Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.11.2016 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

02.11.2016 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

02.11.2016 TARİHLİ KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 02.11.2016 tarihli KASIM ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi.

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.11.2016 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Meclis Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Nazire KÖSTEN, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet CANSEVEN, Engin ÖZKAN, Adil KIRGÖZ, Gazi AKINCI, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL ve Hasan AKSOY’un mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Meclis Başkan Vekili tarafından oylamaya sunularak mazeretlerin kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 07.10.2016 tarihli Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı II. Birleşim karar tutanaklarında hata olup olmadığı Meclis Başkan Vekilince oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Meclis Başkan Vekili tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.  

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Meclis Başkan Vekilince ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Öneri olmadığı tespit edildi.

Meclis Başkan Vekili Çiğdem ELİBOL tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 114

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 25/10/2016 tarih ve 424 sayılı “6360 sayılı Kanun uyarınca Belediyemize bağlanan köy muhtarlıkları sınırları içerisindeki taşınmazların üzerinde bulunan zeytinliklerin mahsullerinin toplatılabilmesi için Mahalle Muhtarlıkları ve Belediye Başkanlığımız arasında protokol-sözleşme düzenlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; konuyla ilgili eksikliklerin olması nedeniyle gündemden geri çekilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 115

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/10/2016 tarih 1340 sayılı “2017 yılı tarife cetvelinde “İlan ve Reklam Vergisi” bölümünün tarifeden çıkarılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. İlgi yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 07/10/2016 tarih ve 112 sayılı “2017 yılı Ücret Tarifesi” konulu Meclis Kararında “2464 sayılı Kanun kapsamında belediyemiz tarafından tahsil edilecek olan İlan ve Reklam Vergisi” bölümü ile yine aynı tarifede yer alan “2464 sayılı Kanun çerçevesinde alınan ücret ve harçlarla ilgili olarak 26.02.2014 tarih ve 6527 sayılı Kanunun 6.maddesi ile 2464 sayılı kanunun geçici 7.maddesi eklendiğinden ‘Geçici Madde 7. 2013 yılında uygulanmak üzere Belediye Meclislerince belirlenmiş olan bu Kanunun 15.maddesi, 21.maddesi 1 fıkrasının 3 numaralı bendinde, 56. Maddesi, 60.Maddesinde ve 84.üncü madde 1.fıkrası 3 nolu bendinde yer alan matbu vergi ve harç tarifeleri, kanunun 96.maddesi A fıkrası 2.paragrafı gereğince Bakanlar Kurulunca tespit edilecek karar yürürlüğe girinceye kadar uygulanmaya devam edilir” şeklinde iki çeşit tarife belirlenmiş olduğundan “2464 sayılı Kanun kapsamında belediyemiz tarafından tahsil edilecek olan İlan ve Reklam Vergisi” başlığı altındaki 6 maddelik ücret tarifesi bölümünün tarifeden çıkarılmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 116

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2016 tarih ve 5096 sayılı “Salihler Mahallesi Aktepe Mevkiinde bulunan 442 ada 1 nolu teknik altyapı parselinin ifrazı için hazırlatılmış olan imar planı değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 117

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/10/2016 tarih ve 5095 sayılı “Salihler Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonuna sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO      : 118

            Gündem gereği İmar Komisyonunun 21/10/2016 tarih ve 23 sayılı “Çandarlı Mahallesi 2664 parselin kamulaştırılması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu kararının geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Meclis Başkan Vekili tarafından oturuma son verildi.    

 

            Çiğdem ELİBOL                      Murat DURAK                        Nazire KÖSTEN

         Meclis Başkan Vekili                  Meclis Kâtibi                            Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum