Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

04.01.2017 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

04.01.2017 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

04.01.2017 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 04.01.2017 tarihli OCAK ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 04.01.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden  Nazire KÖSTEN, Hüsniye YILDIRIM, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Ahmet CANSEVEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Murat DURAK’ın ise mazeretli olarak toplantıya katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyesinin mazereti Belediye Başkan Vekili tarafından oylamaya sunularak mazeretin kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 07.12.2016 tarihli Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkan Vekili tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkan Vekilince ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Zabıta Müdürlüğünün 02.01.2017 tarih ve 4 sayılı “Zabıta Personeli aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 1

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün “Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereği Denetim Komisyonu üyeleri seçiminin yapılması ve komisyon üye ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Denetim Komisyonu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK‘ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğuyla karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereği Denetim Komisyonu emrinde görevlendirmek üzere 1 uzman kişi çalıştırılmasına ve yine 25.maddenin 3’üncü fıkrasına dayanılarak hesaplanan günlük ücretin (192,12.-TL. Brüt) uzman kişiye ödenmesine ayrıca uzman kişi çalışma süresinin 45 gün olarak belirlenmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK‘ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğuyla karar verildi. Komisyonda görevlendirilecek Meclis Üyeleri ücretlerinin Brüt 87,82.-TL. olarak belirlenmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK‘ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22.maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda, Ahmet CANSEVEN 11 Oy, Hüsniye YILDIRIM 11 Oy ve Sunay YARAR 11 Oy alarak Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 2

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 20/12/2016 tarih ve 300 sayılı “Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 32.maddesine dayanılarak yapılan hesaplama sonucunda Meclis Üyeleri Huzur Hakkı ücretinin, Belediye Başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birine tekabül eden 87,82.-TL.‘nın (Brüt) belirlenmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK‘ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 3

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 541 sayılı “Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmeli personellerin sözleşmelerinin 1 yıl daha yenilenmesine ve aylık net ücretlerinin;

-Avukat                     : 2.542,01.-TL. + Ek Ödeme

-Mühendis                : 2.749,99.-TL. + Ek Ödeme

-Şehir Plancısı          : 2.749,99.-TL. + Ek Ödeme

-Mimar                      : 2.749,99.-TL. + Ek Ödeme

-Tekniker                  : 2.182,24.-TL. + Ek Ödeme

-Teknisyen                : 1.757,85.-TL. + Ek Ödeme

-Ekonomist               : 1.757,40.-TL. + Ek Ödeme

-Veteriner Hekim    : 2.577,40.-TL. + Ek Ödeme

-Kısmi Zamanlı Veteriner Hekim : 1.288,71.-TL. olarak belirlenmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK‘ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 4

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 09/12/2016 tarih ve 519 sayılı “5.derece Mimar kadrosunda tam zamanlı Mimar çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 2017 yılında 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince norm kadro cetvelinde boş bulunan 5.derece Mimar kadrosunda tam zamanlı Mimar çalıştırılmasına ve aylık net ücretinin 2.749,99.-TL. + Ek Ödeme olarak belirlenmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 5

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 27/12/2016 tarih ve 540 sayılı “İptal-İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 5.derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine 3.derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesi ile ilgili iptal-ihdas cetvelinin sunulduğu ve gerekli meclis kararının alınmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 5.derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun iptal edilerek yerine 3.derece Bilgisayar İşletmeni kadrosunun ihdas edilmesine M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın Red oylarına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilerek hazırlanan İptal-ihdas cetveli karar ekinde sunulmuştur.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 6

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2016 tarih ve 5778 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2186 ada 362 ada bitişiği köşk tipi trafo için plan değişikliği talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 7

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2016 tarih ve 5777 sayılı “Çandarlı Mahallesi 568 ada doğusu 20J-1A paftada köşk tipi trafo için plan değişikliği talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 8

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2016 tarih ve 5776 sayılı “Salihler Mahallesi 281 ada 301 nolu adalar arasındaki trafo yeri plan değişikliği talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 9

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2016 tarih ve 5775 sayılı “Salimbey Mahallesi 162 ada bitişiğindeki yeşil alanda köşk tipi trafo için plan değişikliği talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.  

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 10

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2016 tarih ve 5774 sayılı “Denizköy Mahallesi 117 adanın batısında bulunan alana köşk tipi trafo yapılması için plan değişikliği talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.  

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 11

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15/12/2016 tarih ve 5773 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 124, 126 ve 99 ada çevresi köşk tipi trafo yapımı için plan değişikliği talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.  

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 12

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19/12/2016 tarih ve 5828 sayılı “Salihler Mahallesi Ay-Ko Sitesinin doğusunda bulunan trafo binasının Gediz A.Ş.’ne devrinin yapılabilmesi için imar planı değişikliği talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.  

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 13

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21/12/2016 tarih ve 5872 sayılı “Çandarlı Mahallesi 2348, 2357 ve 4537 parsellerin ve imar adasında bulunan parsellerin yapılaşması ve imar uygulaması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesi gereği konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.  

 

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO      : 14

            Gündem gereği 29-31 Ocak 2017’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan “Çocuklar Radar Altında” konulu Uluslararası NOW Konferansı’na yabancı dil bilgisi bulunan Belediyemiz Basın Biriminde görevli personelimiz Gönenç TURAN’ın katılımının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 29-31 Ocak 2017’de Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenecek olan “Çocuklar Radar Altında” konulu Uluslararası NOW Konferansı’na yabancı dil bilgisi bulunan Belediyemiz Basın Biriminde görevli personelimiz Gönenç TURAN’ın katılmasına, konferans başlangıç tarihinin 29/01/2017 olması nedeniyle yurt dışı çıkış işlemlerinin 28/01/2017 tarihi itibariyle yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 15

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 21/12/2016 tarih ve 30 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 40 adadaki yapılaşma koşullarına ilişkin imar planı değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 21/12/2016 tarih ve 30 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 16

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 21/12/2016 tarih ve 31 sayılı “Gazipaşa Mahallesi Kanlıçukur Mevkii 241 ada 20 parseldeki alanın ağaçlandırılıp Pınar Doğan Hatıra Ormanı olarak düzenlenmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 21/12/2016 tarih ve 31 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 17

            Gündem gereği İsimlendirme Komisyonunun 14/12/2016 tarih ve 4 sayılı “Park isimlendirmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.                

Meclisimizce yapılan görüşmelerde, 14/12/2016 tarih ve 4 sayılı İsimlendirme Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun “18/n” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 18

            Gündem gereği Zabıta Müdürlüğünün 02/01/2017 tarih ve 4 sayılı “Zabıta personeli aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Zabıta Müdürlüğü yazısı kabul edilerek, zabıta personellerine 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Brüt 602.-TL. aylık fazla çalışma ücretinin ödenmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkan Vekili tarafından Şubat Meclisinin 01.02.2017 tarihinde Çandarlı Belediye Hizmet Binasında Saat 14:00’de yapılacağı duyurularak oturuma son verildi.

 

     Evren EVRENOSOĞLU             Nazire KÖSTEN                    Hüsniye YILDIRIM            

      Belediye Başkan Vekili                           Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum