Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.08.2017 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.08.2017 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

02.08.2017 TARİHLİ AĞUSTOS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 02.08.2017 tarihli AĞUSTOS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.08.2017 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I.maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II.maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Sunay YARAR, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Hüsniye YILDIRIM, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Seyfettin UYSAL, Engin ÖZKAN, Hakan BAŞARAN, Hasan AKSOY ve M.Önder AKŞENGÜR’ün mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Ekseriyetin hasıl olduğu görüldü. Gündemin III. Maddesi gereği mazeretli olarak toplantıya katılmayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 05.07.2017 tarihli Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı karar tutanağında hata olup olmadığı Belediye Başkanınca oylamaya sunuldu. Hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.

Gündemin V. maddesi gereğince önerge olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu.

Sunay YARAR’ın 02/08/2017 tarihli “ilçemizde cadde üzerinde bulunan marketler ve kargo şirketlerinin mal indirmeleri sırasında trafik yoğunluğu oluşturduğu için şehir dışına taşınmaları” hakkında önerge verdiği, aynı zamanda limana giren araçlar için saat düzenlemesi yapılmasını talep ettiği görüldü.

           Yapılan oylamada ilgili önergenin gündem maddesi yapılmasına Oy Birliği ile karar verilmiştir.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanınca ilave gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. İlave gündem maddesi önerisi olmadığı görüldü.

Belediye Başkanı tarafından oturum açıldı ve gündemin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 111

            Gündem gereği Act. Now tarafından 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Beyrut’ta gerçekleştirilecek olan “Belediye Başkanları Çalışma Grubu”na katılımın görüşülmesine geçildi. Act Now tarafından gönderilen davetiye okundu, dinlendi.

            İlgili davetiyeden; Act Now tarafından 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Beyrut’ta düzenlenecek olan “Belediye Başkanları Çalışma Grubu” toplantısı için iki kişinin uçuşları, transferler ve konaklamasının Act.Now tarafından karşılanacağı anlaşılmıştır.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Act Now tarafından 21-24 Eylül 2017 tarihlerinde Beyrut’ta düzenlenecek olan “Belediye Başkanları Çalışma Grubu”na Belediye Başkanı Mustafa TOSUN’un, yabancı dil (İngilizce)  bilgisi bulunan Belediyemiz Basın Biriminde görevli personelimiz Gönenç TURAN’ın ve Arapça dil bilgisi bulunan Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nde görevlendirme ile bulunan Muzaffer YAŞAR’ın katılmasına Oy Birliği ile karar verildi.     

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 112

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/07/2017 tarih ve 3677 sayılı “Gazipaşa Mahallesi 252 ve 430 adalara yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi” hakkındaki yazısı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 113

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/07/2017 tarih ve 296 sayılı “Bütçe içi aktarma” hakkındaki yazısı okundu, eki cetvel incelendi.

            İlgi yazıdan; 2017 yılı Gider Bütçemiz incelendiğinde personel giderlerinin ve buna bağlı sosyal güvenlik prim ödemelerine ait giderlerin listede yer alan toplamda 431.000,00.-TL. ödeneğin aktarmasının fonksiyonel kodlarının farklı olması sebebiyle, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.fıkrasına istinaden fonksiyonel sınıflandırmanın 1.düzeylerine göre yapılacak bütçe içi aktarmalarının Meclis Kararı alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği” belirtildiğinden 431.000,00.-TL. tutarındaki ödeneğin Bütçe İçi Aktarmasının Belediye Meclisimizce yapılarak ilgili gider kalemlerindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 36.maddesinin 2.fıkrası ve  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/b” maddesine dayanılarak 431.000,00.-TL. tutarındaki ödeneğin Bütçe İçi Aktarma yapılarak ilgili gider kalemlerindeki ödenek ihtiyaçlarının karşılanmasına Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 114

            Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu’nun 12/07/2017 tarih ve 7 sayılı “%50 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızdan stant ücreti ve işgaliye alınmaması” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

İlgili Komisyon Kararında; “Belediye Meclisi’nin 05/07/2017 tarih ve 110 sayılı kararı ile Komisyonumuza havale edilen “%50 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızdan stant ücreti ve işgaliye alınmaması” konulu yazısı Komisyonumuzca değerlendirilmiş olup, Belediyemizce engelli vatandaşlarımıza gerekli kolaylıklar sağlandığından ve bu konuda Belediyemizce geçmiş dönemde yapılan uygulamalarda suiistimal yaşandığı da görülerek talebin uygun olmadığına Oy Birliği ile karar verilmiştir.” denilmektedir.         

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 12/07/2017 tarih ve 7 sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Kararının geldiği şekliyle aynen kabulüne Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 115

            Gündem gereği Meclis Üyesi Sunay YARAR’ın önergesi ve Murat Durak’ın aynı önergeye ilave talebi olan “İlçemiz merkezi ve mahallelerimizdeki cadde üzerinde bulunan marketler ve kargo şirketlerinin, mal indirme saatlerinde turizm bölgesi olduğumuz için caddede trafik yoğunluğu oluşturması ve yaya trafiğini aksatması nedeniyle şehir dışına taşınmaları, aynı zamanda limana giriş çıkış yapan araçlar ile Şehit Sami Akbulut Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi’ndeki market ve kafelere gelen meşrubat araçlarının saatlerinde düzenleme yapılması” hakkındaki önerge ve talep değerlendirilmiştir.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun turizm ve trafik yönünden incelenmek üzere Çevre Sağlık Komisyonu ve İmar Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

 

Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verildi.

 

             Mustafa TOSUN                     Murat DURAK                    Sunay YARAR  

            Belediye Başkanı                      Meclis Kâtibi                       Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum