Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.03.2021 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

03.03.2021 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

 03.03.2021 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 03.03.2021 tarihli MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.03.2021 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL,  Doğan İKİZ, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hakan Yıldırım DEMİR, Hüsniye YILDIRIM, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Mustafa DEMİREL’in ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyesinin mazereti Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeret Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 03/02/2021 tarihli Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu.

  • Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen; 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirtilen riskli alanların tespitinin yapılması hakkındaki önerge okundu, dinlendi.  Belediye Başkanı tarafından,  önergenin gündem maddesi yapılıp yapılmayacağına dair oylama yapıldı. Önergenin gündem maddesi yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.
  • Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen şehir içi trafik yoğunluğuna ek olarak, araçların uygun olmayan yerlerde park etmesi nedeniyle yapı ruhsatlarından alınan otopark ücretlerinin biriktiği fonu kullanarak imar planı açısından uygun yerlerde katlı otoparklar yapılması hakkında önerge okundu, dinlendi. Belediye Başkanı, konuyla ilgili çalışmaların yapılıyor olduğu, Büyükşehir Belediyesi tarafından da takip edildiği belirtildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09/02/2021 tarih ve 1828 sayılı “Yaylayurt Mahallesi 106 ada 2 parselde 45,68 m²’lik kısmında yeni su kuyusu açılabilmesi için İzsu adına tahsisi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.
  2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 24/02/2021 tarih 2564 sayılı “Oryantiring branşında milli sporcu olduğunu bildiren Ayşe BOZKURT’un talebi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.
  3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/03/2021 tarih 2888 sayılı “Tarımsal amaçlı kullanılan 2/B taşınmazların satın alınması” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  4. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03/03/2021 tarih ve 2957 sayılı “Doğalgaz için verilecek taahhütlerin değerlendirilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.
  5. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 03/03/2021 tarih ve 2955 sayılı “Çay ocağında satışa sunulacak ürünlerin fiyatları” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

 

Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi. Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO     : 41

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 12/02/2021 tarih ve 2015 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 647 ada 9 parsel arsa nitelikli taşınmaz üzerindeki 143,00 m² belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 42

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 23/02/2021 tarih ve 2463 sayılı Çandarlı Mahallesi 500’lü adaların imar durumları” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 43

            Gündem gereği Personel İşleri Biriminin 24/02/2021 tarih ve 2563 sayılı “Belediyemiz ile yetkili sendika Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm-Yerel-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yapılması ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemizde görev yapmakta bulunan memur personelin mali, sosyal ve özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin olarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrası ve Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 Yıllarını Kapsayan 5. Dönem Toplu Sözleşmenin Dördüncü Bölüm Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşmenin 6'ncı maddesi doğrultusunda geçici 14 maddesi gereğince; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15'inci maddesi hükümleri çerçevesinde belediyemiz ile yetkili sendika Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN) arasında sosyal denge sözleşmesi yapılmasına ve bu hususta Belediye Başkanına yetki verilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 44

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 24/02/2021 tarih ve 2562 sayılı “İlçemiz kent merkezinde bulunan 13.Sokak’ta yapılacak çalışmalar” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. Komisyonların verilecek arada konuyu değerlendirerek, ikinci oturumda verdikleri kararların görüşüleceği Belediye Başkanı tarafından bildirilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 45

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/02/2021 tarih ve 2597 sayılı “Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar Mahallesi’ndeki taşınmazların satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 46

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25/02/2021 tarih ve 2641 sayılı “İsmetpaşa, Çandarlı, Gazipaşa ve Salihler Mahallelerinde 7 adet trafonun planlara işlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 47

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 09/02/2021 tarih ve 1828 sayılı “Yaylayurt Mahallesi 106 ada 2 parselde 45,68 m²’lik kısımda yeni su kuyusu açılabilmesi için İzsu adına tahsisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.  Komisyonun verilecek arada konuyu değerlendirerek, ikinci oturumda vereceği kararın görüşüleceği Belediye Başkanı tarafından bildirilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 48

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 24/02/2021 tarih ve 2564 sayılı “Oryantiring branşında milli sporcu olduğunu bildiren Ayşe BOZKURT’un talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.  Komisyonun, verilecek arada konuyu değerlendirerek, ikinci oturumda vereceği kararın görüşüleceği Belediye Başkanı tarafından bildirilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 49

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/03/2021 tarih ve 2888 sayılı “Tarımsal amaçlı kullanılan 2/B taşınmazlarının satın alınması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 50

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 03/03/2021 tarih ve 2957 sayılı “Doğal gaz için verilecek taahhütler” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 51

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 03/03/2021 tarih ve 2955 sayılı “Çay ocağında satışa sunulacak ürünlerin fiyatları” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.  Komisyonun, verilecek arada konuyu değerlendirerek, ikinci oturumda vereceği kararın görüşüleceği Belediye Başkanı tarafından bildirilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 52

            Gündem gereği Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen “6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında belirtilen riskli alanların tespitinin yapılması” hakkındaki önerge okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

 

Belediye Başkanı tarafından, II.Oturumda görüşülmek üzere komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi için oturuma 20 dakika ara verileceği belirtilmiştir.

 

II. OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.03.2021 tarihli MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek Komisyonlara havale edilen kararların görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO    : 53

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 03/03/2021 tarih ve 5 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/03/2021 tarih ve 7 sayılı “İlçemiz kent merkezinde bulunan 13.Sokak’ta yapılacak çalışmalar” hakkındaki kararlarının görüşülmesine geçildi.

İmar Komisyonu’nun 03/03/2021 tarih ve 5 sayılı kararında özetle; “Belediye Kanunun 14. Maddesinin b bendinde “b) (…)(2) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; mabetlerin yapımı, bakımı, onarımını yapabilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. (Değişik ikinci cümle: 12/11/2012-6360/17 md.” denilmekte olduğu ve yine aynı kanunun 73. Maddesinin 14. fıkrasında "Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masrafların tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir. Cephe değişikliği yapılacak binalarda telif hakkı sahibi proje müelliflerine talep etmeleri hâlinde, değiştirilecek cephe veya cephelerin beher metrekaresi için bir günlük net asgari ücret tutarını geçmemek üzere telif hakkı ödenir. Büyükşehir belediye meclisince uygun görülmesi hâlinde, büyükşehir belediyesi içindeki ilçe belediyeleri kendi sınırları içinde bu fıkrada belirtilen iş ve işlemleri yapabilir." denilmekte olduğu anlaşıldığından, söz konusu işlemin yapılmasında sakınca olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/03/2021 tarih ve 7 sayılı kararında özetle;Konu ile ilgili olarak İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan gerekli izinler alındığı görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 73.maddesinin 14.fıkrasına istinaden, yapılacak giderler için ilgili müdürlük bütçesinde gerekli ödeneğin bulunduğu tespit edildiğinden uygunluğuna Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

Meclisimize yapılan görüşmelerde; 03/03/2021 tarih ve 5 sayılı İmar Komisyonu Kararının ve 03/03/2021 tarih ve 7 sayılı kararının, komisyonlardan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 54

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 03/03/2021 tarih ve 6 sayılı “Yaylayurt Mahallesi 106 ada 2 parselde 45,68 m²’lik kısımda yeni su kuyusu açılabilmesi için İzsu adına tahsisi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            İmar Komisyonu’nun 03/03/2021 tarih ve 6 sayılı kararında özetle; “Söz konusu parselin 45,68 m²’lik kısmının tahsisinin talep edildiği, 1/25000 Ölçekli Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında seyrek yoğunluklu mevcut konut alanı olarak planlı olduğu anlaşıldığından, tahsis işlemi komisyonumuzca Oy Birliği ile kabul edilmiştir.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 03/03/2021 tarih ve 6 sayılı İmar Komisyonu kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilerek, Yaylayurt Mahallesi 106 ada 2 parselde 45,68 m²’lik kısımda yeni su kuyusu açılabilmesi için 10 yıllığına İzsu adına tahsis edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesi ve “75/d” maddelerine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 55

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/03/2021 tarih ve 8 sayılı “Oryantiring branşında milli sporcu olduğunu bildiren Ayşe BOZKURT’un talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            03/03/2021 tarih ve 8 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; “Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanlığı’nın 24/02/2021 tarihli Ayşe BOZKURT’un almış olduğu dereceleri gösteren belgeye dayanarak 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “14/b” .maddesi gereği başarılı sporcumuz Ayşe BOZKURT’a 7.000,00.-TL. ödül verilmesine Komisyonumuzca Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 03/03/2021 tarih ve 8 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “14/b” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO    : 56

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 03/03/2021 tarih ve 9 sayılı “Çay Ocağında satışa sunulacak ürünlerin fiyatları” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            03/03/2021 tarih ve 9 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararında özetle; “Çay Ocağında satışa sunulacak Ayran 170/200 ml. 1,80.-TL., Coca Cola-Sprite-Fanta-Fuse Tea-Cappy 200/330 ml. 3,00.-TL. olarak kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 03/03/2021 tarih ve 9 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/f” maddesine dayanılarak Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonu’na havale edilen “Doğal Gaz için verilecek taahhütler” hakkındaki konunun, komisyonlarda değerlendirilip II.Birleşimde görüşüleceği bildirilerek, II.Birleşimin 05/03/2021 tarihinde Cuma günü saat 16.00’da Belediye Başkanlık Odasında yapılacağı belirtildi. Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verildi.

 

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                     Nail ÇAĞLIYAN

              Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi                         Meclis Kâtibi       

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum