Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.06.2021 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

02.06.2021 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

02.06.2021 TARİHLİ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİMİ KARAR ÖZETİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 02.06.2021 tarihli HAZİRAN Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.06.2021 Çarşamba günü saat 15:30’da Çandarlı Mahallesi Belediye Hizmet Binasında toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Meclis açıldı.

Gündemin II. Maddesi gereği Meclis I.Başkan Vekilinin teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Doğan İKİZ, Nail ÇAĞLIYAN, Hakan BUDAK, Ali KARAKUŞ, Hakan Yıldırım DEMİR, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Azam Ziya GÜÇ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katılım sağladığı görülerek üyelerinin tamamının hazır bulunduğu görüldü. Gündemin IV.Maddesi gereğince 05/05/2021 tarihli I.Olağanüstü Meclis Toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Meclis I.Başkan Vekili tarafından soruldu.

  • MHP Meclis Üyesi Azam Ziya GÜÇ’ün “yapı ruhsatında istenen belgelerin Türkiye Belediyeler Birliği yönetmeliğinde yayımlanan evrakların istenmesi” hakkındaki önerge okundu, dinlendi.

Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından aynı şekilde konunun ilgili müdürlüklere sevkinin yapılacağı belirtildi.

Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Meclis I.Başkan Vekili tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  1. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/06/2021 tarih ve 7496 sayılı “Ağır nakliye araçları ile işyerlerinin yükleme ve boşaltma işlemleri için tarih ve saat belirlenmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/06/2021 tarih ve 7499 sayılı “Kabakum Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün itirazı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
  3. Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01/06/2021 tarih ve 7484 sayılı “Motorsiklet alımı” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Meclis I.Başkan Vekili tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin görüşülmesine geçildi.

 

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO     : 91

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 21/05/2021 tarih ve 7001 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 99 ada 26 parsel üzerindeki 82,12 m⊃2; belediyemiz hissesinin satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 92

Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 24/05/2021 tarih ve 7091 sayılı “Belediyemize ait İsmetpaşa Mahallesi 23 ada 4 parsel arsa nitelikli taşınmazın satışı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

          Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO    : 93

Gündem gereği İzmir Valiliği Bergama Kadastro Müdürlüğü’nün 06/05/2021 tarih ve 1336016 sayılı “Nebiler ve Yahşibey Mahalleleri için Bilirkişi seçimi yapılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 3402 Sayılı Kadastro Kanunu'nun 22'nci maddesine göre yapılacak olan güncelleme çalışmaları için yapılan bilirkişi seçiminde;

Yahşibey Mahallesi;

1- Ekrem GÜVEN

2- Sezgin GÜREL

3- Acar ÇAKIR

4- İbrahim ERDEN

5- Turgay ÇEVİK

6- Ömer İNAN

Nebiler Mahallesi;

1- Hasan Hüseyin KANAT

2- Musa TAŞKIRAN

3- Kazım İNAL

4- Mustafa ÖZER

5- Seyfettin ESEN

6- Mehmet İNAL

7- Mehmet Remzi CUCA'nın Bilirkişi olarak seçilmelerine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO    : 94

Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 01/06/2021 tarih ve 7496 sayılı “Ağır nakliye araçları ile işyerlerinin yükleme ve boşaltma işlemleri için tarih ve saat belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; şehir içinde ve limanda 1 Haziran - 15 Ekim 2021 tarihleri arasında ağır nakliye araçlarının ancak 09:00 - 20:00 saatleri arasında yükleme ve boşaltma yapmalarına, bu saatler dışında her türlü yükleme-boşaltma faaliyetinin yapılmamasına, ancak zorunluluk halinde Kaymakamlık Makamından izin alınmasına, Çandarlı Mahallesi merkezinde ve Şehit Sami Akbulut Caddesi üzerinde bulunan işyerlerinin yükleme ve boşaltma işlemlerinin 24:00 - 08:00 saatlerinde yapılmasına Mehmet Akif GÜVELİ'nin Red Oy kullanmasına karşılık Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO    : 95

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 01/06/2021 tarih ve 7499 sayılı “Kabakum Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün itirazı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

 Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO    : 96

Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 01/06/2021 tarih ve 7484 sayılı “Motorsiklet alımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrası gereğince konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Motorsiklet Alımı” hakkındaki konunun, komisyonda görüşülerek karara bağlanması için oturuma onbeş dakika ara verileceği duyurulmuştur.

 

II.OTURUM:

           Dikili Belediye Meclisi’nin 02/06/2021 tarihli Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi Oturum No:2

           Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından ikinci oturum açıldı. Birinci oturumda mevcut bulunan meclis üyelerinin, ikinci oturumda da hazır bulunduğu görüldü. I.Oturumda görüşülerek Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün “Motorsiklet Alımı” hakkındaki konunun Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından görüşülerek karara bağlandığı görüldüğünden ilgili kararın görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO    : 97

Gündem gereği Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/06/2021 tarih ve 6 sayılı "Motorsiklet Alımı" hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi. Karar okundu, dinlendi.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nun ilgili kararında özetle; "Motorsiklet alımının uygun olduğuna Oy Birliği ile karar verilmiştir. Meclisimize saygıyla sunulur." denilmektedir.

Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 237 sayılı Taşıt Kanunu'nun 10.maddesine dayanılarak, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun 02/06/2021 tarih ve 6 sayılı kararının komisyondan geldiği şekliyle kabul edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Meclis I.Başkan Vekili Çiler GÜREL tarafından, görüşülecek başka bir gündem maddesi bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

 

                 Çiler GÜREL                                 Doğan İKİZ                            Nail ÇAĞLIYAN

           Meclis I.Başkan Vekili                       Meclis Kâtibi                                Meclis Kâtibi       

 

 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum