Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.12.2020 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I. VE II. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

02.12.2020 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I. VE II. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

 02.12.2020 TARİHLİ ARALIK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I. VE II. BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 02.12.2020 tarihli ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.12.2020 Çarşamba günü saat 16:30’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ahmet GÖÇMEN, Doğan İKİZ, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR ve Nihat ÇİFTÇİ’in ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı görüldü. Gündemin III.maddesi gereği, toplantıya mazeret bildirerek katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mazeretler Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince 04/11/2020 tarihli Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimine ait toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Semih YALIN ve Latif YABAŞ imzalı önerge sunulduğu görüldü. Belediye Başkanı tarafından sunulan önergedeki maddeler tek tek  okundu. İlgili önergede; “Korona virüs nedeniyle 01/12/2020 tarihinden itibaren belediye kiracılarından kira bedellerinin 6 ay boyunca alınmaması, 7.aydan itibaren vadesi gelen ay ile birlikte her ay 2 aylık ödenerek 12 ayın sonunda kira bedellerinin tahsilatının yapılması, İzsu su faturalarında ilçe belediyesi paylarının 6 ay süreyle alınmaması, zor durumda olup paket servisi yapamayan lokanta vb. esnafla anlaşma yapıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, Belediye bütçesinin yettiği ölçüde, zor durumda olan esnafa bir defaya mahsus maddi yardım yapılması” maddelerini içeren önergeyle ilgili Belediye Başkanı tarafından açıklama yapıldı. Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine yapılan açıklamada; daha önceki korona tedbirleri kapsamında kira borçlarının ötelendiği, sıcak yemek yardımının belediyemizce zaten yapılıyor olduğu, ayrıca gıda paketi yardımlarının yapıldığı ve “Gönül Köprüsü” adı altında bir kampanya başlatılacağı vurgulandı. Önümüzdeki Meclise daha neler yapabilir konusunun irdelenerek gündeme getirilebileceği belirtildi. Önergenin gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ ve Mehmet Akif GÜVELİ‘nin Kabul Oy, diğer üyelerimizin Red Oy kullanması sonucu mevcudun Oy Çokluğu ile reddedilmiştir.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • 01/12/2020 tarih ve 14857 sayılı Belediye Başkanlığı’nın “Yapay Resif Projesi için Aliağa Deniz Ticaret Odası ile ortak protokol yapılması” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi. Gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30/11/2020 tarih ve 14829 sayılı “Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Asfalt Yama Robotu alımı” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi. Gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündem konularının madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi. Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 180

Gündem gereği Personel İşleri Biriminin 04/11/2020 tarih ve 13710 sayılı "İptal-İhdas" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak 3.derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 1.derece Mühendis kadrosunun ihdas edilmesine, konuya ilişkin hazırlanan cetvelin karar ekinde sunulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 181

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 24/11/2020 tarih ve 14605 sayılı "2021 yılı ücret tarife cetvelindeki bazı ücretlerde fiyat değişikliği ve yeni ücret ilavesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 182

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 25/11/2020 tarih ve 14661 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere araç alımının değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 183

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/11/2020 tarih ve 14604 sayılı "Çandarlı Mahallesi Alkoru Sitesi trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

      Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 184

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/11/2020 tarih ve 14684 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 545 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

       Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 185

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/11/2020 tarih ve 14687 sayılı "Kadastro güncelleme çalışmaları" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

     Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 186

Gündem gereği imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/11/2020 tarih ve 14717 sayılı "Uygulama imar planının tekrar onanması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 187

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27/11/2020 tarih ve 14730 sayılı "Gökçeağıl Mahallesi 254 parsel Zeytinli Tarla nitelikli taşınmaz üzerindeki 7.000 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

       Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 188

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27/11/2020 tarih ve 14733 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 228 ada 10 parsel "Kargir iki ev ve arsası" nitelikli taşınmaz üzerindeki 9,89 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 189

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27/11/2020 tarih ve 14748 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1381 ada 2 parsel "Arsa" nitelikli taşınmaz üzerindeki 176,86 m2 belediye hissesinin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 190

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 27/11/2020 tarih ve 14746 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İslamlar Mahallesi 115 ada 2 parsel arsanın satışının değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 191

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/11/2020 tarih ve 29 sayılı "Salihler Mahallesi 263 ada 1 parsel imar planı değişikliği" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında özetle; Salihler Mahallesi 263 ada 1 parsel kapsamında bulunan Uçar İş Merkezi Yönetimi’nin, bölgenin elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanmasında alt yapı tesisi olarak hizmet veren mevcut trafo tesisini ve sorumluluğunu Gediz A.Ş.’ne devredebilmek amacıyla hazırlanan imar planı değişikliği, mevcut olan yerine uygun olarak plana işlenmesi ve bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılaması sebebiyle hazırlanan plan tadilatı mevcudun Oy Birliği ile kabul edilmiştir." denilmektedir.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 18/11/2020 tarih ve 29 sayılı İmar Komisyonu Kararının, komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 192

Gündem gereği 01/12/2020 tarih ve 14857 sayılı Belediye Başkanlığı yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

         Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO    : 193

Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün 30/11/2020 tarih ve 14829 sayılı "Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet Asfalt Yama Robotu alımı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

     Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereği konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

 Belediye Başkanı tarafından, birinci oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 2.maddesi olan “2021 yılı Ücret Tarife Cetvelindeki bazı ücretlerde fiyat değişikliği ve yeni ücret ilavesi” hakkındaki konunun Komisyonda değerlendirilip karara bağlanacağı ve kararın II.Oturumda görüşüleceği bildirilerek, Meclise 15 dakika ara verileceği bildirildi.

 

II. OTURUM:

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.12.2020 tarihli ARALIK Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: 2

Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen kararın görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO    : 194

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/12/2020 tarih ve 20 sayılı "2021 Yılı Ücret Tarife Cetvelindeki bazı ücretlerde fiyat değişikliği ve yeni ücret ilavesi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; "2021 yılında uygulanmak üzere Amaçlı Dosya Ücreti 400,00.-TL., -Isı Yalıtım Onay Vizesi Ücreti (KDV Dahil)  Meskenler (Beher m² için) 1,50.-TL. -İş Yerleri (Beher m² için) 2,50 TL. Tadilat projelerinde, tadilat yapılan kat için bu bölümde belirtilen ücretlerin yarısı alınır." şeklinde uygulanmasına Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmalarına karşılık 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/f" maddesine dayanılarak mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

     

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafında, gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

                Adil KIRGÖZ                           Ali KARAKUŞ                           Nail ÇAĞLIYAN

              Belediye Başkanı                          Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi    

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum