Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.05.2016 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

04.05.2016 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

04.05.2016 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 04.05.2016 tarihli MAYIS ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.05.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR,  Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI , Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı M.Önder AKŞENGÜR’ün toplantıya mazereti nedeniyle katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Başkanlıkça oylamaya sunularak mazeretlerin kabulüne Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 06.04.2016 tarihli Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olup olmadığı Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin VI. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu.

Ali İmren ve Nasuh Sak’ın satış kararı alınan Çandarlı’daki 11 adet lojman ile ilgili kaç adedinin satıldığı, ne kadar gelir elde edildiği, gelirin nereye harcandığı ve gayrimenkulleri kimlerin aldığı hakkında bilgilendirme talebi okundu.

Belediye Başkanınca yapılan yoklamada; önergenin gündeme alınmasını kabul edenler Nasuh SAK, Ali İMREN, Adil KIRGÖZ, Nazire KÖSTEN ve Çiğdem ELİBOL (5 Oy)

Kabul etmeyenler – Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Murat DURAK, Sunay YARAR,  Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Seyfettin UYSAL, Gazi AKINCI, Hasan AKSOY (10 Oy) olduğu görülerek önergenin gündeme alınması Oy Çokluğu ile reddedilmiştir.  

            Belediye Başkanı tarafından konula ilgili yazılı bilgi verileceği belirtilerek, ilgili önergeyle ilgili olarak sözlü açıklama da yapıldı. 5 adet lojmanın satışının yapıldığını ve 500.000 – 600.000 arası bir gelir elde edildiği belirtildi.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/05/2016 tarih ve 227 sayılı “Çiftçi Malları Koruma Meclisinin yer tahsisi talebi” hakkındaki yazısı okundu.

Belediye Başkanınca gündeme alınması oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

               Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 55

            Gündem gereği 2015 Mali Yılı Kesin Hesabının görüşülmesine geçildi. Başkanlığın 26/04/2016 tarih ve 111 sayılı yazısı okundu, dinlendi.

    Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; konunun 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

           

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 56

             Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğünün 26/04/2016 tarih ve 161 sayılı "Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, eki olan yönetmeliğin meclis üyelerine dağıtılarak incelendiği görülmüştür.

    İlgi yazıdan; 6360 sayılı yasa ile birlikte görev ve yetkiler anlamında değişiklikler olduğu gerekçesiyle yeniden düzenlendiği ve yönetmeliğin belediyemiz meclisinde görüşülmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde, yönetmelik taslağı meclis üyelerine daha önce dağıtıldığı ve okunup incelendiği görüldüğünden yeniden okunmaması için Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Yönetmeliğin okunmamasına Oy Birliği ile karar verildi. 10 maddeden oluşan Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak Oy Birliği ile kabul edildi.

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 57

Gündem gereği  Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 04/05/2016 tarih 227 sayılı "Çiftçi Malları Koruma Meclisinin yer tahsisi talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

         Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 7 Sokak No:9/8 adresinde bulunan dükkan 03/02/2015 tarihinde ihaleye çıkarılmış olup, talipli olarak katılan olmadığından 10/12/2015 tarihine ertelenen ihaleye de katılan olmadığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısından anlaşılmıştır.

      İlgili dükkan 31/03/2016 tarihinde tekrar ihaleye çıkarılmış olup, talipli olarak katılan olmadığından 07/04/2016 tarihine ertelenen ihaleye de katılan olmadığı ve mevcut dükkanın şuan boş durumda olduğu yine ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısından anlaşılmıştır.

          Mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 7.Sokak No:9/8 sayılı yerde bulunan dükkanın Çiftçi Malları Koruma Meclisine tahsis edilmesinin Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesinin talep edildiği görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; mülkiyeti Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 7 Sokak No:9/8 adresinde bulunan dükkanın asli görev ve hizmetlerinde kullanılması şartıyla Çiftçi Malları Koruma Meclisi'ne aylık 100,00.-TL. (YüzTürkLirası) bedelle ve 3 yıllığına tahsis edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun "18/e" ve "75/d" maddelerine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

            Belediye Başkanınca, Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “2015 Mali Yılı Kesin Hesabı” konusuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonunun inceleme yaparak rapor hazırlaması için Meclis Toplantısına ara verildi.

 

OTURUM NO : 2

 

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.05.2016 tarihli MAYIS ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi. Oturum No:2 Toplantı Tarihi: 04.05.2016 Çarşamba günü Belediye Kültür Salonunda toplandı.

I. Oturuma katılan üyelerin II. Oturumda da hazır bulunduğu, ekseriyetin hasıl olduğu görüldü.

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 58

Belediye Meclisinin I.Oturumunda Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edilen 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı, komisyon tarafından incelenmiş ve 2015 Mali Yılı Kesin Hesabına yönelik hazırlanan 04/05/2016 tarih 2 sayılı kararını II.Oturumda Meclisin bilgisine sunmuştur. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 04/05/2016 tarih 2 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilerek, kararın ve karar ekindeki cetvellerin 5216 sayılı Kanunu'nun 25.maddesine dayanılarak Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sunulmak üzere Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne sevkine karar verilmiştir.

 

 

        Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.         

 

 

 

 

 

    Mustafa TOSUN                           Murat DURAK                               Nazire KÖSTEN

    Belediye Başkanı                             Meclis Kâtibi                                              Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum