Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.02.2023 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

03.02.2023 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

03.02.2023 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI II.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 03.02.2023 tarihli ŞUBAT Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.02.2023 tarihinde Cuma günü saat 16:00’da Belediye Başkanlık Makamında toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Hakan Yıldırım DEMİR, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Mustafa DEMİREL ve Semih YALIN’ın bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Nail ÇAĞLIYAN, Hüsniye YILDIRIM, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Gündemin III. maddesi gereği mazeret bildirerek toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri görüşüldü.

Gündemin IV. Maddesine dayanılarak komisyonlardan gelen kararların görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 31

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/02/2023 tarih ve 30 sayılı "Fen İşleri Müdürlüğü'nce 2023 yılında gerçekleştirilecek yıkım masraflarının hesaplanması ve tahsilatı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/02/2023 tarih ve 30 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak, yıkım işleri Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğinden dolayı, yıkıma konu yapının maliklerine yansıtılacak yıkım bedelinin hesaplanması hususunda baz alınacak rayiç bedellerin 2023 yılı çerçevesinde, Bakanlıklar, idareler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından analiz edilerek belirlenen birim fiyat listeleri üzerinden hesaplanarak yıkım bedeli olarak tahsil ettirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 32

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/02/2023 tarih ve 31 sayılı "Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği gereği Periyodik Kontrol Ücretinden muayene kuruluşunca belediyeye aktarılacak pay" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/02/2023 tarih ve 31 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 23.maddesinin 3.fıkrasına dayanılarak, yönetmelik hükmüne göre tahsil edilen periyodik kontrol ücretinden muayene kuruluşunca belediyeye aktarılacak pay oranının olarak belirlenmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 33

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 02/02/2023 tarih ve 48 sayılı "Kabakum Mahallesi 948 parselin mera vasfının korunarak eğitim alanı, cami, açık spor alanı, belediye hizmet alanı ve park alanı olarak planlanması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 02/02/2023 tarih ve 48 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak, 4342 sayılı Mera Kanunu öncesinde Kabakum 948 parselin, 1985 yılı onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1997 yılı onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı içerisinde yer alması nedeniyle,  Mera Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 18. Madde uygulamasına tabi olmadan, mera vasfı korunarak, 2005 yılı öncesi 1/1000 ölçekli uygulama imar planına tabi olmuş alanların sosyal donatı eksikliklerinin mekânsal planlar yapım yönetmeliğine göre karşılanması amacıyla 948 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapılmasının uygun olduğuna mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşimi kapatılmıştır.

 

  Adil KIRGÖZ                         Doğan İKİZ                           Hakan Yıldırım DEMİR

Belediye Başkanı                      Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum