Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.07.2018 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

04.07.2018 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.07.2018 tarihli TEMMUZ Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.07.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Hüsniye YILDIRIM ve Seyfettin UYSAL’ın ise mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 08.06.2018 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşim Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge verilmediği görüldü.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/06/2018 tarih ve 274 sayılı “Demirtaş Mahallesi Balat Mevkii 221 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki konu Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

             

            Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Gündem raporları gruplara dağıtıldığından madde üzerinden oylanması için Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 111

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22/06/2018 tarih ve 264 sayılı “Mülkiyeti Belediyemize ait Kıroba Mahallesi Köy Civarı Mevkii 425 parsel taşınmazın 53,45 m2’lik kısmında su kuyusu açılabilmesi için İzsu adına tahsisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “75/d” maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47.maddesi uyarınca Belediyemize ait Kıroba Mahallesi Köy Civarı Mevkii 425 parsel taşınmazın 53,45 m2’lik kısmında su kuyusu açılabilmesi için İZSU adına tahsis edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 112

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/06/2018 tarih ve 3651 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.  

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 113

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/06/2018 tarih ve 3657 sayılı “Salihler Mahallesi Sahil Yolu olarak adlandırılan caddeye yönelik zemin katlarda ticaret yapılması için yol boyu ticaret kararının görüşülmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 114

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/06/2018 tarih ve 3650 sayılı “Çandarlı Mahallesi 981 ada 2 parsel 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 115

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 28/06/2018 tarih ve 3656 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2203 ada 142 ve 143 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 116

            Gündem gereği Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 29/06/2018 tarih ve 102 sayılı “Sermaye Artırımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; %99,5524’ü Belediyemize ait olan Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin 2.000.000,00.-TL. tutarındaki sermaye artırımı talebinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/i” maddesine dayanılarak kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 117

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 13/06/2018 tarih ve 20 sayılı “Trafo alanının devrine ilişkin Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konunun gündemde kalarak, komisyonda kalmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 118

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 13/06/2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/06/2018 tarih ve 9 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 368 ada 28 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 13/06/2018 tarih ve 19 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/06/2018 tarih ve 9 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 119

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 13/06/2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/06/2018 tarih ve 8 sayılı “Salimbey Mahallesi Ilıca-Maltepe Mevkii 214 ada 46 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 13/06/2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/06/2018 tarih ve 8 sayılı kararlarının komisyonlardan geldiği şekliyle kabulüne M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 120

            Gündem gereği Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’nun 18/06/2018 tarih ve 3 sayılı “Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan Dikili Kültür-Sanat, Bilim-Düşünce ve Emek Festivali tarihi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 18/06/2018 tarih ve 3 sayılı komisyon kararında festival tarihinin 28-29-30 Ağustos 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verildiği görülmüş, fakat Meclisimizce festival tarihinin Ağustos ve Eylül Ayı olarak geniş çaplı olarak belirlenmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/p” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 121

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 29/06/2018 tarih ve 274 sayılı “Demirtaş Mahallesi Balat Mevkii 221 parsel tarla nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı tarafından oturuma son verildi.

 

 

        Mustafa TOSUN                            Murat DURAK                           Engin ÖZKAN  

       Belediye Başkanı                            Meclis Kâtibi                             Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum