Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.11.2022 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

02.11.2022 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

02.11.2022 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.11.2022 tarihli KASIM Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.11.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARAKUŞ, Hakan Yıldırım DEMİR, Semih YALIN, Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Mustafa DEMİREL ve Azam Ziya GÜÇ’ün ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadığı, Mehmet Akif GÜVELİ’nin ise son gündem maddesi olan Komisyonlardan gelen kararların ikinci maddesinin görüşüldüğü sırada toplantıya katılım sağladığı tespit edildi. Gündemin III. maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin IV. maddesi gereğince 05/10/2022 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı I. Birleşimi ve 07/10/2022 tarihli II. Birleşimine ait karar tutanaklarında maddi hata yapılmadığı görüldü. Gündemin V. Maddesi gereği, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından; “Yazı İşleri Müdür Vekili Hasan SÜMBÜL’ün Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmiş olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile Belediye Sınav Kurulu tarafından gerçekleştirilen sözlü sınavı başarı ile tamamlamış olması sebebiyle 15/10/2022 tarihinden itibaren Yazı İşleri Müdürü olarak Başkanlık tarafından atanmasının yapıldığı hakkında” Meclis bilgilendirilmiştir.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi. Gündemin VII. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Ek gündem maddesi önerisinin sunulmadığı tespit edildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VIII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 137

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20/10/2022 tarih ve 37427 sayılı "Yaylayurt Mahalle sınırının revize edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 138

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/10/2022 tarih ve 37832 sayılı "Çandarlı Mahallesi 856-858-860 adaların tamamı ile 857 ada 1-2-7-8-9-10-11-12 parseller ve 859 ada 12-13-14 parsellerin kamulaştırma programından çıkartılması" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.   

 

 

 

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 139

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/10/2022 tarih ve 38051 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 242 ada 21, 36 ve 37 parsellerin tahsisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 140

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 27/10/2022 tarih ve 38076 sayılı "2023 yılında uygulanacak olan ücret tarifesine eklenecek İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ücretleri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 141

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 25/10/2022 tarih ve 37795 sayılı "Mülkiyeti belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 378 ada 44 ve 45 parsellerin satışı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 142

Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 12/10/2022 tarih ve 36912 sayılı "Deliktaş Mahallesi Cumhuriyet Mevkiinde bulunan park alanının isimlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 143

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/10/2022 tarih ve 38114 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 780 ada 4 ve 5 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli plan tadilatı" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 144

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 26/10/2022 tarih ve 37985 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 2008 adada "Yaya Yolu" açılmasına yönelik uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 145

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/10/2022 tarih ve 38115 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 41 ada 168 ve 202 parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 146

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/10/2022 tarih ve 38156 sayılı "Çandarlı Mahallesi (Eski İslam Mahallesi) kentsel 3.derece ve 1.derece arkeolojik sit alanı koruma amaçlı imar planı değişikliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 147

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 19/10/2022 tarih ve 25 sayılı "Çandarlı Mahallesi Çandarlı Tatil Köyü bölgesinde yol boyu ticaret kararı alınması" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili İmar Komisyonu Kararında; "Yapılan incelemelerde Çandarlı Tatil Köyü’nün 02.02.1994 tarih ve 4 sayılı Çandarlı Belediye Meclis Kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmakta olup, Çandarlı Mahallesi Çandarlı Tatil Köyü Sokak’ta yer alan 595 ada 1 parsel ve 594 ada 1 parselde yer alan ticaret parsellerinden başlayarak, ticaret parsellerinin devamı niteliğinde, bölge halkının Günübirlik Ticaret ihtiyacının karşılanabilmesine yönelik olarak yol boyu ticaret kararı alınması talep edilmiştir.

Bu doğrultuda; 706 ada (7 parsel dahil), 585 ada, 584 ada, 583 ada, 582 ada (1 parsel dahil), 588 (1 parsel dahil ), 587 ada, 586 ada (1 parsel dahil) içerisinde yer alan ve Çandarlı Tatil Köyü Sokağa cephesi bulunan parsellerin, zemin katlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Yol Boyu Ticaret Kararının alınmasının uygun olduğuna mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 19/10/2022 tarih ve 25 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 706 ada (7 parsel dahil), 585 ada, 584 ada, 583 ada, 582 ada (1 parsel dahil), 588 (1 parsel dahil), 587 ada, 586 ada (1 parsel dahil) içerisinde yer alan ve Çandarlı Tatil Köyü Sokağa cephesi bulunan parsellerin, zemin katlarında halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik Yol Boyu Ticaret Kararının alınmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 148

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 19/10/2022 tarih ve 27 sayılı "Çandarlı Mahallesi 1630 ada 1 parsele yönelik öneri plan tadilatı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. 

İlgili İmar Komisyonu Kararında;"02/02/1994 tarih ve 4 sayılı Çandarlı Belediyesi meclis kararı ile onaylanan 1/1000 Ölçekli Çandarlı İmar Planı içinde, Ayrık Nizam 2 kat, ön bahçe çekme mesafesi 5 m. yan bahçe çekme mesafesi 3 m. Taks:0,30 Kaks:0,60 yapılaşma koşullarına sahip konut alanları ile park alanında kalmakta olup, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi kapsamında imar uygulaması görmemiştir. 

Söz konusu parsele komşu, 1527 parselin “mera” vasıflı olması nedeniyle 4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında imar uygulaması yapılamamaktadır.

1527 parsel ile 1630 ada 1 parsel, 1/1000 Ölçekli İmar Planı üzerinden birlikte değerlendirildiğinde, bazı konut alanlarının bu iki parselde olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 1630 ada 1 parselin mevcut onaylı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı olmasına rağmen komşu 1527 parselin mera niteliğinde olması ve konut adalarının iki parsele girmesi nedeniyle imar uygulaması yapılmasına engeldir.

Meclisimize sunulan plan tadilatı incelendiğinde, Uygulama İmar Planı içerisindeki konut adaları, mera parseli dışında kalacak şekilde düzenlendiği, mera parselinin uygulamaya dahil edilmeyeceği şekilde plan tadilatı hazırlanarak sunulduğu görülmüştür.

Komisyonumuzca, plan bütün olarak değerlendirildiğinde; 1630 ada 3 parselinde,  aynı problemden dolayı 18. Madde Uygulamasına gidemeyeceği, bu nedenle söz konusu iki parselinde birlikte 18. Madde Uygulaması yapması gerektiği anlaşılmıştır. Bu nedenle plan tadilatında da 1630 ada 1 ve 3 parselin birlikte değerlendirilmesinin uygun olacağı gerekçesiyle sunulan plan tadilatının katılanların Red Oy kullanmaları neticesinde mevcudun Oy Birliği ile Reddedilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/c" maddesine dayanılarak İmar Komisyonu'nun 19/10/2022 tarih ve 27 sayılı kararının, komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, Çandarlı Mahallesi 1630 ada 1 parsele yönelik sunulan plan tadilatının reddine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından, Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından 2022 Yılı KASIM Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapatılmıştır.

 

     Adil KIRGÖZ                                 Doğan İKİZ                            Nail ÇAĞLIYAN

Belediye Başkanı                              Meclis Kâtibi                              Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum