMREN’in Red Oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 19

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 04/01/2018 tarih ve 1 sayılı “Salimbey Mahallesi 160 ada 40 parsel içerisinde kalan amaç dışı kullanıldığı tespit edilen ve onaylı imar planında Eğitim Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Park, Otopark ve Ticaret Alanı olarak planlı alanların ilgili kurumun mera komisyonuna yazılarak vasfının değiştirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 04/01/2018 tarih ve 1 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 20

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 04/01/2018 tarih ve 2 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1239 ada 3 parselin Tedaş Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 04/01/2018 tarih ve 2 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 21

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 04/01/2018 tarih ve 3 sayılı “Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 2304 ada 1 parsel taşınmazın yüksekokul açmak kaydı ile Dokuz Eylül Üniversitesi’nin kullanımına verilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 04/01/2018 tarih ve 3 sayılı kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

             Çiğdem ELİBOL                         Murat DURAK                              Engin ÖZKAN  

            Meclis Başkan Vekili                    Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum