Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.05.2019 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

02.05.2019 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.05.2019 tarihli MAYIS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.05.2019 Perşembe günü saat 14:00’de Belediye Kültür Salonunda toplandı.

Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Ahmet GÖÇMEN, Hüsniye YILDIRIM,  Çiler GÜREL, Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Azam Ziya GÜÇ, Latif YABAŞ, Nihat ÇİFTÇİ ve Mehmet Akif GÜVELİ’nin bugünkü toplantıya katıldığı Nail ÇAĞLIYAN, Hakan Yıldırım DEMİR ve Hakan BUDAK’ın mazeret bildirerek toplantıya katılmadıkları tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan meclis üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV.Maddesi gereğince geçen toplantı tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanınca soruldu. Maddi hata yapılmadığına Oy Birliği ile karar verildi. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Meclis üyelerince önerge verilmediği tespit edildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/04/2019 tarih ve 2559 sayılı “Çandarlı Mahallesi 645 ada 11,12,13,14,15,16 parseller, 643 ada 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 parseller, 661 ada 1,2,3,4 parseller, 664 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller, 670 ada 1 parsel ve 601 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsellerde imar durumu, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm işlemlerin durdurulması”  hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 29/04/2019 tarih ve 200 sayılı “Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir, bakım ve onarımı çok masraf gerektiren ve emniyet bakımından tehlike arz eden araçların hurdaya ayrılması” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  • İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 29/04/2019 tarih ve 27 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan beach kafeteryalarımızda ücret tarifesi uygulanması” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  • Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30/04/2019 tarih ve 202 sayılı “Çim yüzeyli futbol sahasının belediyemizce tahsisinin değerlendirilmesi”  hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  • İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2019 tarih ve 2657 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 40 ada 21 ve 25 parseller” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.
  • Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/05/2019 tarih ve 90 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 34 ada 23 parselin yaz sezonu boyunca stant açılması amacıyla kiralanması ve stant başına alınacak ücretin belirlenmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile gündem maddesi yapılmasına karar verildi.

Başka ek gündem önerisi olmadığından Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem maddelerine ait raporlar, meclis üyelerine dağıtıldığı için Belediye Başkanı tarafından madde üzerinden oylama yapılması meclisin onayına sunuldu. Oy Birliği ile karar verildi.

           

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 51

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 12/04/2019 tarih ve 2173 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1524 ada 9,8,7 parsellerin imar durumu” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 52

            Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 24/04/2019 tarih ve 93 sayılı “Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakebe Kurulu Üye seçimi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun’un 4.maddesinde,

“Murakabe heyetiyle koruma meclisine aza seçilebilmek için belediye meclisine aza intihap edilebilmek hakkına malik olmak ve aynı zirai sahada ziraatle meşgul bulunmak şarttır. Koruma meclisi azaları ticaret ve sanayi ve ziraat odaları bulunan yerlerde bunların da iştirakiyle toplanan belediye meclisi tarafından gizli reyle seçilir.” denilmektedir.

            Dikili Ziraat Odasından gelen 22.04.2019 tarih ve 5115 sayılı yazısında, Abdullah EFE, İbrahim DOĞRU, Ali Riza ABAYLI, Erol YAKAR ve Erdal SEVER’in meclis toplantısına katılacakları bildirilmiştir.

            Meclisimizce yapılan gizli oylamada; Çiftçi Malları Koruma Meclisi Asil Üyeliğe; Doğan İKİZ, Mustafa DEMİREL, Abdullah EFE, İbrahim DOĞRU ve Nihat ÇİFTÇİ seçilmişlerdir. Yedek Üyeliğe; Ali KARAKUŞ, Ali Riza ABAYLI, Hüsniye YILDIRIM, Latif YABAŞ ve Erol YAKAR seçilmişlerdir.

            Murakebe Kurulu Asil Üyeliğe; Nail ÇAĞLIYAN, Hakan Yıldırım DEMİR, Çiler GÜREL, Erdal SEVER, Azam Ziya GÜÇ seçilmişlerdir. Yedek Üyeliğe; Abdullah EFE, İbrahim DOĞRU, Ali Riza ABAYLI, Erol YAKAR ve Semih YALIN seçilmişlerdir.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 53

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 24/04/2019 tarih ve 24 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan işletmelerde satılan alkollü içeceklerin fiyatlarının belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.    

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi. 

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : -

            Gündem gereği Başkanlık’ın 25/04/2019 tarih ve 94 sayılı “Belediyeyi tanıtıcı amblem değişikliğinin görüşülmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Belediye Başkanı tarafından konunun gündemden düşürülmesi oylamaya sunuldu. Konunun gündemden düşürülmesine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 54

            Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 26/04/2019 tarih ve 166 sayılı “Belediye Başkan Yardımcısı aylık ödeneğinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 49.maddesi ve 8.paragrafına dayanılarak, Belediye Başkan Yardımcısı aylık ödeneğinin, Belediye Başkanına verilen ödeneğin 2/3’ü oranında olmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 55

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/04/2019 tarih ve 125 sayılı “2018 Yılı Kesin Hesabı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 56

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/04/2019 tarih ve 126 sayılı “Belediyemize ait banka hesabının isminin tanımlanması ve haciz edilemez hesap şerhinin konulması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Belediyemiz adına Türkiye Finans Katılım Bankası İzmir Ticari Şubesinde açılan TR86 0020 6000 8303 6584 9800 01 nolu hesabımız Vergi Resim Harç Gelirlerinin takip edileceği bir hesap olduğundan, meclisimizce yapılan görüşmelerde; ilgili banka hesabının isminin tanımlanmasının yapılmasına ve haciz edilemez hesap şerhinin konulmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 57

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 25/04/2019 tarih ve 82 sayılı “Ücret tarifesi değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 58

            Gündem gereği İmar Komisyonu’nun 24/04/2019 tarih ve 2 sayılı “Çandarlı Mahallesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İlave İmar Planı Plan Notu” hakkındaki kararının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; İmar Komisyonu’nun 24/04/2019 tarih ve 2 sayılı kararında ilave plan notu değişikliğinin kabulüne karar verildiği görülerek , ilgili İmar Komisyonu kararının komisyondan geldiği şekliyle kabulüne mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 59

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29/04/2019 tarih ve 2559 sayılı “Çandarlı Mahallesi 645 ada 11,12,13,14,15,16 parseller, 643 ada 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 parseller, 661 ada 1,2,3,4 parseller, 664 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9 parseller, 670 ada 1 parsel ve 601 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parsellerde imar durumu, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesine ilişkin tüm işlemlerin durdurulması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 60

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 29/04/2019 tarih ve 200 sayılı “Ekonomik ömrünü doldurmuş, tamir, bakım ve onarımı çok masraf gerektiren ve emniyet bakımından tehlike arz eden araçların hurdaya ayrılması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; belediyemiz hizmetlerinde kullanılmakta olan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü demirbaşında kayıtlı ve ekonomik ömrü dolmuş, atıl vaziyette olup, tamir, bakım ve onarımı çok masraf gerektiren ve emniyet bakımından tehlike arz eden araçlarımızın 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 13.maddesi gereğince trafikten düşürülmesi ve hurdaya ayrılmasına mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 61

            Gündem gereği İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nün 29/04/2019 tarih ve 27 sayılı “İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde bulunan beach kafeteryalarımızda ücret tarifesi uygulaması”        hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 62

            Gündem gereği Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30/04/2019 tarih ve 202 sayılı “Çim yüzeyli futbol sahasının belediyemizce tahsisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            İlgi yazıdan; İzmir Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Belediye Başkanlığımıza hitaplı yazısından, mülkiyeti Genel Müdürlüklerine ait, tasarruf hakkı il müdürlüğünde bulunan Çim Yüzeyli Futbol Sahasına ilişkin belediye başkanlığımızca tahsis talebimizin olup olmayacağı, olacaksa eğer talebe ilişkin meclis kararının da talebe ek yapılarak İl Müdürlüğüne gönderilmesinin talep edildiği anlaşılmıştır.

            Meclisimize yapılan görüşmelerde; söz konusu Çim Yüzeyli Futbol Sahasının belediyemizce 10 yıl süreyle tahsisine 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “18/e” maddesine dayanılarak mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 63

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 30/04/2019 tarih ve 2657 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 40 ada 21 ve 25 parseller” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 64

            Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün 02/05/2019 tarih ve 90 sayılı “İsmetpaşa Mahallesi 34 ada 23 parselin yaz sezonu boyunca stant açılması amacıyla kiralanması ve stant başına alınacak ücretin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

            Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine mevcudun Oy Birliği ile karar verildi.

 

            Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından oturuma son verilerek, II.Birleşimin 06.05.2019 tarihinde Pazartesi günü Saat:14.00’de Belediye Kültür Salonunda gerçekleştirileceği bildirildi.

 

  Adil KIRGÖZ                            Ali KARAKUŞ

Belediye Başkanı                       Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum