Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.10.2018 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

03.10.2018 TARİHLİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.10.2018 tarihli EKİM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.10.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I. Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN,  Gazi AKINCI, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Seyfettin UYSAL’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Adil KIRGÖZ, Nazire KÖSTEN, Hüsniye YILDIRIM, Hasan AKSOY ve M.Önder AKŞENGÜR’ün mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 26.09.2018 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantısı Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Meclis I. Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu. Önerge verilmediği görüldü.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Meclis I. Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • Act.Now tarafından gönderilen 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Almanya’nın Hameln-Pyrmont kentinde gerçekleştirilecek olan “Mülteci Sorununa Dair Belediye Projelerinin Fonlandırılması ve Çocuk Hakları Çalıştayı” konulu davetiye okundu, dinlendi. Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

            Meclis I. Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 146

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 24/09/2018 tarih ve 198 sayılı “2019 Yılı Tahmini Bütçesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            İlgi yazıdan; 27/05/2016 tarih ve 29724 Sayılı Mükerrer Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24.maddesi gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2019 Mali Yılı Bütçe Tasarısının Belediye Meclisimizde görüşülmek üzere sunulduğu görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.         

 

 

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 147

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2018 tarih ve 199 sayılı “2019 Yılı Ücret Tarifesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            İlgi yazıdan; belediyemiz tarafından uygulanacak olan ve 2019 yılı tahmini bütçesinin eki niteliğini taşıyan 2019 yılı ücret tarifesi cetvelinin, Belediyemiz meclisinde görüşülmek üzere sunulduğu görülmüştür.   

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 148

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/09/2018 tarih ve 200 sayılı “2019 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            İlgi yazıdan; Belediyemiz tarafından uygulanacak olan ve 2019 yılı tahmini bütçesinin eki niteliğini taşıyan 2019 yılı içinde uygulanacak olan Evsel Katı Atık Ücret Tarifesi hazırlanarak, belediyemiz meclisinde görüşülmek üzere sunulduğu görülmüştür.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 149

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 13/09/2018 tarih ve 36 sayılı “Çandarlı Mahallesi Ada Mevkii 2840 parselin ifraz işlemi ve yola cephesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 13/09/2018 tarih ve 36 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 150

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 13/09/2018 tarih ve 37 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli İlave Uygulama İmar Planı ve Plan Notu Değişikliği” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 13/09/2018 tarih ve 37 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 151

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 14/09/2018 tarih ve 38 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 25İ-2B paftasında yer alan Rafet Kayakıran ile 14 Eylül Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 14/09/2018 tarih ve 38 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 152

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 14/09/2018 tarih ve 39 sayılı “Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-2 paftasında yer alan 334 ile 340 Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 14/09/2018 tarih ve 39 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 153

            Gündem gereği Act.Now tarafından 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Almanya’nın Hameln-Pyrmont kentinde gerçekleştirilecek olan “Mülteci Sorununa Dair Belediye Projelerinin Fonlandırılması ve Çocuk Hakları Çalıştayı”’na katılım davetiyesinin görüşülmesine geçildi. Davetiye okundu, dinlendi.

            Meclisimize yapılan görüşmelerde; 8-11 Kasım 2018 tarihlerinde Almanya’nın Hameln-Pyrmont kentinde gerçekleştirilecek olan “Mülteci Sorununa Dair Belediye Projelerinin Fonlandırılması ve Çocuk Hakları Çalıştayı”’na Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un ve yabancı dilbilgisi bulunan Belediyemiz Basın Biriminde görevli personelimiz Gönenç TURAN’ın katılmasına Nasuh SAK, Ali İMREN ve Seyfettin UYSAL’ın Red Oylarına karşılık mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

            Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından 05/10/2018 tarihinde Cuma günü Saat 10:00’da Belediye Kültür Salonunda II.Birleşim yapılacağı duyurularak, gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

 

 

 

 

        Çiğdem ELİBOL                            Murat DURAK                      Engin ÖZKAN  

     Meclis I.Başkan Vekili                      Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum