Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.08.2016 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

03.08.2016 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

03.08.2016 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli AĞUSTOS ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.08.2016 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR,  Engin ÖZKAN,  Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI , M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN, Nasuh SAK ve Hasan AKSOY’un bugünkü toplantıya katıldığı, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet CANSEVEN ve Seyfettin UYSAL’ın toplantıya mazeretleri nedeniyle katılamadığı tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Başkan Vekilince oylamaya sunularak mazeretlerin kabulüne Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 11.07.2016 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanaklarında hata olup olmadığı Belediye Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Başkan Vekilince soruldu.

-          Mehmet Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın “15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin isminin yaşayacağı uygun görülen bir parka Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR’in isminin verilmesi” hakkında vermiş oldukları önerge okundu. Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

-          Mehmet Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın “15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine ilişkin hazırlanan Bildirinin Meclisin Ortak Bildirisi haline dönüştürülmesi” hakkında vermiş oldukları önerge okundu. Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkan Vekilince ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            Plan ve Bütçe Komisyonunun “14 adet otobüs durağı, 13 adet raket, 1 adet mega light, 1 adet reklam kulesi, 10 adet billboard kullanım ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki kararı okundu. Ek Gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

               Başkan Vekilince oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 78

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 13/07/2016 tarih ve 197 sayılı "Hibe edilen otomobil" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     İlgi yazıdan; mülkiyeti Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürlüğüne ait 35 CJD 53 plaka nolu 1 adet 2000 model Renault marka Escape tip otomobilin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/06/2016 tarih ve 97509404.301.05.547 sayılı kararı ile Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; söz konusu aracın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince bedelsiz olarak hibesinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 79

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20/07/2016 tarih ve 3620 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 252 ada 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki yapının 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası gereği yıkılarak yeniden yapılaşmaya yönelik izin verilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 80

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25/07/2016 tarih ve 209 sayılı "Hibe edilen su tankeri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     İlgi yazıdan; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/06/2016 tarih ve 97509404.301.05.592 sayılı kararı gereğince Belediyemizce talep edilen 2000 Model 35 EKJ 15 plakalı Su Tankerinin Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; söz konusu aracın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince bedelsiz olarak hibesinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 81

Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 25/07/2016 tarih ve 210 sayılı "Hibe edilen damperli kamyon" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

    İlgi yazıdan; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/06/2016 tarih ve 97509404.301.05.592 sayılı kararı gereğince Belediyemizce talep edilen 2001 Model 35 LL 680 BMC damperli kamyonun Belediyemize bedelsiz olarak hibe edilmesine karar verildiği anlaşılmıştır.

   Meclisimizce yapılan görüşmelerde; söz konusu aracın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesi gereğince bedelsiz olarak hibesinin kabul edilerek demirbaş kayıtlarına geçirilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 82

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 01/08/2016 tarih ve 3857 sayılı "Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin Çandarlı Mahallesindeki 25İ-2a pafta trafo alanına ilişkin imar planı değişikliği talebi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 83

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27/07/2016 tarih ve 3807 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 33 ada 6 parselde bulunan eski belediye binasının kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 84

             Gündem gereği İmar Komisyonunun 25/07/2016 tarih ve 15 sayılı "Balık Pazar Yeri" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

        İlgili Komisyon kararında; "Belediye Meclisi'nin 11/07/2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 14/06/2016 tarih ve 252 sayılı "Uluköşk Aile Çay Bahçesi yanında bulunan alanın Balık Pazar Yeri olarak belirlenmesi" hakkındaki dosya Komisyonumuzca 25/07/2016 tarihinde yapılan toplantısında görüşülmüştür.

               Belediye Meclisimizin 26/06/2013 tarih ve 109 sayılı kararı ile Kadın El Emeği Pazarı olarak belirlenen alanın, ilçemiz balıkçılarının hijyen standartlarına uygun sağlıklı satış yapabilecekleri Balık Pazar Yeri olarak belirlenmesi konusunda;

1-Belediyemize ait Salimbey Mahallesi 174 ada 1 parselin onaylı imar planında YEŞİL ALAN'da kaldığı

2-Öneri Balık Pazar Yerinin "Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Yönetmeliği" hükümlerine göre çevreyi, araç giriş çıkış ve park nedeniyle trafik açısından olumsuz etkileyeceği faktörleri de göz önünde bulundurularak, Komisyonumuzca Oy Birliği ile uygun görülmemiştir.  Konunun Belediyemiz Meclisince değerlendirilmesini arz ederiz. " denildiği görülmüştür.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 11/07/2016 tarih ve 67 sayılı Belediye Meclis kararı ile konunun İmar Komisyonu, Çevre Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonuna havale edildiği ancak Çevre Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonundan konuyla ilgili raporlar gelmediği için Komisyonların kararlarının beklenmesine ve konunun gündemde kalmasına Oy Birliği ile karar verildi.   

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO      : 85

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonunun 19/07/2016 tarih ve 6 sayılı "14 adet otobüs durağı, 13 adet raket, 1 adet mega light, 1 adet reklam kulesi, 10 adet billboard kullanım ücretleri" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

     İlgili Komisyon kararında; "Belediye Meclisinin 11/07/2016 tarih ve 71 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 23/06/2016 tarih ve 272 sayılı "14 adet otobüs durağı, 13 adet raket, 1 adet mega light, 1 adet reklam kulesi, 10 adet billboard kullanım ücretlerinin belirlenmesi" konulu dosya Komisyonumuzca incelenmiş olup;

            Otobüs durağı haftalık 300,00.-TL.

            Raket haftalık               300,00.-TL.

            Mega Light haftalık     400,00.-TL.

            Reklam Kulesi haftalık 400,00.-TL.

            Billboard haftalık          300,00.-TL.      

          Belediyenin ihtiyacının olması halinde kiraya verilmemesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir. Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmesini arz ederiz." denildiği görülmüştür.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 19/07/2016 tarih ve 6 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 86

Gündem gereği M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerinin isminin yaşayacağı uygun görülen bir parka Şehit Astsubay Ömer HALİSDEMİR'in isminin verilmesi" hakkındaki 03/08/2016 tarihli önerge okundu, dinlendi.

      Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Belediye Başkan Vekilince, Bildiriyi görüşmeden önce 10 dakika ara verileceği belirtilerek Meclis Toplantısı 1.Oturumu kapatıldı.

 

OTURUM NO : 2

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.08.2016 tarihli Ağustos ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi. Oturum No:2 Toplantı Tarihi: 03.08.2016 Çarşamba günü Belediye Kültür Salonunda toplandı.

1. Oturuma katılan üyelerin 2. Oturumda da hazır bulunduğu, ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Belediye Başkan Vekilince 2.Oturum açıldı.

 

GÜNDEM NO : 10

 

Gündem gereği M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK'ın 03/08/2016 tarihli "15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimine ilişkin hazırlanan Bildirinin Meclisin Ortak Bildirisi haline dönüştürülmesi" hakkındaki önergenin görüşülmesine geçildi. Önerge ve eki Bildirge Belediye Meclisinin İkinci Oturumunda okundu, dinlendi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediye Başkan Vekili Evren EVRENOSOĞLU, Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Çiğdem ELİBOL, Sunay YARAR, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Engin ÖZKAN ve Hasan AKSOY'un, Cumhuriyete ve Demokrasiye yapılan sivil veya askeri her türlü darbeye karşı oldukları düşüncesi vurgulanarak, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kınanmıştır.

 

 

           Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Başkan Vekilince oturuma son verildi.        

 

 

 

 

 

    Evren EVRENOSOĞLU                Murat DURAK                        Nazire KÖSTEN

        Belediye Başkan V.                     Meclis Kâtibi                             Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum