Bize Ulaşın

    0 (232) 671 40 20

02.03.2022 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

02.03.2022 TARİHLİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

Dikili Belediye Meclisi’nin 02.03.2022 tarihli MART Ayı Olağan Meclis Toplantısı I.Birleşimi 
 
Oturum No:1 Toplantı Tarihi: 02.03.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 16:00’da Belediye Kültür Salonunda toplandı.  
Gündemin I. Maddesine dayanılarak Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından Meclis açıldı. 
Gündemin II. Maddesi gereği Belediye Başkanının teklifi üzerine yapılan yoklamada; üyelerden Nail ÇAĞLIYAN, Doğan İKİZ, Hakan BUDAK, Çiler GÜREL, Ali KARAKUŞ, Ayhan KAYA, Hüsniye YILDIRIM, Hakan Yıldırım DEMİR, Ahmet GÖÇMEN, Mustafa DEMİREL, Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ’ün bugünkü toplantıya katılım sağladığı ve üyelerin tam olduğu tespit edildi. Gündemin IV. maddesi gereğince 02/02/2022 tarihli Şubat Ayı Olağan  Meclis Toplantısı I.Birleşim karar tutanağında maddi hata yapılıp yapılmadığı Belediye Başkanı tarafından soruldu. Maddi hata olmadığı görüldü. Gündemin V. maddesine dayanılarak meclis üyelerince önerge verilip verilmediği Belediye Başkanı tarafından soruldu. Önerge sunulmadığı tespit edildi.
Gündemin VI. maddesine dayanılarak Belediye Meclis Çalışmaları Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından ek gündem maddesi önerisi olup olmadığı soruldu. 
1- Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 28/02/2022 tarih ve 22783 sayılı “İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 429 Sokak No:1 adresinde bulunan çok amaçlı spor sahasının isimlendirilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi. 
2- Fen İşleri Müdürlüğü’nün 02/03/2022 tarih ve 22997 sayılı “2005 model 16 SFD 84 plakalı BMC marka otobüsün Tunceli Hozat Belediye Başkanlığı’na bedelli ve bedelsiz olarak tahsis veya hibe edilmesi” hakkındaki yazısının gündem maddesi yapılması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.
Gündem maddelerinin madde üzerinden oylanması Belediye Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi. 
Gündemin VII.maddesine dayanılarak Başkanlıktan gelen önergelerin  görüşülmesine geçildi. 
GÜNDEM NO : 1 
KARAR NO    : 20
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 15/02/2022 tarih ve 22160 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde devam eden sayısallaştırma çalışmalarına ilave edilen parsellerde, imar durumu ve inşaat ruhsatı taleplerine yönelik yapılacak iş ve işlemler" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin  21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 2
KARAR NO    : 21
  Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 17/02/2022 tarih ve 22295 sayılı "Trafo amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklik Önerisi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.  
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 3
KARAR NO     : 22
Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü'nün 25/02/2022 tarih ve 22725 sayılı "Fen İşleri Müdürlüğü'nün 2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 4
KARAR NO     : 23
Gündem gereği Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 24/02/2022 tarih ve 22663 sayılı "Yazı İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Personel İşleri Birimi, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü olarak çalışmalarına devam edeceğinden, mevcut Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak güncellenerek sunulan ve 14 (Ondört) maddeden oluşan Yazı İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin kabul edilmesine Semih Yalın, Latif Yabaş, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 5
KARAR NO    : 24
Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü'nün 24/02/2022 tarih ve 22670 sayılı "Destek Hizmetleri Müdürü kadrosunun iptal edilmesi nedeniyle, Destek Hizmetleri Birimi Fen İşleri Müdürlüğü altında çalışmalarına devam edeceğinden, mevcut Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak güncellenerek sunulan ve 28 (Yirmisekiz) maddeden oluşan Fen İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki  ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 6
KARAR NO    : 25
Gündem gereği İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 24/02/2022 tarih ve 22669 sayılı "İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usulüne Dair Yönetmelik" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak sunulan ve 24 (Yirmidört) maddeden oluşan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Görev ve Çalışma Usulüne Dair Yönetmeliğin kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucu Oy Çokluğu ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 7
KARAR NO     : 26
  Gündem gereği Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün 24/02/2022 tarih ve 22665 sayılı "Veterinerlik Hizmetleri Birimi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü altında görevine devam edeceğinden, mevcut olan yönetmeliğin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun "18/m" maddesine dayanılarak sunulan ve 22 (Yirmiiki) maddeden oluşan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin kabul edilmesine Semih YALIN, Latif YABAŞ, Mehmet Akif GÜVELİ, Nihat ÇİFTÇİ  ve Azam Ziya GÜÇ'ün Red Oy kullanmaları sonucunda Oy Çokluğu ile karar verilmiştir.  
GÜNDEM NO : 8
KARAR NO    : 27
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/02/2022 tarih ve 22666 sayılı "2012 Yılı Onaylı Dikili Revizyon İmar Planı Plan Notu İptali" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 9
KARAR NO    : 28
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/02/2022 tarih ve 22667 sayılı "Çandarlı Mahallesi'nde devam eden sayısallaştırma çalışmalarına ilave edilen 1567 ada 3-4-5-6 nolu parsellerde imar durumu ve inşaat ruhsatı taleplerine yönelik yapılacak iş ve işlemlerin değerlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 10
KARAR NO    : 29
Gündem gereği Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 24/02/2022 tarih ve 22687 sayılı "2022 yılı Ücret Tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 11
KARAR NO    : 30
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 24/02/2022 tarih ve 22688 sayılı "Çandarlı 2. ve 3.derece arkeolojik sit alanları koruma amaçlı imar planı plan notu revizyonu" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun İmar Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 12
KARAR NO    : 31
Gündem gereği Zabıta Müdürlüğü'nün 25/02/2022 tarih ve 22695 sayılı "2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 13
KARAR NO    : 32
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25/02/2022 tarih ve 22701 sayılı "2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 14
KARAR NO    : 33
Gündem gereği Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 25/02/2022 tarih ve 22724 sayılı "Bütçe içi aktarma" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi. 
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
 
GÜNDEM NO : 15
KARAR NO    : 34
Gündem gereği Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 25/02/2022 tarih ve 22727 sayılı "2022 Yılı Ücret Tarifesinin Güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 16
KARAR NO     : 35
Gündem gereği İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 25/02/2022 tarih ve 22726 sayılı "2022 Yılı Ücret Tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 17
KARAR NO    : 36
Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 25/02/2022 tarih ve 22733 sayılı "2022 yılı ücret tarifesinin güncellenmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir. 
GÜNDEM NO : 18
KARAR NO    : 37
Gündem gereği Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün 28/02/2022 tarih ve 22783 sayılı "İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 429 Sokak No:1 adresinde bulunan çok amaçlı spor sahasının isimlendirilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun İsimlendirme Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM NO : 19
KARAR NO    : 38
Gündem gereği Fen İşleri Müdürlüğü'nün 02/03/2022 tarih ve 22997 sayılı "2005 model 16 SFD 84 plakalı BMC marka otobüsün Tunceli Hozat Belediye Başkanlığı'na bedelli veya bedelsiz olarak tahsis veya hibe edilmesi" hakkındaki yazısının görüşülmesine geçildi.
Meclisimizce yapılan görüşmelerde; 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 24.maddesine dayanılarak konunun Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesine Oy Birliği ile karar verilmiştir.
 
Belediye Başkanı Adil KIRGÖZ tarafından, komisyonlara havale edilen gündemin 3’üncü, 10’uncu, 12’nci, 13’üncü, 14’üncü, 15’inci, 16’ncı, 17’nci, 18’inci ve 19’uncu maddelerinin Meclisin II.Birleşiminde görüşüleceği belirtilerek, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı II.Birleşiminin 04/03/2022 tarihinde Cuma günü saat 10:30’da Belediye Başkanlık Makamında yapılacağı duyurularak oturuma son verilmiştir.
 

FAYDALI LİNKLER

ADİL KIRGÖZ

Dikili Belediye Başkanı

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. ' Kabul Ediyorum ' seçeneğine tıklamanız halinde çerez kullanımını kabul etmiş sayılacaksınız.
Çerez Politikasını inceleyin
Kabul Ediyorum