Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.02.2021 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

03.02.2021 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

03.02.2021 TARİHLİ ŞUBAT AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 03.02.2021 tarihli ŞUBAT Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.02.2021 Çarşamba günü saat 15:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL,  Doğan İKİZ, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hakan Yıldırım DEMİR’in ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyesinin mazereti Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeret Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 06/01/2021 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu.

  • Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen; binaların yağmur suyu giderleri ile balkon giderlerinin kanalizasyon sistemine bağlanması, şehre ait yağmur suyu alt yapı şebekesinin yapılması ve çatı ile balkonlardan gelen yağmur sularının kanalizasyon şebekesinden ayrılıp parsel içinde uygun yerlere yeraltı ve su depoları yaptırılması hakkındaki önerge okundu, dinlendi.  Belediye Başkanı tarafından, konuyla ilgili belediyemizin çalışmalarının olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzsu biriminin önümüzdeki vadede hem yağmur suyu atıkları hem pis su sistemi ile ilgili yeni planlama çalışmalarının olduğu belirtildi. Belediye Başkanı tarafından, önergenin gündem maddesi yapılıp yapılmayacağına dair oylama yapıldı. Önergenin gündem maddesi yapılması Oy Çokluğu ile reddedildi. (Reddedenler: Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Doğan İKİZ, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL) (Kabul Edenler: Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ)
  • Azam Ziya GÜÇ tarafından verilen; imar kotlarının doğru ve düzgün tespit edilebilmesi için ilçemizde Kırmızı Kot uygulaması çalışmasının başlatılması hakkındaki önerge okundu, dinlendi. Belediye Başkanı, konuyla ilgili belediyemiz imar müdürlüğünce çalışmaların yapıldığı belirtilerek, Belediye Başkanı tarafından önergenin gündem maddesi yapılıp yapılmayacağına dair oylama yapıldı. Önergenin gündem maddesi yapılması Oy Çokluğu ile reddedildi. (Reddedenler: Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Doğan İKİZ, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL) (Kabul Edenler: Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ)
  •  Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Nihat ÇİFTÇİ imzalı verilen; ilçemizin temiz enerji ihtiyacının karşılanması için Doğalgaz temini ile ilgili karar alınması hakkındaki önerge okundu, dinlendi. Belediye Başkanı, doğalgaz konusunun önemli ve ilçemiz için ihtiyaç olduğu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile önümüzdeki süreçte ilçemize hem doğalgazın kazandırılması, hem de yağmur suyu kanalları ile pis su kanalları değişimi ile ilgili planlama yapıldığı belirtildi. Belediye Başkanı tarafından önergenin gündem maddesi yapılıp yapılmayacağına dair oylama yapıldı. Önergenin gündem maddesi yapılması Oy Çokluğu ile reddedildi. (Reddedenler: Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Doğan İKİZ, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL) (Kabul Edenler: Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ)
  • Mehmet Akif GÜVELİ tarafından verilen, ilçemizde kurulan pazar yerinde boş kalan günleri değerlendirmek ve ilçe dışından da ilçemize alışverişe gelmeleri için alternatif çalışmalar yapılması hakkındaki önerge okundu, dinlendi. Belediye Başkanı, konunun meclisten geçmesine gerek olmadığı, zamanı geldiğinde bu çalışmaların yapılacağı belirtildi. Belediye Başkanı tarafından önergenin gündem maddesi yapılıp yapılmayacağına dair oylama yapıldı. Önergenin gündem maddesi yapılması Oy Çokluğu ile reddedildi. (Reddedenler: Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ, Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Doğan İKİZ, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL) (Kabul Edenler: Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ, Mehmet Akif GÜVELİ)

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem maddesi sunulmadığı tespit edildi.

Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi. Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 34

Gündem gereği Dikili Belediye Başkanlığı'nın 28/01/2021 tarih ve 1174 sayılı "İptal-İhdas" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin "Kadroların Tespiti" başlıklı 9.maddesinin 3.bendine istinaden Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 1 adet 5.derece Eğitmen kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 3.derece Mühendis kadrosunun, 1 adet 5.derece Tahsildar kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 5.derece Mimar kadrosunun, 1 adet 1.derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 1 adet 7.derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine, ayrıca ihdası yapılacak olan 1 adet 7.derece Mühendis kadrosu için 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince sözleşmeli personel çalıştırılmasına ve ücretinin Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge ekindeki cetvelde gösterilen Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel ücretlerinden taban ücretin belirlenmesine  mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 35

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/01/2021 tarih ve 1125 sayılı "Güncellenerek hazırlanan Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin görüşülmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak güncellenerek hazırlanan 14 maddelik yönetmelik mevcudun Oybirliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 36

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/01/2021 tarih ve 1247 sayılı "5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun ek madde 3'ü gereği Kırsal Mahalle belirlenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu ile Hukuk Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 37

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 28/01/2021 tarih ve 1278 sayılı "Kısmi Yapılaşma Kararının alınması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 38

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 29/01/2021 tarih ve 1350 sayılı "Deprem ve Afetler Komisyonu üye seçimi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/k" maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesine dayanılarak Deprem ve Afetler Komisyonu kurulmasına ve  üye sayısının 5 kişiden oluşmasına Oy Birliği ile karar verilerek yapılan seçimde, Nail ÇAĞLIYAN 15 Oy, Mustafa DEMİREL 14 Oy, Ahmet GÖÇMEN 14 Oy, Semih YALIN 13 Oy ve Azam Ziya GÜÇ 12 Oy alarak Deprem ve Afetler Komisyonu üyesi olarak bir yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 39

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/01/2021 tarih ve 2 sayılı "Çandarlı Mahallesi Tunçcan Sitesi 1048 ada bitişi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

      İlgili Komisyon kararında özetle; "1048 adanın batısında ve bitişiğinde yaklaşık 4170 m²’lik park alanının mevcut olduğu, ihtiyaç duyulan Teknik Altyapı Alanının ilgili park alanında çözülebileceği, yapı adası içerisinde Park Alanı oluşturulması plan bütününe uygun olmadığı ve Konut Alanı olarak planlı olan ve imar uygulamasından sonra oluşacak parsellerin kamu yararına kullanılması düşünüldüğünden 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisinin, kamu zararı da yaratmamak adına Oy Birliği ile reddine karar verilmiştir." denilmektedir.

    Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine istinaden İmar Komisyonu'nun 18/01/2021 tarih ve 2 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 40

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/01/2021 tarih ve 3 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 84 ada 29-30-31-32-33-34-35-36 parselleri kapsayan 107 nolu parselasyon planının mahkeme kararı ile imar uygulamasının iptali ve yeniden uygulanması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

      İlgili komisyon kararında özetle; "Yapılan incelemelerde, bahse konu imar uygulamasından sonra imar planı revizyonu gerçekleştirildiği ayrıca imar adası içerisinde 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile tescillenmiş bir yapının bulunduğu ve söz konusu imar adasının değiştiği ve yapılan ihdaslar sonucunda belediye hisselerinin şahıslara satılması sebebi ile hazırlanacak yeni imar uygulaması dosyasında kamulaştırmaların ortaya çıktığı anlaşıldığından, geri dönüşüm ve yeni imar uygulaması dosyasının mahkeme kararı gereği hazırlatılması işlemlerine başlatılması, dosya hazırlatıldıktan sonra kamulaştırma ve yeni hisse dağıtım cetvellerinin değerlendirilmek üzere yeniden meclisimize sunulmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 18/01/2021 tarih ve 3 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir. 

     

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                           Nail ÇAĞLIYAN

              Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi    

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum