Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.07.2019 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

03.07.2019 TARİHLİ TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.07.2019 tarihli TEMMUZ Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.07.2019 Çarşamba günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı görüldü. Gündemin III. Maddesine geçildiğinde, mazeret bildiren olmadığı görüldüğünden diğer maddeye geçildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 10/06/2019 tarihli Haziran Ayı I.Birleşimine ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Meclis I.Başkan Vekilince soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından soruldu. Meclis üyesi Hakan BUDAK tarafından önerge sunulduğu görüldü. İlgili önergede; Kocaoba Mahallesi Eşektepe Mevkii 88 parseldeki alanın 25 m²’lik kısmının su kuyusu açılması için İZSU’ya tahsisinin değerlendirilmesinin talep edildiği görülerek, ilgili önergenin gündem maddesi yapılması konusunda Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01/07/2019 tarih ve 207 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2046 ada 7 parsel arsa nitelikli taşınmazın hisse satışı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması, yapılan oylama sonucu Oy Birliği ile kabul edilmiştir.
  2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01/07/2019 tarih ve 214 sayılı “Belediyemiz mülkiyetinde olan ve imar planında sosyal donatı ve mera alanında kalmayan taşınmazlar üzerinde bulunan ve imar barışıyla yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların bulunduğu taşınmazların, yapı sahiplerine doğrudan satışı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması, yapılan oylama sonucu Oy Birliği ile kabul edilmiştir.
  3. Hukuk İşleri’nin 02/07/2019 tarih ve 82 sayılı “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışırken iş akdini fesih eden işçinin kıdem tazminatı alacağına ilişkin konunun değerlendirilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması, yapılan oylama sonucu Oy Birliği ile kabul edilmiştir.

Meclis gündemine ilişkin raporlar, incelenmek üzere meclis toplantı tarihinden önce meclis üyelerine dağıtıldığından Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edilerek Çiler GÜREL tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.  

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 86

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/06/2019 tarih ve 192 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1702 ada 10 parseldeki belediye hissesi satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Çandarlı Mahallesi 1702 ada 10 parseldeki 15,80 m² belediye hissesinin 3194 Sayılı Kanun’un 17.maddesine istinaden satışı talep edildiğinden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak satışına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 87

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25/06/2019 tarih ve 269 sayılı “35 H 0325 plakalı Renault Megane resmi aracın, geçici olarak bedelsiz İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne tahsisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 31.maddesi (4)(Değişik:4/5/2010-2010/504 K.) fıkrasına dayanılarak, 35 H 0325 plakalı Renault Megane resmi aracın bedelsiz olarak Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 31/12/2019 tarihine kadar geçici olarak tahsis edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO  : 3

KARAR NO     : 88

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 25/06/2019 tarih ve 270 sayılı “Yıllara sari ihale yetkisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 67.maddesine dayanılarak, kent temizliği süreklilik gerektiren hizmet olması ve diğer hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmemiz için çöp arabası, iş makinesi ve diğer ihtiyaç duyulan araçların kiralama işi yıllara sari iş olması nedeniyle 15 (onbeş) aylığına ihale yapılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 89

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 26/06/2019 tarih ve 202 sayılı “Çiftçi Malları Koruma Meclisi’nin yer tahsisi talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; mülkiyeti belediyemize ait olan İsmetpaşa Mahallesi 7.Sokak No:9/8 adresinde bulunan dükkanın asli görev ve hizmetlerinde kullanılması şartıyla Çiftçi Malları Koruma Meclisi’ne aylık 120,00.-TL. (Yüzyirmitürklirası) bedelle bir yıllığına tahsis edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” ve “75/d” maddelerine istinaden Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 90

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 27/06/2019 tarih ve 201 sayılı “Belediyemize ait taşınmazların satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 91

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 28/06/2019 tarih ve 285 sayılı “Belediyemize ait sekiz adet aracın arıza masraflarının yüksek maliyetlere sebebiyet vermesi nedeniyle satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde belediye garajında bulunan, kullanımına artık ihtiyacımızın olmadığı ve tamirat masraflarının yüksek maliyetlere sebebiyet vermesi nedeniyle sekiz adet aracın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri doğrultusunda satışına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 92

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/06/2019 tarih ve 8 sayılı “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen sportif hobi ve müzik etkinliklerinden alınacak aylık hizmet bedeli” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 14/06/2019 tarih ve 8 sayılı kararında, “sportif hobi ve müzik etkinliklerinden alınacak aylık ücretin 70,00.-TL. (Yetmiştürklirası) olarak belirlenmesine” karar verildiği görülerek, Plan ve Bütçe Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 93

            Gündem gereği İsimlendirme Komisyonu’nun 17/06/2019 tarih ve 3 sayılı “Şafak Pavey Gençlik Merkezi’nin isminin değiştirilmesi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 17/06/2019 tarih ve 3 sayılı İsimlendirme Komisyonu Kararında, Şafak Pavey Gençlik Merkezi isminin “Yakamoz Kafe Restoran” olarak değiştirilmesine karar verildiği görülerek, İsimlendirme Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabulüne 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/n” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 94

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01/07/2019 tarih ve 207 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2046 ada 7 parsel arsa nitelikli taşınmazın hisse satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 95

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 01/07/2019 tarih ve 214 sayılı “Belediyemiz mülkiyetinde olan ve imar planında sosyal donatı ve mera alanında kalmayan taşınmazlar üzerinde bulunan ve imar barışıyla yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların bulunduğu taşınmazların, yapı sahiplerine doğrudan satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havalesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 96

            Gündem gereği Hukuk İşleri’nin 02/07/2019 tarih ve 82 sayılı “Belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışırken iş akdini fesih eden işçinin kıdem tazminatı alacağına ilişkin konunun değerlendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemiz Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışmakta iken 22/05/2019 tarihinde maaşların düzensiz ödenmesi nedeni ile iş akdini fesih eden Erhan SONGURTEKİN, Dikili Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2018/476 Esas Sayılı dosyası ile tazminat alacakları için açmış olduğu dava ile kıdem tazminatı alacağına ilişkin olarak, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/h” bendine dayanılarak belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar verilmesine, sulhun yapılması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : -

            Gündem gereği Meclis Üyesi Hakan BUDAK’ın 03/07/2019 tarihli önergesinin görüşülmesine geçildi. Önerge okundu, dinlendi.

            İlgili önergede; Kocaoba Mahallesi Eşektepe Mevkii 88 parsel 2.750 m² alanın 25 m²’sine su kuyusu açılması için İzsu’ya tahsisinin talep edildiği görüşmüştür.        Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konuyla ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden yazılı bilgi alınmak üzere oturuma ara verilmesine karar verilmiştir.

03/07/2019 Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 2.Oturumu:

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 97

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 03/07/2019 tarih ve 221 sayılı “Kocaoba Mahallesi Eşektepe Mevkii 88 parseldeki taşınmaz üzerinde 25 m²’lik alanın su kuyusu açılması için İzsu’ya tahsisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “75/d” maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47.maddesi uyarınca belediyemize ait Kocaoba Mahallesi Eşektepe Mevkii 88 parsel taşınmazın 25 m²’lik kısmında su kuyusu açılabilmesi için İZSU adına tahsis edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından oturuma son verildi.

 

             Çiler GÜREL                          Ali KARAKUŞ                     Nail ÇAĞLIYAN

         Meclis I.Başkan V.                      Meclis Kâtibi                        Meclis Katibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum