Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

04.10.2019 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.10.2019 tarihli EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.10.2019 Cuma günü saat 10:00’da Belediye Başkanlık Odasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı ve üyelerin tamamının katılım sağladığı görüldü. Gündemin III. Maddesine geçildiğinde, katılım tam olduğundan mazeret de olmadığı görüldü. Gündemin IV.Maddesi gereğince 02/10/2019 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimine ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanınca soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak Ekim Ayı I.Birleşiminde görüşülerek II.Birleşime havale edilen konuları görüşmek üzere Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.         

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 149

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 03/10/2019 tarih ve 25 sayılı “Çatı Eğimi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 03/10/2019 tarih ve 25 sayılı İmar Komisyonu Kararında, “yeni yapılacak yapılarda talep edilmesi halinde mevcut çatı karakterine uygun olarak, maximum %40 çatı eğimi ile beşik çatının da uygulanabilmesine komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.” denildiği görülerek, 03/10/2019 tarih ve 25 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 150

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/10/2019 tarih ve 14 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 380 ada 7 parselde mevcut uygulama imar planının imar uygulama işlemleri ve tahsis işlemi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 03/10/2019 tarih ve 14 sayılı komisyon kararında, “İsmetpaşa Mahallesi 380 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce %45’i yasal %55’i de kamulaştırma bedeli Komisyonumuzca incelenmiş olup, Belediyemiz ekonomik koşullarının uygun olmadığından kamulaştırılması mümkün değildir. Daha sonraki tarihlerde değerlendirilmesi uygundur.” denildiği görülerek, ilgili komisyon kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 151

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/10/2019 tarih ve 15 sayılı “2020 Yılı Tahmini Bütçesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/10/2019 tarih ve 15 sayılı “2020-2021-2022 yılları tahmini bütçesi” hakkındaki kararının gider ve gelir bütçe rakamlarının okunması suretiyle yapılan oylamada, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Çiler GÜREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Doğan İKİZ ve Mustafa DEMİREL’in Kabul Oyuna karşılık, Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin Red Oyuna karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/b” maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 152

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/10/2019 tarih ve 16 sayılı “2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/10/2019 tarih ve 16 sayılı kararında geçen 2020 Yılı Gelir Ücret Tarifesi ve eki cetveller, Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin Red Oy kullanmalarına karşılık, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Çokluğu ile kabul edilmiştir.                                             

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturuma son verildi.

 

             Adil KIRGÖZ                         Ali KARAKUŞ                    Nail ÇAĞLIYAN

           Belediye Başkanı                      Meclis Kâtibi                      Meclis Katibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum