Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.08.2023 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

02.08.2023 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

 02.08.2023 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.08.2023 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.08.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplanıldı.  

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. ve III. maddeleri gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Hüsniye YILDIRIM, Ahmet GÖÇMEN, Hakan Yıldırım DEMİR, Ayhan KAYA, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı, Ali KARAKUŞ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin ise mazeret bildirerek toplantıya katılamadıkları tespit edildi.  

Gündemin IV. maddesi gereğince, 05/07/2023 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısına ait karar tutanağında maddi hata yapılmadığı görüldü.

 Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Semih YALIN tarafından sözlü önergelerinin olduğu belirtildi.  

İlk sözlü önergesi olarak, Engelsiz Plajın aktif olarak kullanılması, eksikliklerinin giderilmesi ve yenilenerek engelliler için kullanılır hale getirilmesi önerildi. Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından; tam kapasite olmasa dahi Engelsiz Plajın açık olduğu, ikinci bir yer daha yapılacağı ve yeni düzenlemelerle gelecek sezona yeni bir alan yaratacaklarına dair açıklama yapıldı.

İkinci olarak, meranın bulunduğu alanda hayvan üreticilerinin damlarının yıkılması nedeniyle mağdur oldukları ve kendilerine kira karşılığı belli bir süre kullanmaları için yer gösterilmesi önerildi. Belediye Başkanı tarafından; kiralama talebinde bulunmak isteyen vatandaşların belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaat etmeleri sonrasında taleplerinin değerlendirilebileceği belirtildi.

Üçüncü olarak, Pissa Koyu’na girişlerde kişi başı ücretin neden alındığı, mümkünse alınmaması önerildi. Belediye Başkanı tarafından; 2019 yılında göreve geldiğinden bu zamana Pissa Koyu ile ilgili ciddi bir süreç yaşadıklarını, çeşitli zamanlarda işgallere uğradığı ve belediye tarafından her seferinde tahliye edilerek işgallerin sonlandırıldığı belirtildi. Sonrasında ilgili bakanlıklar ve kurullarla yapılan resmi yazışmalar neticesinde ruhsatlarını alarak büfe, wc, duş ve tesis oluşturulduğu, şezlong, şemsiye ve duş hizmetinin verildiği belirtildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/08/2023 tarih ve 55669 sayılı “Belediye Başkanının yetkilendirilmesi” hakkındaki yazısı okunarak, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması için oylamaya sunuldu. Mevcudun Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII. maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO    : 106

Gündem gereği Afet İşleri Müdürlüğü'nün 20/07/2023 tarih ve 54838 sayılı "Afet  İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak sunulan ve 15 maddeden oluşan Afet İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin kabul edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO    : 107

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20/06/2023 tarih ve 53228 sayılı "Çandarlı Mahallesi 534 ada 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 108

Gündem gereği Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. ve San. A.Ş.'nin "Sermaye Artırımı" talebi hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 109

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/07/2023 tarih ve 55098 sayılı "Çandarlı Mahallesi sınırları içerisinde 25g-2c paftada trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 110

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/07/2023 tarih ve 55097 sayılı "Çandarlı Mahallesi sınırları içerisinde 25h-3d paftasında trafo amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

           Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 111

Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 28/07/2023 tarih ve 55350 sayılı "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde kadro iptal-ihdas işlemleri" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/l" maddesine dayanılarak, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin kadroların tespiti başlıklı 9. maddesinin 3. bendine istinaden 6360 sayılı Kanunla belediyemizin yetki alanlarının genişletilmesi nedeni ile artan ihtiyaçlar ve işgücünün artması, 7433 Sayılı Kanun gereği yapılan atamalardan dolayı düzeltilmesi gereken kadroların bulunması ve personel ihtiyacından dolayı alım yapılacak kadroların düzenlenmesi nedeni ile, Norm Kadro Cetvelinde boş bulunan 1 adet 5. derece Şoför kadrosunun iptal edilerek yerine 7. derece Mühendis kadrosunun, 1 adet boş bulunan 7. derece Ayniyat Memuru kadrosunun iptal edilerek yerine 7. derece Mühendis kadrosunun, ayrıca aynı yönetmeliğin 49 maddesine istinaden boş bulunan 1 adet 10. derece Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine 7. derece Tekniker kadrosunun,  1 adet boş bulunan 3. derece Muhasebeci kadrosunun iptal edilerek yerine 10. derece Muhasebeci kadrosunun, 2 adet boş bulunan 5. derece Tahsildar kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 10. derece Tahsildar kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 7. derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine 3. derece Tekniker kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 7.derece Tekniker kadrosunun iptal edilerek yerine  5. derece Tekniker kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 1. derece Avukat kadrosunun iptal edilerek yerine 5. derece Avukat kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 10. Teknisyen kadrosunun iptal edilerek yerine 3. derece Teknisyen kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 3. derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 5. derece Mühendis kadrosunun, dolu bulunan 1 adet 7. derece Mühendis kadrosunun iptal edilerek yerine 5. derece Mühendis kadrosunun, dolu bulunan 2 adet 7. derece Veteriner Hekim kadrosunun iptal edilerek yerine 2 adet 2. derece Veteriner Hekim kadrosunun ihdas edilmesine, II Sayılı Boş Kadro Değişikliği (Memur) Cetveli ile III Sayılı Dolu Kadro Değişikliği (Memur) Cetvelinin karar ekinde sunulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 112

Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 28/07/2023 tarih ve 55342 sayılı "Ek Ödenek" hakkındaki yazısının ve eki olan cetvellerin görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO    : 113

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/07/2023 tarih ve 18 sayılı "İsmetpaşa Mahallesi 746 ada 7-8-9-10-11-12-13-14-15 parsellerin tevhit talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Belediye Meclisimizin 17.06.2020 tarih ve 97 sayılı kararında; “İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi tapunun 746 ada 7-8-9-10-11-12-13 parsellerin 746 adanın güney kısmına bakan parsellerin 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre 12 metre genişliğinde taşıt yolundan cephe almakta olup, 380 ada 23 ve 25 parsellerin uygulama görmemesinden dolayı, uygulama imar planındaki taşıt yolunun mülkiyet içerisinde kaldığı görülmektedir. 3194 sayılı imar kanunun bir taşınmazda yapılaşmaya gidebilmesi ancak taşınmazın kamu eline geçmiş bir yola cephesi olması halinde mümkündür denilmektedir. Bu nedenle 746 adanın güneyinde yer alan parsellerin kamu eline geçmiş bir yoldan cephe alabilmesi şartından dolayı yol ekseninden geçecek kamulaştırma planının 5 yıllık Kamulaştırma Programına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir." şeklinde karar alınmıştır.

 746 ada 7-8-9-10-11-12-13 parsellerin tevhidi sonrası resmi yola cephesi olacağı fakat yine aynı ada içerisinde 32-4-3-2 no.lu parsellerin resmi yola cephesinin olmayacağı anlaşıldığı için, 746 adanın güneyinde yer alan parsellerin kamu eline geçmiş bir yoldan cephe alabilmesi şartından dolayı yol ekseninden geçecek kamulaştırma planının devam etmesine, 746 ada 7-8-9-10-11-12-13 parsellerin tevhidinin ise Belediyemiz Encümenince değerlendirilmesine Komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu'nun 18/07/2023 tarih ve 18 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 746 ada 7-8-9-10-11-12-13 parsellerin tevhidi sonrası resmi yola cephesi olacağı fakat yine aynı ada içerisinde 32-4-3-2 nolu parsellerin resmi yola cephesinin olmayacağı anlaşıldığı için, 746 adanın güneyinde yer alan parsellerin kamu eline geçmiş bir yoldan cephe alabilmesi şartından dolayı yol ekseninden geçecek kamulaştırma planının devam etmesine, 746 ada 7-8-9-10-11-12-13 parsellerin tevhidinin ise Belediyemiz Encümenince değerlendirilmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO    : 114

Gündem gereği İmar Komisyonu'nun 18/07/2023 tarih ve 19 sayılı "Gazipaşa Mahallesi 240 ada 12 parsel ile belediyemiz mülkiyeti olan 240 ada 22 parselin takas ve trampa talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

İlgili Komisyon Kararında; "Belediye Meclisimiz  07.12.2022 tarih ve 174 sayılı kararında “İmar Komisyonu'nun 16.11.2022 tarih ve 36 sayılı kararının komisyondan geldiği  şekliyle  uygun  olduğu  görüldüğünden, Gazipaşa  Mahallesi  240  ada  12 parsel malikin talebine yönelik olarak, öncelikle yoldan ihdas işleminin belediyemiz adına tescili sağlanarak, talebin ihdas sonrası değerlendirilmesi ve kanuni zayiattan fazla olan kısmın ihdas parselimizle trampa yolu ile takasa gidilebilmesi için talep sahibinin talebi yenilemesi kaydıyla uygulamanın bu şekilde yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir." şeklinde karar verilmiştir. İlgili karara istinaden, Belediye Encümenimizin 06.04.2023 tarih ve 486 sayılı kararı ile 240 ada 22 parsel ihdası oluşmuş ve belediyemiz tüzel kişiliği adına 111.12 m⊃2; tescillenmiştir.

240 ada 12 parselin tapu alanının 1434 m⊃2; olduğu, yola terk işlemi ile yaklaşık 1140 m⊃2;’sini terk edeceği, böylece yasal zayiat olan E in üzerinde, yaklaşık y,50 civarında terkinin olduğu ve zayiat fazlası olan yaklaşık 495 m⊃2;’lik kamulaştırılacak alan olduğu görülmektedir.

495 m⊃2;’lik zayiat fazlalığının, belediyemiz parseli olan 240 ada 22 parsel ile (Tapu alanı 111,12m⊃2;) takas ve trampa talebinin Kamu yararı da gözetilerek; 240 ada 12 parselin ilk olarak mülk sahibinin talebi ile yasal zayiat olan E kadar kısmını terk etmesi, zayiat fazlalığı olan kısmı ile imar adasında kalan kısmı ifraz ederek parsel oluşturduktan sonra, zayiat fazlalığı olan parselin, belediyemiz parseli olan 240 ada 22 parsel ile  kamulaştırma yöntemiyle kamu yararı doğrultusunda takas ve trampa yapılmasının uygun olduğuna komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 18/07/2023 tarih ve 19 sayılı İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görüldüğünden, 495 m⊃2;’lik zayiat fazlalığının belediyemiz parseli olan 240 ada 22 parsel ile (Tapu alanı 111,12m⊃2;) takas ve trampa talebinin kamu yararı da gözetilerek, 240 ada 12 parselin ilk olarak mülk sahibinin talebi ile yasal zayiat olan E kadar kısmını terk etmesi, zayiat fazlalığı olan kısmı ile imar adasında kalan kısmı ifraz ederek parsel oluşturduktan sonra, zayiat fazlalığı olan parselin, belediyemiz parseli olan 240 ada 22 parsel ile kamulaştırma yöntemiyle kamu yararı doğrultusunda takas ve trampa yapılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO    : 115

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 01/08/2023 tarih ve 55669 sayılı "Belediye Başkanının yetkilendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı İşleri Müdürlüğü yazısı okundu, dinlendi.

İlgili yazıdan; ilçemizde yaşayan ve ilçemizi ziyarete gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerimizin dinlenme, eğlenme ve spor ihtiyaçlarını karşılamak, ilçemiz güzelliğine katkı sağlamak, turistik hareketlere imkan vermek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkisinde bulunan kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisi arasındaki devletin hüküm ve tasarrufu altındaki sahil alanlarında ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkisinde bulunan orman alanı, orman parkı, mesire alanı ve benzeri alanlarda hasıl olan günübirlik mahalli ihtiyaçları karşılamak amacıyla kiralama yapılması gerektiği anlaşılmış olup, meclisimizce yapılan görüşmelerde belirtilen hususlar göz önüne alınmak suretiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkisinde olan alanlarda ve Tarım ve Orman Bakanlığı yetkisinde bulunan orman alanı, orman parkı, mesire alanı ve benzeri alanlarda ve bilcümle taşınmazlar ile ilgili olarak gerekli kayıtları yaptırmaya, kiralama şartnamelerini almaya, kiralama şartnamelerini imzalamaya, ihale geçici teminatı yaptırmaya, gerekli evrak ve belgeleri ibraza, teslim etmeye, elden evrak alıp vermeye, fiyat artırmaya, ihale kazanıldığı takdirde gerekli tutanakları tanzim ve imzaya, kurum tarafından istenecek evrak ve belgeleri ibraza, KDV, Damga Vergisi, diğer vergi, evrak ve belgelere ibraz etmeye, imzalamaya, gerektiğinde sözleşmeleri fesih etmeye, fesih nağmeleri tanzim ve imzaya, yatırılmış bulunan teminat vergi vb. tüm paraları ilgili yerlerden geri almaya, kiralama işlemi yapmak, kiralama ihalelerine katılmak, kira sözleşmesi imzalamak, kiralama protokolü imzalamak, bu hususlar ile ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve taşra teşkilatları nezdinde gerekli iş ve işlemleri yürütebilmesi için 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "38/g" maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ'e  yetki verilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmaları neticesinde  mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 3.maddesi olan “Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.’nin Sermaye Artırımı talebi” ile gündemin 7.maddesi olan “Ek Ödenek” konularının, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülerek değerlendirilmesi için oturuma 20 Dakika ara verildiği belirtilmiştir.

II. OTURUM

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.08.2023 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi  Oturum No: II

            I.Oturumda hazır bulunan meclis üyelerinin II.Oturumda da hazır bulunduğu tespit edildi.

I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen gündemin 3.maddesi olan “Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.’nin Sermaye Artırımı talebi” ile gündemin 7.maddesi olan “Ek Ödenek” konuları, ilgili komisyonda görüşülerek karara bağlandığından, konuların görüşülmesi için Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılmıştır.

 

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO    : 116

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/08/2023 tarih ve 11 sayılı "Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. ve San. A.Ş.'nin Sermaye Artırımı talebi" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili komisyon kararında; "02/08/2023 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Oturumunda görüşülerek komisyonumuza havale edilen Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.’nin “Sermaye Artırımı” hakkındaki yazısı komisyonumuzca değerlendirilmiştir.

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.’nin 20/07/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, enflasyon karşısında eriyen sermayeyi güçlendirmek, yeni yatırımlar yapmak, şirket faaliyetlerinin ve giderlerinin büyümesi sonucu sermaye ihtiyacını gidermek için 25.000.000,00.-TL. (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) esas sermaye artırımına gidilmesi için konunun Genel Kurul’da görüşülmesi amacıyla gereken işlemlerin başlatılmasına karar verildiği görülmüş olup, Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.’nin 25.000.000,00.-TL. (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) sermaye artırımı talebinin uygun olduğuna ve %’i peşin, kalanı 24 ay taksit yapılması suretiyle ödenmesine Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Ret Oy kullanmaları neticesinde mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/08/2023 tarih ve 11 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/i" maddesine dayanılarak, Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. Ve San. A.Ş.’nin 25.000.000,00.-TL. (Yirmibeşmilyon Türk Lirası) sermaye artırımı talebinin kabul edilerek %’i peşin, kalanının 24 ay taksit yapılmak suretiyle ödenmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmaları neticesinde mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO    : 117

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/08/2023 tarih ve 12 sayılı "Ek Ödenek" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili komisyon kararında; "02/08/2023 tarihli Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Oturumunda görüşülerek komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün “Ek Ödenek” yazısı ve eki olan cetvel komisyonumuzca incelenmiştir.

Komisyonumuzca yapılan görüşmelerde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37.maddesi gereğince hazırlanan ve Belediye Encümenince incelenerek 27/07/2023 tarih ve 868 sayılı görüşü ile sunulan 104.000.000,00.-TL. (Yüzdörtmilyon Türk Lirası) tutarındaki ek ödeneğin verilmesinin uygun olduğuna Latif YABAŞ ve Nihat ÇİFTÇİ’nin Gelir Kaleminde “Arsa Satışları” bulunması sebebiyle Ret Oy kullanmaları neticesinde mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 02/08/2023 tarih ve 12 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle uygun olduğu görülerek, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Ek Ödenek” başlıklı 37.maddesine dayanılarak 104.000.000,00.-TL. (Yüzdörtmilyon Türk Lirası) tutarındaki ek ödeneğin kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Ret Oy kullanmaları neticesinde mevcudun Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

 

            Gündemde görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı sonlandırılmıştır.

      Adil KIRGÖZ                        Doğan İKİZ                    Nail ÇAĞLIYAN

 Belediye Başkanı                    Meclis Katibi                       Meclis Katibi

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum