Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.03.2020 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

04.03.2020 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarihli MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.03.2020 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ,  Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı, Hakan BUDAK’ın ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemim III.maddesi gereği mazeret bildiren meclis üyesinin mazereti Oy Birliği ile kabul edildi.  Gündemin IV.Maddesi gereğince 05/02/2020 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Latif YABAŞ imzalı 04/03/2020 tarihli “Bahar Kalkanı Harekatı sırasında şehit ve gazi olan şanlı ordumuzun mensupları için Meclis başlamadan önce bir dakikalık saygı duruşu ve devamında İstiklal Marşının okunması” hakkındaki önerge okundu. Belediye Başkanı tarafından konunun hepimizin ortak hissiyatı olduğu, önergenin gündeme alınmasına gerek olmadığı belirtilerek Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı için ayağa kalktı. Meclis Toplantısına katılım sağlayanlarca Saygı Duruşu gerçekleştirilerek, ardından İstiklal Marşı okundu.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/02/2020 tarih 31 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 12/02/2020 tarih 46 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 727 ada 4 parseldeki belediye hisse satışı” hakkındaki kararlarının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/02/2020 tarih 32 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 12/02/2020 tarih 47 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1349 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı” hakkındaki kararlarının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/02/2020 tarih 33 sayılı kararı ile İmar Komisyonu’nun 12/02/2020 tarih 48 sayılı “İslamlar Mahallesi 290 parselin satışı” hakkındaki kararlarının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03/03/2020 tarih 2887 sayılı “Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği’nin güncellenmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Başka ek gündem maddesi önerisi olmadığından gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 43

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17/01/2020 tarih ve 873 sayılı "Çandarlı Mahallesi Alkoru Sitesi trafo amaçlı plan değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine istinaden konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 44

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17/01/2020 tarih ve 874 sayılı "Cumhuriyet Mahallesi 2018 ada 6 parsele ilişkin plan değişikliği" hakkındaki yazsının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine istinaden konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 45

         Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17/01/2020 tarih ve 875 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1492 ada 2 parsele ilişkin plan değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 46

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 26/02/2020 tarih ve 2661 sayılı "İmar planında Sağlık Ocağı olarak planlı olan Çandarlı Mahallesi 1610 ada 27 parseldeki hissemizin Maliye Hazinesine devri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

    Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 47

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/02/2020 tarih ve 2682 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 485 ada 4 ve 5 parsellerin imar planı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 48

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/02/2020 tarih ve 2758 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 746 ada 7,8,9,10,11,12 ve 13 parsellerin yoldan cephe alması amacıyla şahıs mülkiyetinde kalan 380 ada 23 ve 25 parsellerin içerisinde kalan uygulama imar planında kalan yolun parsellerin cephe alacağı şekilde 5 Yıllık Kamulaştırma Programına alınması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine  mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 49

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28/02/2020 tarih ve 2760 sayılı "Sendika Sözleşmesi yapılması hususunda Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ'e yetki verilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

    Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemizde görev yapmakta bulunan memur personelin mali, sosyal ve özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrası ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin Dördüncü Bölüm Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 6'ncı maddesi doğrultusunda geçici 14. maddesi gereğince; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde belediyemiz ile yetkili sendika Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN) arasında sosyal denge sözleşmesi yapılarak bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     :50

Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 26.02.2020 tarih ve 2673 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesindeki işletmelerde satışa sunulacak ürünlerin fiyatlarının belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 51

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 28.02.2020 tarih ve 2761 sayılı "Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait yönetmelik güncellemesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak güncellenerek hazırlanan 23 maddelik yönetmelik mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

 

 

 

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 52

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 28/02/2020 tarih ve 2759 sayılı "Salimbey Mahallesi 216 ada 12 parselin ve Salihler Mahallesi 663 parselin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 53

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 45 sayılı "Çandarlı Mahallesi 2015 parsel (yeni 1634 ada 10 parsel) Nazlıhan Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi imar planlarının ve 07/03/2014 tarih 8 sayılı Çandarlı Belediye Meclis Kararının değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

       İmar Komisyonu'nun ilgili kararında özetle; 

-   1/100000 Ölçekli İzmir-Manisa Çevre Düzeni Planında söz konusu parselin “Orman Alanı” ve “Askeri Yasak Bölge” içerisinde kalması, ayrıca parselin bir kısmından üçüncü derece yol hattının geçtiği

-  İzmir Büyükşehir Belediyesince onaylanan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında parselin büyük bir kısmının “Tarım Alanı” diğer kısmının “Çayır-Mera olarak belirlenen bölgede kaldığı, ayrıca Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi” içerisinde bulunduğu ve parselin bir bölümünden “Üçüncü Derece Yol” hattının geçtiği görülmektedir.

-  3194 Sayılı İmar Kanunu gereği, bir taşınmazda yapılaşmaya gidilmesi ancak taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesi olması halinde mümkündür denildiğinden, Çandarlı Belediye Meclisi’nin 07/03/2014 tarih ve 8 sayılı iptal kararının, İmar Komisyonumuzca da geçerli olmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/02/2020 tarih ve 45 sayılı İmar 

Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy

Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 54

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 44 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1264 ada 1 parselin imar durumu talebinin değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

       İmar Komisyonu'nun ilgili kararında özetle; "İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurum görüşü alındığı ve 07/01/2020 tarihli gelen kurum görüşünde; “İmar durumu talebine ilişkin olarak, dere ve servis amaçlı imar yollarının plana işlenmesine yönelik planlama çalışmaları tamamlayıncaya kadar, derenin parsel tarafında ayrılacak imar yolu genişliği de dikkate alınarak servis yolundan itibaren 5 metre de yapı yaklaşma mesafesi bırakılarak bu alanların boş bırakılması gerekmektedir.” denmektedir. Bu kapsamda imar durum belgesi İzsu kurum görüşüne uyularak yapılması Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmiştir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/02/2020 tarih ve 44 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliye kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 55

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 30 sayılı "İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde satışı yapılan ürünlerin fiyatlarının değerlendirilmesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

     Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilgili kararında özetle; "Listede müdürlükçe belirlenen fiyatlar komisyonumuzca incelenmiş olup, belirtildiği şekildeki fiyatlar aynen kabul edilmiş olup, komisyon raporu Oy Birliği ile imza altına alınmıştır." denilmektedir. 

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/02/2020 tarih ve 30 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 56

Gündem gereği Çevre Sağlık Komisyonu'nun 11/02/2020 tarih ve 4 sayılı "Süpermarket ve mağazalara mal tedarik eden araçlar ile kargo şirketi araçlarının yükleme ve boşaltma işlemi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

      Çevre Sağlık Komisyonu'nun ilgili kararında özetle; "Komisyonumuz sıhhi işletmelere mal tedarik eden araçlar ile kargo şirketi araçları, süpermarket ve mağazalara mal getiren araçların yükleme ve boşaltma işlemleri, sahil ilçesi olan Dikili’mizde sezon diye anılan 15 Mayıs-15 Eylül arasındaki sürede yukarıda belirtilen araçlar haftanın yedi günü 24:00-08:00 arası mal indirebileceklerdir. Ancak Salı, Cumartesi ve Pazar günleri hariç olmak kaydı ile diğer günler 13.30 ile 15.30 arasında mal indirimi yapabilirler.

      Sezon dışı diye anılabilecek 15 Eylül-15 Mayıs arasında ise sabah 09:30 – 11:30 ile öğleden sonra 15:00 – 17:00 arası tedarik araçlarının mal indirebileceğine karar verilmiştir." denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çevre Sağlık Komisyonu'nun 11/02/2020 tarih ve 4 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 57

Gündem gereği Çevre Sağlık Komisyonu'nun 11/02/2020 tarih ve 3 sayılı "Sıhhi işyerlerinin açılacağı alanların tespiti" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

      Çevre Sağlık Komisyonu'nun ilgili kararında özetle; "Zabıta ve İmar ve Şehircilik Müdürlüklerimizin de görüşleri alınıp, son olarak şehir plancılarımızla da görüşüldükten sonra, sıhhi işyerlerinin açılacağı alanların tespitinde (100 m² ve üzeri işyerleri) Çevre Komisyonu olarak alacağımız kararın nazım ve uygulama imar planları içerisinde işyeri olarak planlanan sahalarda hak mağduriyeti doğuracağı ve işyeri isim değişikliklerinde devir işlemlerinin yapılamayacağı tarafımızca anlaşılmış olup, bu konunun aslen İmar Komisyonu tarafından değerlendirilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. " denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çevre Sağlık Komisyonu'nun 11/02/2020 tarih ve 3 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 58

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/02/2020  tarih ve 31 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 46 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 727 ada 4 parseldeki belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 31 Sayılı Kararında özetle; "İlgili müdürlükçe kıymet takdiri yapılarak, m² birim fiyatı 1.500.-TL. olarak takdir edilmiştir. 13,05 m²’lik belediye hissesi m²’si 1.500.-TL.’dan 19.575.-TL. olarak bedel tespiti yapılmıştır. Komisyonumuzda takdir edilen bedel Oy Birliği ile kabul edilerek, karar altına alınmış olup Meclisimizce değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir.

İmar Komisyonu'nun 12/12/2020 tarih 46 sayılı Kararında özetle; " İlgili taşınmaz 1/1000 Ölçekli Dikili Revizyon İmar Planında blok kitle nizam 2 kat konut amaçlı planlı alanda kalmakta olup, belediyemiz hisse oranı sebebiyle, plan notları ve yönetmelikler çerçevesinde inşaata elverişli müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından komisyonumuzca satışının uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/12/2020 tarih ve 31 Sayılı Kararı ile İmar Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 46 sayılı Kararının Komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 59

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/02/2020tarih ve 32 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 47 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1349 ada 3 parseldeki belediye hissesinin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

  Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 32 Sayılı Kararında özetle; "Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen fiyat Oy Birliği ile kabul edilmiştir.” denilmektedir.

    İmar Komisyonu'nun 12/12/2020 tarih 47 sayılı kararında özetle;Belediyemiz hisse oranı sebebiyle plan notları ve yönetmelikler çerçevesinde müstakil parsel oluşması mümkün olmadığından, satışının uygun olduğuna Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/12/2020 tarih ve 32 Sayılı Kararı ile İmar Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 47 sayılı Kararının Komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 60

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 33 sayılı kararı ile İmar Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 48 sayılı "İslamlar Mahallesi 290 parselin satışı" hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

 Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 33 Sayılı Kararında özetle; "Komisyonumuzca dosya üzerinde yapılan inceleme ve tetkiklerde, Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen bedel Azam Ziya GÜÇ’ün Red Oyuna karşılık Oy Çokluğu ile kabul edilmiş olup, Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz." denilmektedir.

   İmar Komisyonu'nun 12/12/2020 tarih 48 sayılı Kararında özetle; "Söz konusu 356,00 m² yüzölçümlü “Arsa” nitelikli taşınmazın satışının yapılmasına, komisyon üyemiz Semih YALIN’ın Red Oy kullanması sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 12/12/2020 tarih ve 33 Sayılı Kararı ile İmar Komisyonu'nun 12/02/2020 tarih ve 48 sayılı Kararının Komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine,  5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/e" maddesine dayanılarak Meclis üyeleri Azam Ziya GÜÇ,   Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ' in Red oylarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 61

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 03.03.2020 tarih ve 2887 sayılı "Yazı İşleri Müdürlüğü yönetmelik güncellemesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak güncellenerek hazırlanan 14 maddelik yönetmelik mevcudun Oybirliği ile kabul edilmiştir. 

 

 Belediye Başkanı tarafından, Gündemin 5’inci maddesinde görüşülerek İmar Komisyonu’na havale edilen konunun, komisyonca değerlendirilip karara bağlanması için Meclise 20 dakika ara verileceği bildirildi.

 

II. OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.03.2020 tarihli MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek İmar Komisyonuna havale edilen kararın görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 62

            Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 04/03/2020 tarih ve 49 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 485 ada 4 ve 5 parsellerin imar planı tadilatı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

       İlgili İmar Komisyonu Kararında özetle; "Söz konusu parseller incelendiğinde, 485 ada 4 parselin 11.06.1999 tarih 12 sayılı Dikili Meclis Kararı onaylı Uygulama İmar Planında “Endüstri Meslek Lisesi” kullanımında kalmaktadır. Tapuda Maliye Hazinesine ait taşınmazın kiralama ile şahsa 25 yıllığına tahsis edildiğine ilişkin sözleşme bulunmakta olup, kişinin Özel Eğitim Alanı yapma talebi bulunmaktadır. Buna ilişkin İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 22.01.2020 tarih ve 7457 sayılı kurum görüşünde Özel Eğitim Alanına dönüştürülmesine yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin yapılması gerektiği denilmektedir.” denildiğinden sunulan plan tadilatının, komisyonumuzca uygunluğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 04/03/2020 tarih ve 49 sayılı İmar Komisyonu Kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

 

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                   Nail ÇAĞLIYAN

             Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                      Meclis Kâtibi     

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum