Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.02.2015 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

04.02.2015 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 04.02.2015 tarihli ŞUBAT ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.02.2015 Çarşamba günü saat 14:00’de Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı. 
 
Gündemin 1.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin 2.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Nazire KÖSTEN, Murat DURAK,  Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Gazi AKINCI, Sunay YARAR, Engin ÖZKAN, Ahmet CANSEVEN, Hüsniye YILDIRIM, Ali İMREN, Nasuh SAK, M.Önder AKŞENGÜR ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Adil KIRGÖZ ve  Seyfettin UYSAL’ın mazeretli olarak toplantıya katılmadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin 3.maddesi gereği toplantıya katılmayan meclis üyelerinin mazeretleri oylanarak Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin 4.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 10.01.2015 tarihli Ocak Ayı II.Birleşim Meclis Toplantısı karar tutanakları dağıtıldı. Tutanakların aynı olduğuna karar verildi. Gündemin 5.maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkanlıkça soruldu. CHP Meclis Üyelerinin 04.02.2015 tarihli vermiş oldukları önergede; İlçemiz sınırları içerisindeki Cemevlerinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları doğrultusunda ibadet yeri kabul edilmesi ve belediye olanaklarından diğer ibadethaneler gibi yararlanabilmesinin talep edildiği görüldü. Önergenin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
Gündemin 6.maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Başkanlıkça, ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. 
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.01.2015 tarih 48 sayılı “Tam Zamanlı Veteriner Hekim, Eğitmen ve İnşaat Teknikeri istihdam edilmesi ve aylık ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.02.2015 tarih 53 sayılı “Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun Belediyemiz Norm Kadrosundan iptal edilerek yerine İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ve birimin kurulmasının görüşülmesi” hakkındaki yazısının ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
- Belediyemizin kardeş şehri olan Makedonya Demirkapı Belediyesi’nin 13-14 Şubat tarihlerinde düzenleyecekleri etkinlik için gönderdikleri davetiyenin görüşülmesi ek gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
Başka ilave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldüğünden Başkanlıkça oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.        
 
 
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO      : 19
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 20.01.2015 tarih 26 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 843 ada 11 parsel Belediye hissesinin diğer hissedar Veli CANER tarafından satın alma talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İsmetpaşa Mahallesi 843 ada 11 parseldeki 80,33 m² Belediye hissesinin Veli CANER’e satışına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO     : 20
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.01.2015 tarih 29 sayılı “Çandarlı Mahallesi 560 ada 12 parsel Belediye hissesinin diğer hissedar Gürel KÖYDEDURMAZ tarafından satın alma talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO     : 21
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 22.01.2015 tarih 28 sayılı “Çandarlı Mahallesi 566 ada 12 parsel Belediye hissesinin diğer hissedar Necla GÖKTEPELİ tarafından satın alma talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO     : 22
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 19.01.2015 tarih 23 sayılı “İsmetpaşa, Cumhuriyet, Gazipaşa, Kabakum, Deliktaş, Kocaoba, Çukuralan, Bademli ve Çandarlı Mahallelerinde bulunan Belediyemize ait dükkan, fafe, restoran, plaj, büfe ve tarla gibi taşınmazların kira değeri tespiti” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.  
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, ilgili taşınmazların güncel kira değerlerinin tespiti amacıyla Denge Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan kira değeri tespit çalışmacı Oy Birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO     : 23
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26.01.2015 tarih 38 sayılı “Çandarlı Mahallesi 558 ada 1 parsel taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi..
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Çandarlı Mahallesi 558 ada 1 parsel taşınmazın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na devrine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO     : 24
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.01.2015 tarih 46 sayılı “İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün Çalışma Yönetmelikleri” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce ilgili yönetmelikler Oy Birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM NO : 13
KARAR NO     : 25
Gündem gereği Salimbey Mahallesi 169 ada 1 parsel maliklerinin, ilgili parselin Belediyemizce satın alınması hakkındaki taleplerinin görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konu ile ilgili çalışmaların devam ettiği görülerek Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden İmar Komisyonu’na görüş bildirildikten sonra alınacak Komisyon kararı doğrultusunda tekrar görüşülmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 14
KARAR NO     : 26
Gündem gereği “Bitişik kitle nizamlı yapı adalarında inşaatların devamı “  hakkındaki İmar Komisyonunun 15.01.2015 tarih ve 2 sayılı kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konuyla ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrar görüşülmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 15
KARAR NO     : 27
Gündem gereği Dikili Sol Sahil Sulama Birliği’nin 517 ada 2 parsel arazinin Birliğe tahsis talebi hakkındaki 15.01.2015 tarih 6 sayılı İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konuyla ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrar görüşülmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 16
KARAR NO     : 28
Gündem gereği Belediyemiz sınırları içerisinde hafriyat toprağı depolanmasına ve inşaat/yıkıntı artıklarının geri kazanılmasına ilişkin uygun depolama alanlarının belirlenmesi hakkındaki 15.01.2015 tarih 3 sayılı İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konuyla ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrar görüşülmesine Oy Birliği ile karar verildi.
 
GÜNDEM NO : 17
KARAR NO     : 29
Gündem gereği S.S.Komşukent Yapı Kooperatifinin 474 ada 1 parsel trafo yerinin peşin veya taksitli olarak satış talebi hakkındaki 15.01.2015 tarih 5 sayılı İmar Komisyonu kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.
İlgili Komisyon kararında; Dikili Belediyesi adına 01.12.2014 tarihinde 142,54 m² trafo yeri olarak tescil edilen 474 ada 1 parselin S.S. Komşukent Konut Yapı Kooperatifi’ne peşin veya taksitli satışı Komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun görülmüştür.” denildiğinden, Meclisimizce yapılan görüşmelerde İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 18
KARAR NO     : 30
Gündem gereği Gazipaşa Mahallesi 222 ada 1 parsel ile ilgili talep hakkındaki İmar Komisyonu’nun 15.01.2015 tarih 4 sayılı kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konuyla ilgili çalışmalar devam ettiğinden çalışmalar tamamlandıktan sonra tekrar görüşülmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 19
KARAR NO     : 31
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.01.2015 tarih 74 sayılı “Bütçe İçi Aktarma” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
2015 Yılı Gider bütçemiz hazırlanırken 46.35.14.42.01.3.9 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bütçesine 121.000,00.- TL ödenek konulduğu,  Strateji Geliştirme Müdürlüğü Norm Kadroları  05/11/2014 tarih ve 182 sayılı Meclis Kararı ile  Yapı Kontrol Müdürlüğü olarak değiştirildiği görülmüştür.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin  36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeylerine göre 46.35.14.42.01.3.9 Strateji Geliştirme Müdürlüğü Bütçesinin tamamının 46.35.14.09.06.1.0 Yapı Kontrol Müdürlüğüne ekli listede yer alan gider kalemlerine toplam 121.000,00 TL, 
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin  36. maddesinin 2. fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeylerine göre, 46.35.14.02 .01.1.1.07.01.06.49 Başkanlık Özel Kalem Diğer Teşebbüsler gider kaleminden 46.35.14.09.6.1.0.03.05.04.01 Yapı Kontrol Müdürlüğü Müteahhitlik hizmetleri gider kalemine  1.000.000,00.- TL sı olmak üzere toplam 1.121.000,00.- TL     Bütçe içi aktarma yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
 
 
GÜNDEM NO : 20
KARAR NO     : 32
Gündem gereği Belediyemize ait ekonomik ömrü dolan araçların hurdaya ayrılarak satışına ve Belediyemizin hizmetlerinin devamı yönünde yeni araç alımının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Belediyemiz hizmetlerinin daha sağlıklı ve verimli yürütülebilmesi açısından hurda olan araçlarımızın hurdaya ayrılması ve tamir masrafı yüksek olan araçların elden çıkarılarak ihtiyaca göre binek araç alınmasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 21
KARAR NO     : 33
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 30.01.2015 tarih 48 sayılı “Veteriner Hekim, İnşaat Teknikeri ve Eğitmen kadrolarında Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel istihdam edilmesi ve aylık ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak Veteriner Hekim, Eğitmen ve İnşaat Teknikeri çalıştırılmasına, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 4 Sıra Nolu Genelgesi ve ekindeki 1 ve 2  nolu cetvellere dayanılarak aylık ücretlerinin Veteriner Hekim 2.143,37.-TL.(net) + ek ödeme, İnşaat Teknikeri 1.817,13.-TL.(net)+ek ödeme, Eğitmen 1.404,58.-TL.(net) + ek ödeme olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 22
KARAR NO     : 34
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 03.02.2015 tarih ve 53 sayılı “Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun Belediyemiz Norm Kadrosundan iptal edilerek, yerine İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ve birimin kurulması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, Belediyemiz Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan bir adet G.İ.H. sınıfındaki 1.derece Tarımsal Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek yerine G.İ.H. sınıfında 1.derece İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesine ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü biriminin oluşturulmasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 23
KARAR NO     : 35
Gündem gereği Belediyemizin Kardeş Şehri olan Makedonya Demirkapı Belediyesi’nden 13-14 Şubat 2015 tarihlerinde düzenleyeceği etkinliğe katılmak üzere davet yazısı gönderildiğinden konunun görüşülmesine geçildi. Makedonya Demirkapı Belediyesi davet yazısı okundu, dinlendi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde, bu etkinliğe katılımın uygun olduğuna, Belediye Başkanı ve Belediyemizi temsilen Altı Meclis Üyesinin etkinliğe katılmasına Oy Birliği ile karar verildi.
GÜNDEM NO : 24
KARAR NO     : 36
Gündem gereği İlçemiz sınırları içerisindeki Cemevleri’nin ibadet yeri kabul edilmesi hakkındaki Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyelerinin vermiş oldukları önergenin görüşülmesine geçildi. 
Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 02.Aralık.2014 tarihli kararları doğrultusunda ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “14/b” ve “15/a” maddeleri uyarınca ilçemiz sınırları içerisinde bulunan cemevlerinin ibadet yeri sayılası ile diğer ibadethanelere tanınan yasal hak ve olanaklardan yararlandırılmasına iyi niyet ve temenni kararı olarak AKP Meclis Üyeleri M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Çekimser oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.
 
Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkanlıkça oturuma son verildi.       
 
    Mustafa TOSUN              Nazire KÖSTEN                     Murat DURAK   
    Belediye Başkanı               Meclis Kâtibi          Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum