Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.05.2018 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

02.05.2018 TARİHLİ MAYIS AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI I.BİRLEŞİM KARAR ÖZETLERİ

            Dikili Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli MAYIS Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi

            Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.05.2018 Çarşamba günü saat 14:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.

            Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından Meclis açıldı. Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada üyelerden Murat DURAK, Engin ÖZKAN, Çiğdem ELİBOL, Evren EVRENOSOĞLU, Sunay YARAR, Hakan BAŞARAN, Nazire KÖSTEN, Gazi AKINCI, Adil KIRGÖZ, Hüsniye YILDIRIM, M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK’ın bugünkü toplantıya katıldığı, Hasan AKSOY ve Seyfettin UYSAL’ın ise mazeretli olarak toplantıya katılamadıkları tespit edildi. Gündemin III. Maddesi gereği toplantıya katılamayan Meclis Üyelerinin mazeretleri Oy Birliği ile kabul edildi. Gündemin IV. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine istinaden 05.04.2018 tarihli Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşim Meclis Karar Tutanağında maddi hata olup olmadığı Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Maddi hata olmadığına Oy Birliği ile karar verildi.   

Gündemin V. maddesi gereğince meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. M.Önder AKŞENGÜR, Ali İMREN ve Nasuh SAK tarafından 02/05/2018 tarihli “İsmetpaşa Mahallesi 33 ada 6 parseldeki eski belediye binası” hakkında önerge verildiği görülerek, önerge okundu. Belediye Başkanı tarafından, ayrıntılı çalışmaların bir sonraki Meclise getirileceği bildirildi.

            Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliğin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu.

            1)İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2361 sayılı “Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları bertaraf ücret tarifesi” hakkındaki konu, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            2)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 02/05/2018 tarih ve 221 sayılı “Dikili Çocuk adında dergi yayınlanması” hakkındaki konu, Belediye Başkanı tarafından gündem maddesi yapılması konusunda oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

            Belediye Başkanı Mustafa TOSUN tarafından oturum açılarak gündemin görüşülmesine geçildi. Gündem raporları gruplara dağıtıldığından madde üzerinden oylanması için Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu, Oy Birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM NO : 1

KARAR NO      : 55

            Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 25/04/2018 tarih ve 95 sayılı “2017 Yılı Kesin Hesap Raporu” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 2

KARAR NO     : 56

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/04/2018 tarih ve 2327 sayılı “Salimbey Mahallesi 191 ada 1, 2 ve 3 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 3

KARAR NO     : 57

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/04/2018 tarih ve 2328 sayılı “Şehir Planlama Ücretlerinin yeniden düzenlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 4

KARAR NO     : 58

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2339 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Gazipaşa Mahallesi 19M-IV paftasında Şakayık Sokak’ta yer alan eski Yunus Emre Camiinin sağ tarafındaki trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 5

KARAR NO     : 59

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2340 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 26İ-3D paftasında yer alan Körfez Sitesi yolu üzerinde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 6

KARAR NO     : 60

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2341 sayılı “Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-1 paftasında yer alan ve 329 ile 306 Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 7

KARAR NO     : 61

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2342 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Gazipaşa Mahallesi 18M-1 paftasında yer alan 73 Sokağın üzerindeki park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 8

KARAR NO     : 62

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2343 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 6S-2 paftasında yer alan Eğitimciler Sitesi karşısındaki park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 9

KARAR NO     : 63

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2344 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 6Ş-4 paftasında yer alan Başaran Sitesi içinde 47 Sokağın karşısındaki park alanında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 10

KARAR NO     : 64

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2345 sayılı “Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-1 paftasında yer alan 313 ve 302 Sokağın kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 11

KARAR NO     : 65

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2346 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 50L-1B paftasında yer alan 271 ada 1 parsel civarında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 12

KARAR NO     : 66

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2347 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Salihler Mahallesi 50L-1C paftasında yer alan 137 ada 5 parsel civarında bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 13

KARAR NO     : 67

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2348 sayılı “Gediz A.Ş.’nin İsmetpaşa Mahallesi 20M-2 paftasında yer alan 334 ile 340 Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 14

KARAR NO     : 68

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2349 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 26İ-3C paftasında yer alan Yaylayurt yolu üzerinde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 15

KARAR NO     : 69

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2350 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 26İ-2B paftasında yer alan Rafet Kayakıran ile 14 Eylül Sokakların kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 16

KARAR NO     : 70

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2351 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 25J-1B paftasında yer alan Ferhat Uysal ile Çandarlı yolunun kesişiminde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 17

KARAR NO     : 71

Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2352 sayılı “Gediz A.Ş.’nin Çandarlı Mahallesi 25H-3C paftasında yer alan Kardeş Villaları Sitesi içinde bulunan trafo alanına yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24.maddesine dayanılarak konunun İmar Komisyonu’na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 18

KARAR NO     : 72

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 26/04/2018 tarih ve 214 sayılı “Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan Dikili Kültür-Sanat, Bilim-Düşünce ve Emek Festivali tarihinin belirlenmesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verildi.

GÜNDEM NO : 19

KARAR NO     : 73

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/04/2018 tarih ve 2325 sayılı “Salimbey Mahallesi 2306 ada 3 parselde yapılacak olan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu yapımı inşaatı için İller Bankası’ndan 12.500.000,00.-TL. tutarında kredi kullanımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

            Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 20

KARAR NO     : 74

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26/04/2018 tarih ve 2326 sayılı “Salimbey Mahallesi 744 ada 2 parselde yapılacak olan Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi yapımı inşaatı için İller Bankası’ndan 25.400.000,00.-TL. tutarında kredi kullanımı” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 21

KARAR NO     : 75

            Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 27/04/2018 tarih ve 2361 sayılı “Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları bertaraf ücret tarifesi” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM NO : 22

KARAR NO     : 76

            Gündem gereği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 02/05/2018 tarih ve 221 sayılı “Dikili Çocuk adında dergi yayınlanması” hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. Yazı okundu, dinlendi.

Meclisimizce 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine dayanılarak konunun Eğitim, Kültür ve Sanat Komisyonu’na sevkine Oy Birliği ile karar verilmiştir.

 

            Belediye Başkanı tarafından Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 04/05/2018 tarihinde Cuma günü saat 09:00’da Belediye Kültür Salonu’nda yapılacağı duyuruldu.

Gündemde görüşülecek başka gündem maddesi olmadığından Belediye Başkanı tarafından oturuma son verildi.

 

 

       Mustafa TOSUN                      Murat DURAK                             Engin ÖZKAN  

      Belediye Başkanı                        Meclis Kâtibi                      Meclis Kâtibi

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum