Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

03.01.2018 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

03.01.2018 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

 03.01.2018 TARİHLİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarihli OCAK   Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 03.01.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanı teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Hüsniye YILDIRIM ve Hasan AKSOY’un ise mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 08.12.2017 tarihli Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşim Meclis karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.  

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge verilmediği tespit edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/01/2018 tarih ve 1 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 131 ada 30 parsel 293,18 m² yüzölçümlü kargir iki ev ve arsası nitelikli taşınmazdaki 71,75 m² hissemizin satışı” hakkındaki konu, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

           Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü Derneği’nin 03/01/2018 tarihli “Çandarlı Mahallesinde yer alan 80.Yıl Orhan Hassoy Stadyumu’nun Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü’ne 10 yıllığına tahsis edilmesi” hakkındaki konu, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            Gündem guruplara dağıtıldığı için madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunularak Oy Birliği ile kabul edildi.  Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 1

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 15/12/2017 tarih ve 455 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1239 ada 3 parselin Tedaş Genel Müdürlüğü adına irtifak hakkı talebi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.  

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : -

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 286 sayılı “Meclis Üyeleri Huzur Hakkı Ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde, konunun II.Birleşime bırakılmasına karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 2

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 384 sayılı “Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Tam Zamanlı Sözleşmeli Personellerin sözleşmelerinin 1 yıl daha yenilenmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesinin 3.fıkrası gereğince; 1 Avukat, 1 Veteriner Hekim, 3 Mühendis, 1 Mimar, 1 Şehir Plancısı, 1 Ekonomist, 5 Tekniker ve 2 Teknisyen ücretlerinin, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanacak olan genelge ekindeki cetvelde gösterilen ücretlerden taban ücret + ek ödeme olarak belirlenmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 3

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/12/2017 tarih ve 381 sayılı “Belediyemiz ile yetkili sendika (Tüm Yerel-Sen) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi yapılmasının değerlendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Belediyemizde görev yapmakta bulunan memur personelin mali, sosyal ve özlük haklarının düzenlenmesine ilişkin olarak,  Belediyemiz ile yetkili sendika Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN) arasında imzalanan Toplu sözleşme 31.12.2017 tarihinde sona erdiğinden, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu sözleşme Kanununun 32. maddesinin birinci fıkrası gereğince 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 15 inci maddesi hükümleri çerçevesinde yeniden Toplu Sözleşme yapılarak sosyal denge tazminatı ödenmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine Oy Birliği ile karar verilerek gereği için kararın İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne sevkine karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 4

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 6847 sayılı “Büyükşehir Belediye Yasası kapsamında köy statüsünden mahalle statüsüne geçen alanlarda kottan dolayı iskan verilemeyen alanlardaki kot krokisi ücretinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 5

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/12/2017 tarih ve 464 sayılı “İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından kurulması planlanan Paket Arıtma Sistemi için Kabakum Mahallesi 266 ada 5 parsel tarla nitelikli taşınmazın tamamı ile Salihler Mahallesi 517 ada 2 parsel tarla nitelikli taşınmazın 300 m²’lik kısmının kullanım izninin tekrar değerlendirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Kabakum Mahallesi 266 ada 5 parsel tarla nitelikli taşınmazın tamamı ile Salihler Mahallesi 517 ada 2 parsel tarla nitelikli taşınmazın 300 m²’lik kısmının, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü yazısında belirtilen Dikili Sol Sahil Sulama Birliği’nin sunduğu şartın kaldırılması koşuluyla, kurulması planlanan Paket Arıtma Sistemi için İzsu’nun kullanımına verilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : -

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29/12/2017 tarih ve 386 sayılı “İptal – İhdas” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konunun gündemden düşürülmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 6

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 478 sayılı “Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 2304 ada 1 parsel taşınmazın yüksekokul açmak kaydı ile Dokuz Eylül Üniversitesinin kullanımına verilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 7

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/12/2017 tarih ve 6912 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 2304 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 8

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/12/2017 tarih ve 6913 sayılı “Salimbey Mahallesi 160 ada 40 parsel içerisinde kalan amaç dışı kullanıldığı tespit edilen ve onaylı imar planında Eğitim Tesis Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Park, Otopark ve Ticaret Alanı olarak planlı alanların ilgili kurumun mera komisyonuna yazılarak vasfının değiştirilmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

 

 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 9    Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğünün 26/12/2017 tarih ve 287 sayılı “Denetim Komisyonu üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Denetim Komisyonu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına Adil KIRGÖZ, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oy, Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR ve Hakan BAŞARAN’ın Kabul Oy kullandıkları görüldü. Oylarda 7 – 7 eşitlik olduğu görüldü. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin son fıkrasında; “işaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır” denildiğinden Denetim Komisyonu üye sayısının 3 kişiden oluşmasına Oy Çokluğu ile karar verildi.

            5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 25.maddesi gereği Denetim Komisyonu emrinde bir uzman kişi çalıştırılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereği yapılan gizli oylama sonucunda Evren EVRENOSOĞLU 10 Oy, Sunay YARAR 10 Oy ve Engin ÖZKAN 10 Oy alarak Denetim Komisyonu üyesi olarak seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 10

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/12/2017 tarih ve 38 sayılı “06/12/2017 tarih ve 156, 157, 158 ve 163 sayılı Meclis Kararları ile Komisyonumuza havale edilen konular” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 20/12/2017 tarih ve 38 sayılı İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 11

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/12/2017 tarih ve 39 sayılı “Dikili Jeotermal Gıda Tur. Teks.Tic.ve San. A.Ş.’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borcunu ödemek için Belediyemize ait Kabakum Mahallesi 544 parsel ile İslamlar Mahallesi 77 parselin teminat olarak gösterme talebi” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konuyla ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan karar gelmediği için ve her iki komisyon kararının birlikte değerlendirilecek olması nedeniyle konunun gündemde kalmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14 – 15

KARAR NO     : 12

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 20/12/2017 tarih ve 40 sayılı “Merdivenli Mahallesi 161 ada 5 parsel 381,94 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki kararının ve,

Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 13/12/2017 tarih ve 17 sayılı “Merdivenli Mahallesi 161 ada 5 parsel 381,94 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.   

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 20/12/2017 tarih ve 40 sayılı İmar Komisyonu kararının ve 13/12/2017 tarih 17 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine ilişkin yapılan oylamada Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Seyfettin UYSAL, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın Red Oy, Belediye Başkanı Mustafa TOSUN, Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR ve Hakan BAŞARAN’ın Kabul Oy kullandıkları görüldü. Oylarda 7 – 7 eşitlik olduğu görüldü. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13.maddesinin son fıkrasında; “işaretle ve açık oylamalarda eşitlik olması halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır” denildiğinden 20/12/2017 tarih ve 40 sayılı İmar Komisyonu kararının ve 13/12/2017 tarih 17 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 13

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/01/2018 tarih ve 1 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 131 ada 30 parsel 293,18 m² yüzölçümlü kargir iki ev ve arsası nitelikli taşınmazdaki 71,75 m² hissemizin satışı” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 3194 Sayılı Kanunun 17.maddesine istinaden talep edilen satış işleminin 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin “e” bendine istinaden satışına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 14

            Gündem gereği Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü Derneği’nin 03/01/2018 tarihli “Çandarlı Mahallesi’nde yer alan 80.Yıl Cumhuriyet Stadı Orhan Hassoy Spor Tesislerinin Dikili Çandarlı Gücü Spor Kulübü Derneği’ne 10 yıllığına tahsis edilmesi” hakkındaki dilekçesinin görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Gençlik ve Spor Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

            Belediye Başkanı tarafından Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 05/01/2018 Cuma günü Saat 10.00’da Belediye Başkanlık Odasında gerçekleşeceği

duyurularak, gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı tarafından oturuma son verildi.

 

  

 

 

 

             Mustafa TOSUN                        Murat DURAK                     Engin ÖZKAN  

            Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                        Meclis Kâtibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum